TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


  • 151 Views
  • Uploaded on

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐO ĐẾM VÀ GIAO NHẬN ĐIỆN NĂNG. Nội dung đào tạo. Giới thiệu về chương trình (1 buổi) Ngày 11/11/2009: Sáng 8h00 – 11h30 Thực hành trên số liệu đào tạo (1 buổi) Ngày 11/11/2009: Chiều 1h30 – 5h00. Giới thiệu chương trình.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - acacia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trung t m c ng ngh th ng tin 1347666

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐO ĐẾM VÀ GIAO NHẬN ĐIỆN NĂNG


N i dung o t o
Nội dung đào tạo

Giới thiệu về chương trình (1 buổi)

Ngày 11/11/2009: Sáng 8h00 – 11h30

Thực hành trên số liệu đào tạo (1 buổi)

Ngày 11/11/2009: Chiều 1h30 – 5h00


Gi i thi u ch ng tr nh
Giới thiệu chương trình

  • Tổng quan về hệ thống quản lý Đo đếm và giao nhận điện năng

  • Giới thiệu các chức năng trong phần mềm

  • Giới thiệu các chức năng mới trong phần mềm


T ng quan
Tổng quan

Mục tiêu xây dựng hệ thống

Xây dựng hệ thống áp dụng cho công tác quản lý hệ thống đo đếm và giao nhận điện năng trong 3 khối (sản xuất, truyền tải, phân phối)

Quản lý hồ sơ về điểm đo đếm, các thiết bị đo đếm (công tơ, TU, TI)

Quản lý công tác giao nhận điện năng tại đơn vị

Tổng hợp báo cáo giao nhận điện năng cấp đơn vị và cấp Tập đoàn

Phân quyền quản lý đo đếm và giao nhận theo mô hình hiện tại của Tập đoàn

Hỗ trợ công tác kiểm tra định kì, phát hiện sai lệch số liệu

Trang web phục vụ báo cáo và đối chiếu số liệu của từng đơn vị.


T ng quan1
Tổng quan

Các nhóm chức năng chính

Lập và in hoá đơn

mua bán điện nội bộ

Hệ thống báo cáo

giao nhận điện năng

Quảnlýchỉsốvàtínhtoánsảnlượnggiaonhận

Quản lý

thông tin điểm đo

Quản lý thiết bị

Đo đếm


T ng quan2
Tổng quan

Quy trình trao đổi số liệu

  • Hoạt động theo mô hình 3 cấp

  • Công tác cập nhật số liệu được thực hiện song song tại các đơn vị

  • Số liệu được đồng bộ và kiểm soát tại mức Tập đoàn


T ng quan3
Tổng quan

Quy trình tác nghiệp tại đơn vị

Bước 1: Cập nhật các thông tin cơ bản (thông tin điểm đo, phương thức, biến động treo tháo

Bước 2: Cập nhật chỉ số cuối tháng làm việc và gửi số liệu lên Tập đoàn

Bước 3: Tính toán sản lượng giao nhận điện năng

Bước 4: Tổng hợp số liệu báo cáo giao nhận

Bước 5: Chuyển tháng làm việc


T ng quan4
Tổng quan

Tính sản lượng

giao nhận

Tổng hợp

số liệu báo cáo

Tập đoàn

Đối chiếu

số liệu

Lập hoá đơn

Mua bán điện

Gửi nhận

số liệu

Đơn vị

Khai báo

mới điểm đo

Cập nhật thông

tin điểm đo

Nhập chỉ số

công tơ đo đếm

Tính sản lượng

giao nhận

Tổng hợp

số liệu báo cáo

Chuyển tháng

làm việc

Thay đổi

phương thức

Treo tháo

thiết bị đo đếm


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Đăng nhập hệ thống

Kiểm tra và xác thực quyền sử dụng, khởi tạo làm việc

Chú ý: Các thông tin nhập vào sẽ được sử dụng trong lần làm việc kế tiếp

Khởi tạo thông tin làm việc

Chọn đơn vị làm việc cấp công ty và đơn vị làm việc cấp dưới (nếu có)


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m1
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Cập nhật thông tin điểm đo

Khai báo mới điểm đo tại đơn vị

Cập nhật các thông tin thay đổi của điểm đo

Huỷ thay đổi thông tin điểm đo

Tra cứu lịch sử thay đổi thông tin của điểm đo

Cập nhật thông tin điểm đo giao ngay.

Điều kiện thực hiện

Khai báo mới điểm đo: chưa thực hiện tính sản lượng giao nhận, ngày khởi tạo nằm trong tháng làm việc

Thay đổi thông tin: ngày thay đổi nằm trong tháng làm việc

Chú ý

Quy trình thực hiện khai báo mới điểm đo được thực hiện ở cấp công ty, sau đó đồng bộ xuống đơn vị cấp dưới

Quy trình thay đổi thông tin phải thực hiện đồng thời ở 2 đơn vị


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m2
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Thay đổi phương thức giao nhận điện năng

Cập nhật thông tin phương thức giao nhận điện năng

Huỷ thay đổi phương thức

Tra cứu lịch sử thay đổi phương thức giao nhận của điểm đo

Điều kiện thực hiện

Thay đổi phương thức: ngày thay đổi nằm trong tháng làm việc

Chú ý

Quy trình thay đổi phương thức phải thực hiện đồng thời ở 2 đơn vị

Nếu đã có biến động về chỉ số thì không cho phép sửa chỉ số chốt thay đổi phương thức


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m3
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Nhập hồ sơ công tơ

Cho phép nhập các thông tin về hồ sơ công tơ mới vào hệ thống

Chú ý

Quy trình thực hiện khai báo mới hồ sơ công tơ được thực hiện ở cấp công ty, sau đó đồng bộ xuống đơn vị cấp dưới

Quy trình khai báo hồ sơ công tơ phải thực hiện đồng thời ở 2 đơn vị


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m4
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Nhập hồ sơ TU, TI

Cho phép nhập các thông tin về hồ sơ TU, TI mới vào hệ thống

Chú ý

Quy trình thực hiện khai báo mới hồ sơ công tơ được thực hiện ở cấp công ty, sau đó đồng bộ xuống đơn vị cấp dưới

Quy trình khai báo hồ sơ công tơ phải thực hiện đồng thời ở 2 đơn vị


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m5
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Treo tháo thiết bị đo đếm

Cập nhật thông tin treo tháo thiết bị đo đếm đầu nguồn

Huỷ thông tin treo tháo thiết bị đo đếm đầu nguồn

Điều kiện thực hiện

Ngày treo tháo phải nằm trong tháng làm việc

Chú ý

Quy trình treo tháo phải thực hiện đồng thời ở 2 đơn vị

Nếu đã có biến động về chỉ số sau ngày treo tháo thì không cho phép sửa thông tin của biên bản treo tháo


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m6
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Sửa thông số hệ thống đo đếm

Cho phép cập nhật lại thông tin của hệ thống đo đếm (thông tin công tơ, TU, TI,…)

Điều kiện thực hiện

Điểm đo phải được gắn hệ thống đo đếm

Chú ý

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến thông tin về hệ thống đo đếm hiển thị tại các chức năng khác


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m7
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Nhập chỉ số công tơ đo đếm

Cập nhật chỉ số công tơ đo đếm vào cuối tháng làm việc

Điều kiện thực hiện

Chưa có biến động về chỉ số sau ngày ghi chỉ số trong tháng

Chú ý

Ngày ghi chỉ số là ngày đầu tháng kế tiếp tháng làm việc hiện tại

Quy trình nhập chỉ số phải thực hiện đồng thời ở 2 đơn vị đối với các điểm đo giao nhận

Công thức tính sản lượng điện cho một bộ số

Sản lượng = (chỉ số mới - chỉ số cũ) * hệ số nhân

Sản lượng = (10 exp (độ dài chỉ số cũ) + chỉ số mới - chỉ số cũ) * hệ số nhân


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m8
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Treo tháo TU, TI

Cập nhật thông tin treo tháo TU, TI

Huỷ thông tin treo tháo TU, TI

Điều kiện thực hiện

Ngày treo tháo phải nằm trong tháng làm việc

Chú ý

Quy trình treo tháo phải thực hiện đồng thời ở 2 đơn vị

Nếu đã có biến động về chỉ số sau ngày treo tháo thì không cho phép sửa thông tin của biên bản treo tháo


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m9
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Tính toán sản lượng giao nhận điện năng

Cho phép tính sản lượng giao nhận với các đơn vị khác

Điều kiện thực hiện

Tất cả các điểm đo thuộc đơn vị quản lý và có đo đếm qua điểm đo phải được nhập chỉ số cuối tháng

Chú ý

Các biến động có liên quan đến chỉ số, phương thức của tất cả điểm đo đều phải cập nhật đầy đủ trước khi tính sản lượng giao nhận


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m10
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Tổng hợp số liệu báo cáo giao nhận điện năng

Cho phép tổng hợp số liệu báo cáo giao nhận điện năng để lập báo cáo theo quy định của TCT

Điều kiện thực hiện

Tất cả các điểm đo thuộc đơn vị quản lý và có đo đếm qua điểm đo phải được tính toán sản lượng giao nhận

Chú ý

Phải thực hiện bước Tính toán sản lượng giao nhận điện năng trước khi tổng hợp


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m11
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Chuyển tháng làm việc

Cho phép chuyển tháng làm việc của hệ thống sang tháng mới hoặc quay về tháng làm việc cũ

Điều kiện thực hiện

Để chuyển tháng -> các biến động phải được cập nhật đầy đủ (chỉ số, treo tháo, phương thức, tính toán sản lượng giao nhận)

Để huỷ chuyển tháng -> chưa có biến động nào trong tháng làm việc hiện tại (chỉ số, treo tháo, phương thức, tính toán sản lượng giao nhận)


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m12
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Nhập sản lượng điện năng theo ngày

Cho phép nhập chỉ số hoặc sản lượng điện năng theo từng ngày

Có thể nhập chỉ số để tính sản lượng hoặc nhập trực tiếp sản lượng

Điều kiện thực hiện

Nếu ngày nhập hiện tại nhỏ hơn ngày nhập sản lượng điện năng theo ngày lớn nhất -> chương trình không cho phép nhập

Chú ý

Nếu trong ngày có treo tháo, phần sản lượng tháo cần phải nhập vào cột sản lượng trực tiếp


Gi i thi u c c ch c n ng ph n m m13
Giới thiệu các chức năng phần mềm

Phân điểm đo cho đơn vị cấp dưới

Cấu hình các điểm đo thuộc về các đơn vị cấp dưới cấp công ty, tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý cụ thể

Chú ý

Chỉ thực hiện đối với các đơn vị cấp công ty


Gi i thi u c c ch c n ng m i
Giới thiệu các chức năng mới

Chức năng thay đổi mật khẩu

Thực hiện thay đổi mật khầu của người sử dụng

Chức năng thay đổi phương thức giao nhận

Thực hiện phương thức giao nhận tay ba

Thay đổi cách thức tính tổn thất theo quy đinh mới

Thay đổi thông tin điểm đo thực hiện khai báo thông tin điểm đo giao ngay

Thay đổi công thức tính tổn thất của đơn vị

In biểu báo cáo từ file mẫu

Cập nhật biểu báo cáo tính công suất phản kháng

Chức năng xuất nhận dữ liệu ra dạng file