Cerrahpa a t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar ana bilim dal
Download
1 / 86

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı - PowerPoint PPT Presentation


 • 401 Views
 • Uploaded on

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı . Kliniğimiz, 1 967 yılında Prof.Dr . Sezai Bedrettin Tümay’ın başkanlığında Haseki H astanesi ’ nden bugünkü binasına taşı ndı . “ İyi hekimlik ve iyi eğitim ” en önemli özelliğimizdir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ' - skah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cerrahpa a t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar ana bilim dal
Cerrahpaşa Tıp FakültesiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı


Kliniğimiz, 1967 yılındaProf.Dr.SezaiBedrettinTümay’ınbaşkanlığındaHasekiHastanesi’ndenbugünkübinasınataşındı.

“ İyi hekimlik ve iyi eğitim ” en önemli özelliğimizdir.

Türk Pediatri Kurumu’nu Cerrahpaşa Çocuk Kliniği kurmuştur.


Cerrahpa a t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar abd yurt d temsil
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDYurt Dışı Temsil

 • EuropeanPediatricAssociation ( EPA – UNEPSA ) Yönetim Kurulu Üyesi

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )

 • InternationalPediatricAssociationStandingCommitte

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )

 • Balkan Pediatri Derneği Başkanı

  ( Prof. Dr. Z. Mehmet VURAL )

 • Balkan Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ ve Prof. Dr. Haluk ÇOKUĞRAŞ )


Uluslararas al ma koordinat r
Uluslararası Çalışma Koordinatör: Hastalıkları ABD

1 - HealthBehavior in SchoolAgedChildren ( HBSC ) Çokuluslu Araştırması

Türkiye Yürütücüsü ( Prof. Dr. Oya ERCAN )

Yürütücü Yardımcısı ( Prof. Dr. Müjgan ALİKAŞİFOĞLU )

2 - 4C Study: TheCardiovascularComorbidity in ChildrenwithChronicKidneyDiseaseStudy. Uluslararası çok merkezli prospektif proje

( Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN, Doç. Dr. Nur CANPOLAT )

3 - PodonetStudy:Clinical, geneticandexperimentalresearchintohereditarydiseases of podocyte. Uluslararası çok merkezli prospektif proje

(Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN, Prof. Dr. Lale SEVER, Doç. Dr. Nur CANPOLAT )

4 - TheInternationalPediatricDialysis Network (IPDN): Uluslararası çok merkezli kayıt sistemi

 • The IPPN Registry (internationalpediatricperitonealdialysis network)

 • The IPHN Registry (internationalpediatrichemodialysis network)

  ( Prof. Dr. Lale SEVER, Prof. Dr. Salim ÇALIŞKAN)

  Yurt Dışı Jüri Üyeliği:

  1 – Lozan Üniversitesi Akademik Yükseltme Toplantısı

  Profesörlük Atama Jüri Üyeliği ( Prof. Dr. Oya ERCAN )


Uluslararas kongreler 2013

Uluslararası Kongreler – 2013 Hastalıkları ABD

10. DÜNYA ADOLESAN KONGRESİ

İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve Sergi Sarayı, 10 – 13 Haziran 2013

1. BALKAN PEDİATRİ KONGRESİ

İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslar arası Kongre ve

Sergi Sarayı, 10 – 13 Haziran 2013


Cerrahpa a t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar abd yurti i temsil
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastalıkları ABDÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABDYurtiçi Temsil

 • Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı

  ( Prof. Dr. Fügen ÇOKUĞRAŞ )

 • Adolesan Sağlığı Derneği Başkanı

  ( Prof. Dr. Oya ERCAN )


F z ksel mkanlar
FİZİKSEL İMKANLAR Hastalıkları ABD


26 08 2011 tarihinde y r rl e giren tam g n yasas nedeni le kapanan polikliniklerimiz
26.08.2011 tarihinde Yürürlüğe Giren Tam Gün Yasası Nedeni İle Kapanan Polikliniklerimiz

 • Kardiyoloji polikliniği

 • Nöroloji polikliniği


17 11 2011 tarihinde marmaray kaz s nedeni le poliklinik binam z n kullan lamaz hale gelmesi
17.11.2011 Tarihinde Nedeni İle Kapanan PolikliniklerimizMarmaray Kazısı Nedeni İle Poliklinik Binamızın Kullanılamaz Hale Gelmesi

Ana binamıza taşınan polikliniklerimiz;

 • Genel Çocuk polikliniği,

 • Adolesan polikliniği,

 • Sağlam Çocuk polikliniği,

 • Çocuk Nefroloji polikliniği

 • Çocuk Romatoloji polikliniği


Ya anan talihsizlikler nedeni le yer de i tiren polikliniklerimiz
Yaşanan Talihsizlikler Nedeni İle Yer Değiştiren Polikliniklerimiz

 • Genel Çocuk polikliniği Kardiyoloji polikliniğine

 • Adolesan polikliniği Nöroloji polikliniğine

 • Sağlam çocuk polikliniği eski kantinin yerine

 • Nefroloji ve Romatoloji poliklinikleri ise ayaktan tedavi ünitesi olarak yapılmakta olan alana taşınmıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına

henüz ek bir yer tahsis edilmemiştir.


Kardiyoloji poliklini inin yeniden yap land r lmas
Kardiyoloji Polikliniğinin Yeniden Yapılandırılması Polikliniklerimiz

 • Kardiyoloji öğretim üyelerimizin tekrar tam gün çalışmasına izin verilmesi ile;

 • Çocuk Mikrobiyoloji Laboratuarının, MikrobiyolojiAnabilim Dalı içerisine taşınması sağlandı.

 • Boşalan bu alan, 62.500 TL.lik bağış ile Kardiyoloji polikliniği olarak düzenlendi.


Ocuk sa li i ve hastaliklari anab l m dali
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Polikliniklerimiz

 • SERVİSLER : Toplam 83 yatak

 • Acil Servis : 10 yatak

 • Acil Müşahade : 3 yatak

 • Büyük Çocuk Servisi: 19 yatak

  ( Nefroloji + Kardiyoloji + Romatoloji + Gastroenteroloji )

 • Süt Çocuğu Servisi : 18 yatak

  ( Metabolizma + Genetik + Endokrin + Nöroloji )

 • Hematoloji – Onkoloji Servisi: 18 yatak

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Alerji Servisi : 15 yatak

 • Gastroenteroloji Servisi : 11 yatak

  Gastroenteroloji Servisimiz 10.07.2011 tarihinden beri hemşire eksikliği nedeni

  ile kapalıdır.


Yo un bak mlar

Yoğun Bakımlar : Polikliniklerimiz

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi: 9 kuvöz

Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi : 6 yatak

Yenidoğan Özel Bakım Ünitesi : 10 kuvöz

Özel Bakım Ünitemiz 26.12.2011 tarihinden beri kapalıdır.


Yen do an zel bakim n tes
YENİDOĞAN ÖZEL BAKIM ÜNİTESİ Polikliniklerimiz

Bağış olarak gelen ve 2011 yılından beri hemşire eksikliği nedeni ile kullanamadığımız kuvözlerimiz


Non nvazif laboratuarlar
Non Polikliniklerimiz – İnvazif Laboratuarlar:

 • Çocuk Merkez Laboratuarı

 • ( Biyokimya Ünitesi + İmmünoloji Ünitesi + Hematoloji Ünitesi + Metabolizma Ünitesi )

 • EEG Laboratuarı

 • EKO Laboratuarı

 • EKG Laboratuarı

 • Röntgen Laboratuarı

 • Genetik Laboratuarı


İnvazif Polikliniklerimiz Laboratuarlar:

Anjio Laboratuarı : 1 uygulama masası

Endoskopi Birimi : 1 uygulama masası

Hemodiyaliz Ünitesi : 8 yatak

Kütüphane + Toplantı Salonu : 60 kişilik

Seminer Salonu : 30 kişilik


Nsan kaynaklari
İNSAN KAYNAKLARI Polikliniklerimiz


Ocuk sa l ve hastal klar abd nsan kaynaklar 2009 2013
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Polikliniklerimizİnsan Kaynakları 2009 - 2013


Cerrahpa a tip fak ltes ocuk sa li i ve hastaliklari anab l m dali hek m da ilimi 2013
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PolikliniklerimizÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEKİM DAĞILIMI, 2013


Ctf tf marmara tip ocuk sa l ve hastal klar anabilim dallar mevcut hekim say lar
CTF – İTF – MARMARA TIP PolikliniklerimizÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları Mevcut Hekim Sayıları

Üç Tıp Fakültesindeki yan dal ve asistan dağılımındaki dengesizlikUbat 2014 temmuz 2014 tar hler arasi ayrilacak do um izni dahil hem reler
ŞUBAT 2014 - TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASI AYRILACAK (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

TOPLAM 19 HEMŞİREHemşire eksikliği nedeni ile 2 servisimiz kapalı (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

 • Gastroenteroloji Servisi

 • Yenidoğan Ara Bakım Servisi


Personel da l m 2013
Personel Dağılımı-2013 (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

10

2


Akadem k faal yetler
AKADEMİK FAALİYETLER (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER


Anabilim dal yay nlar sci ve sci expended kapsam nda yay nlanan makaleler
Anabilim Dalı Yayınları (Doğum izni dahil) HEMŞİRELERSCI ve SCI Expended Kapsamında Yayınlanan Makaleler


Bilim dallar 2009 2013 y llar aras sci ve sci expended kapsam nda yay nlanan makaleler
Bilim Dalları 2009 – 2013 Yılları Arası (Doğum izni dahil) HEMŞİRELERSCI ve SCI Expended Kapsamında Yayınlanan Makaleler


Anabilim dal retim yeleri h indexleri 2013
Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri h- (Doğum izni dahil) HEMŞİRELERindexleri, 2013


E t m faal yetler
EĞİTİM FAALİYETLERİ (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER


A mezun yet nces e t m

A- MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Öğretim üyesi sayısı: 30

Anabilim Dalı Teorik Dersleri ve Uygulamaları

2., 3., 4., 6. sınıflarda

Sınıflardaki öğrenci sayısı:

Türkçe Tıp Programı: 330-480

İngilizce Tıp Programı: 77-86

60 öğrenci / 1 öğretim üyesi


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Yıllık toplam ders yükü (Intern dönemi hariç)


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Anabilim Dalı Kliniği’nde

bir günde uygulama yapan öğrenci sayıları


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Diğer anabilim dalları ile karşılaştırma

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı ile aynı ders yükü

İç Hastalıkları ABD öğretim üyesi: 53

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD öğretim üyesi: 30

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Öğretim üyelerine düşen ders yükü

1.7 kat daha fazla


Cerrahpa a t p fak ltesi ocuk sa l ve hastal klar ana bilim dal renc e t m
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doğum izni dahil) HEMŞİRELERÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim DalıÖĞRENCİ EĞİTİMİ


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ÖĞRENCİ EĞİTİMİ

Öğrenci memnuniyeti

Resmi anketlerde ortalama not: 7.0


Ntern e itimi
İntern (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER Eğitimi

 • İlk gün tanışma, öğrencinin beklentileri, dosya doldurma, reçete yazımı, hijyen koşulları

 • Seminer programı

 • Yoklama

 • Anket


Ntern sem ner konulari
İNTERN SEMİNER KONULARI (Doğum izni dahil) HEMŞİRELER

 • Pratikte Yatış İşlemleri, Dosya Hazırlama, İlaç İsteme, Laboratuara örnek gönderme

 • Konvülziyonlu Hastaya Yaklaşım

 • İdrar Tahlili Değerlendirme / Kan gazı Değerlendirme

 • İshalli Çocuğa Yaklaşım

 • Ateşe Yaklaşım

 • Periferik Yayma

 • Yeniden canlandırma ( Suni Solunum, Kalp masajı )

 • Nefrolojide Sıvı Tedavisi

 • Karın Ağrısı

 • Komadaki Hastaya Yaklaşım

 • Aşı Pratiği

 • Çocuklarda İlaç Kullanımı ve Doz Hesaplama

 • Sık Hasta Olan Çocuğa Yaklaşım

 • Acil Alerjik Olaylara Yaklaşım

 • Sağlam Çocuk Takibi

 • EKG Çekimi

 • Çocuklarda Zehirlenmeler

 • Çocuk İstismarı


Çocuk Kliniğinde daha fazla servis kapatılması Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir


B mezun yet sonrasi e t m
B - MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir


As stan e t m
ASİSTAN EĞİTİMİ Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir

 • Oryantasyon Eğitimi

 • Sabah Toplantıları

 • Öğlen Toplantıları

 • Vizitler

 • Servis dosya toplantıları


Oryantasyon e itim program
Oryantasyon Eğitim Programı Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir

 • Çocuk Kliniği tarihçesi, birimleri ve çalışanlarının tanıtılması

 • Mesai saatleri, nöbet devirleri, genel ast/üst ilişkileri

 • Hastaya genel yaklaşım

 • Yatış dosyası doldurma ve takibi, onam formu

 • Epikriz yazma

 • Servis işleyişi (otomasyon işlemleri, eczane işlemleri vb.)

 • Laboratuar işleyişi ve yönlendirme ( hangi tüp hangi lab. gibi )

 • Enfeksiyonlardan korunma ( el temizliği, tıbbi atık vb. )

 • Eğitim seminerlerine devam ve hazırlama


Sabah toplant lar
Sabah Toplantıları Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir

 • Her sabah saat 08:00’de düzenlenir.

 • Bilim Dalına yatan hastalar takdim edilir.

 • Acil Servise yatan hastalar takdim edilir.

 • Sabah toplantılarına tüm internler, asistanlar, uzmanlar ve öğretim üyeleri katılmaktadır.

Çocuk Kliniğinde hayat saat 08:00’de eğitim ile başlar


Len toplantilari programi
ÖĞLEN TOPLANTILARI PROGRAMI Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir


Ctf ocuk sa li i ve hastaliklari abd as stan karnes
CTF ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ABD ASİSTAN KARNESİ Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir


As stan karnes er
ASİSTAN KARNESİ İÇERİĞİ Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir

 • YAPILMASI ZORUNLU İŞLEMLER

  A1 – LomberPanksiyon

  A2 – Mikrobiyolojik Kültür Ekimi

  A3 – Nazogastrik Sonda Takılması

  A4 – Torasentez

  A5 – Parasentez

  A6 – Areryel Kan Gazı Örneği Alınması

  A7 – EndotrakealEntübasyon

  A8 – Resüsitasyon

  A9 – Umbilikalkateterizasyon

  A10 – Ventilatör Uygulaması

  A11 – Kan Değişimi

  A12 – Kemik İliği Aspirasyonu

  A13 – Lenf Bezi AspirasyonBiopsisi

  A14 – Mesane Kateterizasyonu

  A15 – SuprapubikAspirasyon

  A16 – Aşı uygulaması

  A17 – Denver Testi


 • YORUMLANMASI ZORUNLU İŞLEMLER Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir

  B1 – Hemogram

  B2 - Periferik Yayma

  B3 – İdrar Sedimenti

  B4 – Kan Gazı

  B5 – PA Akciğer Grafisi

  B6 – El-Bilek Grafisi

  B7 – WatersGrafisi

  B8 – Sistografi

  B9 – Direkt Üriner Sistem Grafisi ve IVP

  B10 – Tele Grafi

  B11 – EKG

  B12 – Solunum Fonksiyon Testi

  B13 – Kemik İliği

  B14 – Sinoviyal Analiz


H zmet stat st kler
HİZMET İSTATİSTİKLERİ Cerrahpaşa’da eğitimin çökmesi anlamına gelir
Ocuk sa li i ve hastaliklari anab l m dali ac l genel ve yandal pol kl n k sayilari 2013
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ACİL, GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013


2013 y l laboratuar lemleri
2013 yılı Laboratuar İşlemleri GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013

 • Non – İnvazif Laboratuarlar:

 • Çocuk Merkez Laboratuarı : 623.388

  Biyokimya Ünitesi : 563.376

  Metabolizma Ünitesi : 39.149

  İmmünoloji Ünitesi : 18.577

  Hematoloji Ünitesi : 2.286

 • Röntgen Laboratuarı : 10.097

 • EKG Laboratuarı : 1.083

  EKG – Holter

 • EKO Laboratuarı : 393

  Fetal – Transtorasik – Kontrast

 • Genetik Laboratuarı : 2.096

  Periferik Kandan Kromozom Analizi - Amnion Materyalinden Kromozom Analizi –

  Fetal Kan Kromozom Analizi - Kemik İliği Materyalinden Kromozom Analizi – FISH analizi

  Cilt Biyopsisinden Kromozom Analizi - CVS Materyalinden Kromozom Analizi - DNA İzolasyonu


İnvazif GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013 Laboratuarlar:

 • Hemodiyaliz Ünitesi : 1414

 • Endoskopi Birimi : 360

 • Anjio Laboratuarı : 39


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALIYATILAN GÜN SAYISININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALIYATAK İŞGAL ORANININ AYLARA DAĞILIMI, 2013


Cerrahpa a tip fak ltes ocuk sa li i ve hastaliklari anab l m dali 2013 y ll k ortalama
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI2013-Yıllık Ortalama


Yataklar neredeyse tümüyle her zaman dolu, GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013

yatamayan ve sevk edilmek durumunda kalan hastalar nedeni ile

öğretim üyeleri arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor


Cerrahpa a tip fak ltes ocuk sa li i ve hastaliklari anab l m dali pol kl n k sayisi 2013
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALIPOLİKLİNİK SAYISI,2013

 • Yıllık toplam poliklinik hasta sayısı : 111.967 hasta

 • Hekim başına yıllık hasta sayısı (111.967/83 hekim): 1.349hasta

 • Hekim başına günlük hasta sayısı (365 gün/yıl) : 3,69 hasta

 • Yıllık toplam yatan hasta sayısı : 6.101 hasta

 • Hekim başına yıllık yatan hasta sayısı : 73,5 hasta

 • Hemşire başına yıllık yatan hasta sayısı : 69,3 hasta


Hizmet statistikleri 2009 2013

Hizmet GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013İstatistikleri (2009-2013)

MALİ ANALİZ


Ocuk sa li i ve hastaliklari anab l m dali gel r ve g der 2012 2013
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013GELİR VE GİDER ( 2012 – 2013 )


CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI AYLIK GELİR-GİDER FARKI DAĞILIMI, 2013 (1.000TL)(1.000TL)


Ctf anab l m dallari ocak aralik 2013 gel r durumu
CTF ANABİLİM DALLARI OCAK – ARALIK 2013 GELİR DURUMU GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013


Ocuk sa l ve hastal klar anabilim dal fatura ret oranlar
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013Fatura Ret Oranları


D k mante ba miktar
Dökümante GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013 Bağış Miktarı


Cerrahpa a t p fak ltesi yenido an yo un bak m nitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi GENEL VE YANDAL POLİKLİNİK SAYILARI - 2013Yenidoğan Yoğun Bakım ÜnitesiKard yoloj b l m dali

KARDİYOLOJİ BİLİM DALI (2010):

KARDİYOLOJİ BİLİM DALI

Toplam Bağış Miktarı : 182.500 TL.

Stekler
İSTEKLER (2010):

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ÇOCUK MERKEZ LABORATUARI

2 biyolog

3 kan alma elemanı

1 sekreter

 • 58 hemşire

 • 1 diyetisyen

 • 5 sekreter

 • 12 hizmetli

 • 5 temizlik personeli


ADOLESAN BİLİM DALI (2010):

GENETİK BİLİM DALI

1 uzman doktor

1 biyolog

2 laborant

 • 1 uzman doktor

 • 1 sosyal hizmet uzmanı

 • 1 psikolog

 • 1 sekreter

 • 1 hemşire


Teşekkürler (2010):


ad