samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet - PowerPoint PPT Presentation


 • 238 Views
 • Uploaded on

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet. Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen? Lenke til St. Hanshaugen Opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Pål Dingstad http://home.hio.no/~dingstad/ [email protected] Litt om kurset.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet' - Ava


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Samfunnet i barnehagen og barnehagen i samfunnet

Hvordan arbeide med området "nærmiljø og samfunn" i barnehagen?

Lenke til St. Hanshaugen

Opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

Pål Dingstad

http://home.hio.no/~dingstad/

[email protected]

litt om kurset
Litt om kurset
 • Litt om hvorfor (faglig refleksjon / kritisk refleksjon)
 • Mest om hvordan
 • Barnehagen i (lokal)samfunnet
 • Samfunnet i barnehagen
 • Praktisk øvelse
samfunnsfag n rmilj og samfunn er s fjernt og vanskelig liksom og det er s teoretisk
”Samfunnsfag / nærmiljø og samfunn er så fjernt og vanskelig liksom – og det er så teoretisk…!”

Natur, miljø og teknikk

Nærmiljø og samfunn

Biologi

Sosiologi

Naturen

Kulturen / samfunnet

Eksursjoner

Utforskning

Eksursjoner

Utforskning

Byen / lokalsamfunnet /

ulike kulturmiljøer

Skog og mark /

ulike naturmiljøer

hvorfor faglige begrunnelser
Hvorfor? Faglige begrunnelser
 • Teori om basiskompetanse og sosial kompetanse
  • = (ca) sosiale (og kulturelle) = ferdigheter
  • = samfunnsmesspige ferdigheter
  • Grunnleggende kompetanse i samfunnsmessige ferdigheter

Barns undring over handlinger og holdninger i møte med hverandre legger grunnlaget for en kritisk refleksjon om seg selv i samfunnet. Hensynet til hverandre og gjensidige samhandlingsprosesser i lek og læring er forutsetning for barns danning. (KD: 2006 s.12)

Oppdragelsen skal skje i tråd med barnehagens verdigrunnlag og legge grunnlaget for barns mulighet til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn. Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. (KD: 2006 s.13)

Barn skal både tilpasse seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. (KD: 2006 s.13)

slide6
Barnehagen som speil av Samfunnet
  • Offentlig arena
   • Demokratisk arena
  • Kaotisk arena / kompleksitet – roller + rollefordelinger, sosialisering / rekruttering, – konflikter – gruppe dannelser – stategier - forskyvninger – ekskluderinger – inkluderinger – dilemmaer – sorger – gleder - stadig nye erfaringer og opplevelser – trygghet / utrygghet, skader, ulikeøformer for behovstilfredsstillelse
 • Barnehagen som et lite samfunn (sosialt system – barnehagen som organisasjon)
  • Som en (organisatorisk) helhet - sett ovenfra
  • Normene + verdiene som utfolder seg i barnehagen
 • Samfunnet som didaktisk tema i barnehagen
  • Avsluttende emner + temaer
  • Gjennomgripende emner og temaer
gjennomgripende og avsluttende temaer
Gjennomgripende og avsluttende temaer

Eks.: sesongavhengige temaer, konkrete, praktiske temaer som startes og avsluttes – ofte knyttet til praktiske hverdagsaktiviteter

Trær

Kroppen

Skogen om våren

Skogen om høsten

Menneskerettigheter / Barnekonvensjon

 • Gjennomgripende temaer
 • Mer ”abstrakte” temaer, ofte knyttet til verdigrunnlaget

Etikk / medvirkning

Sosial kompetanse

Kjønnsroller og likestilling, verdier som inkludering

Medvirkning

Nærmiljø og samfunn

verdien av faglig teoretisk kritisk refleksjon
Verdien av faglig (teoretisk / kritisk) refleksjon
 • (sosiologi / sosialfilosofi)
 • Samfunnsforhold
 • Samfunnsspørsmål
tema eksempler i debank
Tema-eksempler / idebank
 • Teoretisk refleksjon over samfunn og kultur i barnehagen (Litt sosiologi / sosial filosofi / historie - lokalhistorie)
 • Kulturbegrepet (som fenomen og perspektiv)
 • Strukturbegrepet
 • Rollebegrepet
 • Medvirkning / demokrati / politikk / etikk
 • Kjønnsroller og likestilling
 • Rasisme / fremmedfrykt / væremåter + innstillinger overfor forholdet mellom ”det normale og avvikende”
 • Massemedier
  • Middel til refleksjon / diskusjon – en arbeidsmåte
  • Didaktisk tema – hensikt: utvikling av gryende / grunnleggende mediekompetanse
barnehagen i samfunnet
Barnehagen i samfunnet

På besøk i kommunestyret

Tur til stortinget

hvordan gi barna opplevelser og erfaringer i n rmilj et
Hvordan gi barna ”opplevelser og erfaringer i nærmiljøet?”
 • Gjennom turer og ekskursjoner
 • Ta med barna ut på byen
 • Observasjon – La barna øve seg i observasjon
 • Tematiseringer av turene / observasjonene
slide12
Natur, miljø og teknikk

Nærmiljø og samfunn

Biologi

Sosiologi

Naturen

Kulturen / samfunnet

Eksursjoner

Utforskning

Byen og lokalsamfunnet / ulike kulturmiljøer

Eksursjoner

Utforskning

Skog og mark /

ulike naturmiljøer

utnytt lokale kulturtilbud
Utnytt lokale kulturtilbud
 • Bibliotek
 • Utstillinger
 • Barneteater
 • Barnefilm
 • Besøksbondegårder
idebank
Idebank:
 • Besøke andre barnehager
 • Munchmuseet
 • Frognerparken
 • Bygdøy
 • Akerselva
 • Sognsvann
 • Tivoli
 • Teknisk
 • Ekeberg
 • Barnefilmfestival
 • Grilling i nærmiljøet
 • Besøk på sykehus / arbeidsplasser
 • Sirkus
 • Besøk på eldresenteret
 • Moffedille - Sansesenter på Ullevål
 • Sansehuset
 • Akershus festning (kriger og konger)
 • Spesielle jente- og gutteturer
 • Metoder: Ekskursjon / bruk av nærmiljøet / bruk kommunikasjonsmidler / ta med barna ut på byen!
 • Barnekunstmuseet
 • Deichmann
 • Cafebesøk
 • Zoologisk museum
 • Reptilparken
 • Teater Albert og Skybert
 • Annes Dukketeater
 • Botanisk hage
 • Veterinærhøgskolen – hestene
 • Voldsløkka
 • Sofienbergparken
dokumentasjonsformer
Dokumentasjonsformer
 • Foto / video
 • Collage
 • Tematiseringer via andre faglige uttrykk, for eksempel forming
 • Oppsummeringer / dialoger / med barna
 • NB – Logger / referater
observerasjon verkt y for tilgang til erfaringer om n rmilj et
Observerasjon – Verktøy for tilgang til erfaringer om nærmiljøet
 • Tur med kollektivtransport gjennom byen
  • Hva ser / oppfatter barna?
   • Observasjon av mennesker og samhandling + refleksjon
    • Evt roller / kultur / samspill mellom mennesker - Påfølgende samtale / diskusjon
 • Prosjekt – bli kjent med nærmiljøet
  • Lage kart over nærmiljøet (hvem bor hvor, arbeidsplasser / næringsliv barnehager etc.
 • Observasjon i kombinasjon med utprøving av normer / roller / verdier /
  • Utprøving av roller, rollespill
 • Barnas impulsivitet til stor hjelp!
 • Samarbeid med lokale historielag
kilder
Kilder

http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/rammeplanen.pdf

http://www.kvasir.no/gatami/

http://www.oslo.kommune.no/

http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/for_barn_og_larere/

http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/arrangementer/

http://www.deichmanske-bibliotek.oslo.kommune.no/

http://www.kultur-og-idrettsetaten.oslo.kommune.no/oslobadene/toyenbadet

http://www.visitoslo.com/no/barnas-oslo.49115.no.html

http://nyhuus.deich.folkebibl.no/deichman/barneavd/barnetimen.htm

http://www.oslohistorie.pair.com/

Bugge, Liv Susanne: Heimkunnskap mer enn boller og brus

Hoaas Moen, Kari (2004): Nærmiljø og samfunn i barnehagen

Larsen og Vaagan Slåtten (2006): Samfunnsfag for førskolelærere

praktisk oppgave
Praktisk oppgave

Barnehagen i samfunnet

Planlegg og gjennomfør en ekskursjon i barnehagens nærmiljø. Turen skal bearbeides, oppsummeres eller rekonstrueres i etterkant med barna. Hvordan dette gjøres er litt avhengig av barnas alder.

Grunnlaget for (målet med) opplegget skal begrunnet / definert i lys av hovedmenet nærmiljø og samfunn

Hva ga barna uttrykk for at de opplevde?

Annet?

ad