Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Særlige børn på Sankt Ansgars Skole 27. august 2009 Psykolog Kirsten Callesen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Særlige børn på Sankt Ansgars Skole 27. august 2009 Psykolog Kirsten Callesen

Særlige børn på Sankt Ansgars Skole 27. august 2009 Psykolog Kirsten Callesen

777 Views Download Presentation
Download Presentation

Særlige børn på Sankt Ansgars Skole 27. august 2009 Psykolog Kirsten Callesen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Særlige børn på Sankt Ansgars Skole 27. august 2009 Psykolog Kirsten Callesen

 2. Kirsten Callesen, ARC Børn med og uden diagnoser • * Autisme og Aspergers Syndrom • * ADHD og ADD (opmærksomhedsforstyrrelse) • * OCD (tvangstanker og tvangshandlinger) • * Tourettes syndrom (tics – lyde og bevægelser) • * Fysiske handicaps • * AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel •  • Tilstand / Forstyrrelse

 3. Hjernens udvikling Har det godt! Det er farligt! Tanker Glad! Bange! Følelser Krop og sanser Afslappet/anspændt

 4. Frontallapperne Adfærd Planlægning Hukommelse Vurdering Konsekvenser

 5. Sårbarhed: Stress Angst Depression Udadreagerende adfærd Selvværd Hjernen, signalstoffer og stress • Signalstoffer: • Dopamin • Serotonin • Endorfiner • Kortisol • ------------------------ • Kost / mad • Motion • Gode oplevelser

 6. Kirsten Callesen, ARC DiagnoseAutismetriaden • Lorna Wings triade (1981)‏ • 1. Forstyrrelse af socialt samspil (enestående)‏ • 2. Forstyrrelse af 3. Forstyrrelse af • kommunikation forestillingsevne • (verbal og non-verbal) (fordybende)‏ • (autentisk) (vedholdende)‏

 7. ADHD / ADD: Svært ved ro i social kontakt Koncentrationsproblemer Let afledt Manglende impulskontrol Manglende hæmning Sanseforstyrrelser Autisme/AS og ADHD • Autisme/AS: • Social kontakt • Anderledes sprogbrug • Systemer • Fordybelse • Misforståelser pga ToM • Sanseforstyrrelser

 8. Empati og affektsmitte • 1. Vi reagerer alle positivt eller negativt ud fra de erfaringer vi har. • 2. Børnene mangler tit forståelse for: hvad de skal gøre, hvad der sker med dem, hvorfor de føler som de gør, kan ikke se sammenhængen • 3. Vores tanker eller sanser udløser negativ adfærd • 4. Når voksne bevarer roen kan børnene hurtigere komme til ro – affekt-smitte.

 9. Højre hjernehalvdel: Analog Helhed Følelser og forståelse Tolke Top downprocesser Hjernen og kognition • Venstre hjernehalvdel: • Digital • Detalje • Fysisk • Konkret • Buttom up processer

 10. Digital proces:  Spaghetti Bolognese! Opskrift: • Løg • Kød • Grøntsager • Salt/peber • Spaghetti Analog proces:   Opskrift:

 11. Central coherence Detaljer: 8 streger i en række Hver ting er en del for sig! • Helhed: • 1 circle / 1 nul • Tendens til at få alt samlet til en helhed!

 12. Fysisk & konkret En mand og en kop – det er alt! Følelser, empati og social tolkning Han vil gerne ha kaffe! Sjov kop!

 13. Top down og bottom up • Top Down • Helhed • Bottom up • Detalje ZOO! ZOO!

 14. Kirsten Callesen, ARC Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje Detalje “Vente” bror ZOO jul dele ludo mælk lærer

 15. Praktiske konsekvenser • 1. Hvem skal vide noget om de enkelte børn? Skal vi kalde “det” noget – fx “1 ud af 100 børn”, “stjernebørn” • 2. Undgå mobning og drilleri • 3. Overskue sin skole og hverdag: forberedelse, pauserum, sansekasser, mindske lektier, visuel hjælp, individuelle samtaler, planlægge frikvarterer • 4. Sociale strategier: undskylde kort, vil du lege?, stop kort, faste lege aftaler, aktiviteter som social ramme