perspektiv p arkitektur n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perspektiv på arkitektur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perspektiv på arkitektur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Perspektiv på arkitektur - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

Perspektiv på arkitektur. Mats Hultman 14/1 2008. Är detta arkitektur?. Vad för sorts arkitektur är det här?. Vad är arkitektur?. Arkitekturbegreppet Arkitekturens sammanhang Olika perspektiv. Ord och begrepp. begreppet/tanken ”hus”. alla fysiska/faktiska hus. ordet HUS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perspektiv på arkitektur' - aric


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
perspektiv p arkitektur

Perspektiv på arkitektur

Mats Hultman

14/1 2008

vad r arkitektur
Vad är arkitektur?
 • Arkitekturbegreppet
 • Arkitekturens sammanhang
 • Olika perspektiv
ord och begrepp
Ord och begrepp

begreppet/tanken ”hus”

alla fysiska/faktiska

hus

ordet HUS

bild och begrepp
Bild och begrepp

begreppet/tanken ”hus”?

det fysiska/faktiska

huset

den semiotiska triangeln semiotik teckenl ra betydelsel ra
Den semiotiska triangelnsemiotik = teckenlära, betydelselära

interpretant

begreppet/tanken ”hus”?

det fysiska/faktiska

huset

eller HUS

objekt

representamen

vad r arkitektur1
Vad är arkitektur?
 • Vad betyder arkitektur?(Språklig betydelse)
 • Vad är det som gör arkitektur till arkitektur? (Essentiella egenskaper)
 • Vad gör att arkitektur får en viss form? (Orsaker)
 • Vad är viktigt inom arkitektur? (Vilka egenskaper är betydelsefulla?)
 • Vad är meningen med arkitektur?(Betydelse för/roll i livet)
arkitektur betyder enligt websters engelska lexikon
Arkitektur betyderenligt Websters engelska lexikon
 • Konsten eller kunnandet att bygga; speciellt konsten eller praktiken att designa (formge) och bygga strukturer och speciellt beboeliga sådana.
 • a. Formation eller konstruktion som eller som om resultat av en medveten handling (exempel: trädgårdens arkitektur). b. En förenande eller sammanhängande form eller struktur (hos exempelvis roman).
 • Arkitektoniskt verk eller produkt
 • En byggnadsmetod eller -stil.
 • Det sätt på vilket komponenterna i en dator eller ett datorsystem är organiserade och integrerade.
arkitektur
Arkitektur
 • en estetisk organisation av en praktisk verklighet
 • artefakter som formar användbara rum
 • byggnader med ett konstnärligt syfte
byggnadskonst
byggnadsKONST?
 • konst som kunnande (t.ex. kokkonst)
 • konstverk som a) ger en viss (estetisk) upplevelse och/eller b) uttrycker en konstnärlig avsikt
 • egenskap hos konstverket (t.ex. struktur /komposition eller estetisk kvalitet)
att se byggnader som konst
Att se byggnader som konst

inte bara som:

 • byggnadsteknik
 • historiskt dokument
 • användning etc.

men också som

uttryck och

konstnärlig komposition

sammanhang d r arkitektur f r sin mening
sammanhang där arkitektur får sin mening
 • Platsen (geografisk-topografisk lokal, rumslig-visuell kontext, klimat etc)
 • Tiden (perioden, årstiden, dagen)
 • Användningen/bruket
 • Socio-kulturella sammanhang (historiska, religiösa, ideologiska, samhälleliga, konstnärliga etc)
 • Teknisk/ekonomiska sammanhang (byggande, försäljning, förvaltning etc)
 • Arkitektoniska sammanhang (stil, byggnadstyp, arkitekturhistoria etc)
arkitekturens sammanhang
arkitekturens sammanhang
 • sammanhang där arkitekturen uppträder
 • sammanhang där arkitekturen tolkas
tolkningssammanhang
tolkningssammanhang
 • tillblivelsens sammanhang
 • brukets sammanhang
slide30

Meningen med byggnader:

 • att ge skydd mot klimat och andra människor
 • att utgöra livets scen
 • Meningen med arkitektur:
 • att ge estetiska upplevelser
 • att ge upphov till känslor som glädje, trygghet,upphetsning etc.
 • att gestalta och uttrycka en livsform och dess kulturella föreställningar
perspektiv
Perspektiv
 • position – var står jag? vilka är mina utgångspunkter och intressen?
 • blickpunkt – vad betraktar jag? vilka aspekter väljer jag ut?
slide39
hur är husen byggda?
 • hur mycket har de kostat?
 • är de dyra att hyra?
 • vad är det för stil?
 • när byggde man så?
 • vilket samhällsskick återspeglar de?
 • vilken världsbild?
 • hur är fasaderna komponerade?
 • vad uttrycker de?
 • hur skiljer sig tolkningen mellan olika människor?
 • hur påverkar de miljön och människorna? (direkt och indirekt)
slide40
hur används parken?
 • av vem?
 • vilka delar används mest?
 • vem har makten över rummets utformning respektive användning?
 • hur upplever parkbesökarna platsen?
 • vad har den för betydelse i deras liv?
 • är det skillnader mellan män och kvinnor?
 • fattiga och rika?
 • hög- och lågutbildade?
 • olika etniska eller religiösa grupper?
perspektiv p arkitektur1
Sociologiska (användning)

Tekniska

Ekonomiska

Historiska

Politiska

Kulturella (tolkningar)

Ekologiska

klass, genus, etnicitet, etik

konstruktion, byggteknik, byggprocess

byggkostnad, förvaltning

arkitektur-, konst- och allmänhistoria

makt, territorium

semiotik, fenomenologi, psykologi, filosofi, estetik

biologi, kemi, medicin

Perspektiv på arkitektur
perspektiven r arkitekturteoretiska
Perspektiven är arkitekturteoretiska

om de har arkitektur d.v.s.

byggnader sedda som konst

som sitt

undersökningsobjekt