Download
geriatric navigator n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geriatric navigator PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geriatric navigator

Geriatric navigator

231 Views Download Presentation
Download Presentation

Geriatric navigator

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geriatric navigator Ilse Stohr+Franchette vd Berkmortel

 2. Waarom Heerlen?

 3. ParkstadOntgroening, vergrijzing, krimp 1: 4 >65 jaar (2006) Prognose 2025 Nederland: 1: 4 >65 jaar Parkstad: 1:3 >65 jaar

 4. Wat is Geriatric Navigator?

 5. Geriatric Navigator in Atrium mc Hoe gestart? Waar staan we? Evaluatie pilot Hoe verder?

 6. Hoe gestart?

 7. MDO: Gastro-enterologie Zorgpad: Patiënt met colo-rectaal carcinoom

 8. MDO: Gastro-enterologie Diagnostische fase Zorgpad: Patiënt met colo-rectaal carcinoom Behandel fase

 9. MDO: Gastro-enterologie Diagnostische fase Invullen Geriatric navigator Geriater en Geriatrisch vpl Op indicatie: Afspraak pat/overleg huisarts

 10. MDO: Gastro-enterologie Diagnostische fase Zorgpad: Patiënt met colo-rectaal carcinoom MDO Behandel fase

 11. MDO: Gastro-enterologie Multidisciplinair overleg Behandel fase

 12. Doel MDO Uitgangspunt ‘ideale en haalbare behandeling’ Uitkomst Definiëren van voorwaarden voor haalbaarheid Of Aanpassen behandelplan indien minimale voorwaarden niet via interventie bereikt kunnen worden Proefperiode van 6 mo; Evaluatie na 3 en 6 en 9 (eind) mo

 13. Eerste opstap probleempjes

 14. Eerste opstap probleempjes Behandel fase Diagnostische fase • Geriater-kracht • MDO verloop • ICT problematiek • Implementatie/ interventie • Mens-kracht • Scholing • Moment invullen lijst • ICT problematiek

 15. Waar staan we?

 16. Huidige situatie

 17. Evaluatie

 18. ‘cost and benefit’

 19. ‘benefit’ Bewustwording Bewuster maken van behandelplan Betere documentatie conditie Meer input uit eerste lijn Meer verwijzingen geriater Meer delierprofylaxe

 20. ‘cost and benefit’ Geen ‘hard eindpunt’ Momentopname Geen standaard/evidence based uitvoering Hoge werkbelasting

 21. Evaluatie

 22. Hoe verder?

 23. Balanceren Bewustwording Bewuster maken van behandelplan Meer verwijzingen geriater Meer input eerste lijn Meer delierprofylaxe Betere documentatie conditie Geen ‘hard eindpunt’ Geen standaard/evidence based uitvoering Hoge werkbelasting Momentopname

 24. ‘cost and benefit’ Geen ‘hard eindpunt’ • Participatie onderzoek • Opzetten database • testen volledig uitvoeren • Uitkomstparameters: • ziekenhuis opnames • complicaties • Behoud zelfstandigheid • Overleving • Qol

 25. ‘cost and benefit’ Momentopname • Integratie in zorglijn • Voor elke zorglijn bij elke beslismoment opnieuw evalueren

 26. ‘cost and benefit’ Geen standaard/evidence based uitvoering Standaardiseren

 27. ‘cost and benefit’ • Verpleegkundig/medisch dossier volgen • Integreren in elektronisch dossier/MDO formulier • Kiezen voor subpopulatie? • Beperkt aantal testen volledig uitvoeren (per tumorlijn) Hoge werkbelasting

 28. Subgroep obv: Leeftijd? Voor screening?

 29. Voorstel effector effector effector Colorect. ca CGA selectie Populatie selectie mamma ca CGA selectie Populatie selectie Chirurgie Radiotherapie CGA selectie/ populatie seclectie/ per tumorsoort Long ca CGA selectie/ populatie seclectie / per tumorsoort CGA selectie Populatie selectie CGA selectie/ populatie seclectie / per tumorsoort Chemo(radio)therapie Porstaat ca CGA selectie Populatie selectie Heamatol malign CGA selectie Populatie selectie

 30. Voorstel DOCUMENTATIE MDO FORMULIER