Uvo enje pripravnika u odgojno obrazovni rad
Download
1 / 21

UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD - PowerPoint PPT Presentation


 • 381 Views
 • Uploaded on

UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD. Viši savjetnik: Vlade Matas , prof.  021/ 340 980  021/ 314 246 e-mail: [email protected] Zagreb, 14. travnja 2011. ZAKONSKA REGULATIVA. ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD' - donkor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uvo enje pripravnika u odgojno obrazovni rad

UVOĐENJE PRIPRAVNIKA U ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Viši savjetnik: Vlade Matas, prof.

 021/ 340 980

 021/ 314 246

e-mail: [email protected]

Zagreb, 14. travnja 2011.


Zakonska regulativa
ZAKONSKA REGULATIVA

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

(Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10 i 105/10)

Članak 108., 109. i 110.

ZAKON O RADU

(Narodne novine, broj 149/09)


Podzakonski akti
PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja

i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i

nastavnika u srednjem školstvu

(Narodne novine broj, 88/03)

Poslovnik o radu komisije za stažiranje i

komisije za polaganje stručnog ispita

(Glasnik Ministarstva prosvjete i športa 5/96)


Sta iranje
STAŽIRANJE

Svrha je pripravničkog staža osposobiti

učitelje, stručne suradnike i nastavnike (u

daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva

za uspješno, stručno i samostalno obavljanje

poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi.


Najva nije zada e
NAJVAŽNIJE ZADAĆE

 • razvijati sposobnost učitelja za uspješno rješavanje problema u razrednom odjelu

 • motivirati učitelja za trajno učenje, nužno za profesionalni rast i sprječavanje dosade i rutine

 • osposobljavati učitelja za poboljšanje programa (fleksibilni -prilagođeni interesima i mogućnostima učenika)

 • osposobljavanje učitelja za samovrednovanje postignuća i osobnog razvoja te postizanje vlastitih profesionalnih ciljeva

 • usmjeravanje na nove profesionalne uloge učitelja (akcijski istraživač, kritički prijatelj – osoba koja daje savjete i surađuje)

 • poticanje učitelja na kvalitetnu komunikaciju (učenici, roditelji, kolege)

 • empatija, senzibilnost, sposobnost slušanja...


Sta iranje obveze kole
STAŽIRANJE – obveze škole

 • imenovati povjerenstvo za stažiranje (ravnatelj, mentor – sustručnjak, stručni suradnik)

 • izraditi operativni program stažiranja (najkasnije 15 dana od početka rada pripravnika) i dostaviti AZOO

 • prijaviti stažiranje (najkasnije 30 dana od dana početka rada pripravnika AZOO na obrascu SI-1)

 • uključiti pripravnika u planiranje i programiranje, pružati pomoć pripravniku, pratiti i vrednovati ostvarivanje programa stažiranja


STAŽIRANJE – obveze povjerenstva

 • mentorova nazočnost na nastavnim satima pripravnika: 10 sati

 • nazočnost povjerenstva za stažiranje: najmanje2 puta po 2 sata

 • ostali članovi povjerenstva pružaju pomoć: 5 sati i nazočne nastavnim satima pripravnika 2puta po 2 sata

 • svaki član povjerenstva vodi evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža i na kraju sastavljaju izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2)


Pra enje i evaluacija
PRAĆENJE I EVALUACIJA

Kakva je aktivnost i suradnja svih članova tima za praćenje ?

Koje promjene se događaju, a koje su izostale i zašto ?

Čime su pripravnici zadovoljni, a čime nisu ?

Koji se problemi javljaju u ostvarivanju programa stažiranja ?

Što je moguće učiniti na daljnjem poboljšanju ostvarivanja programa stažiranja ?


Sta iranje obveze pripravnika
STAŽIRANJE – obveze pripravnika

 • pripravnici s dvopredmetnim studijem:odabrati jedan nastavni predmet za stažiranje i polaganje stručnog ispita

 • pripravnici učitelji RN: svipredmeti za stažiranje te 2 za stručni ispit

 • ukoliko su nenastavnički smjer –steći pedagoške kompetencije (DPPO)

 • nazočnost nastavnim satima mentora:

  • učitelji: najmanje 30 sati

  • učitelji – volonteri: 2 sata/tjedno ili 70 sati

  • stručni suradnici, odgajatelji: 60 sati

  • stručni suradnici/odgojitelji – volonteri: 2 dana/mj. ili 140 sati


Sta iranje promjene
STAŽIRANJE - promjene

 • prelazak u drugu školu: prethodna škola obvezna sastaviti izvješće o ostvarenom pripravničkom stažu (SI-2) u njoj

 • prekid zbog duže odsutnosti (bolovanje, porodiljski dopust i sl.): izvijestiti AZOO


STRUČNI ISPIT – prijava

ROK ZA PRIJAVU JE NAJMANJE MJESEC

DANA PRIJE POČETKA ISPITNOG ROKA !!!

ISPITNI ROKOVI ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO

- od 15. siječnja do 1. ožujka

- od 15. travnja do 1. lipnja

- od 1. listopada do 15. studenoga


Stru ni ispit 1 prijava
STRUČNI ISPIT – 1. prijava

 • PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita

 • IZVJEŠĆE povjerenstva o rezultatima stažiranja (SI-2)

 • preslika DIPLOME (ovjerena kod javnog bilježnika!) ili rješenja o priznavanju strane diplome (‘nostrifikacija’)

 • nenastavnički studiji: preslika (ovjerena!) isprave o položenom PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKOMobrazovanju

 • EVIDENCIJA (mentora/povjerenstva) o prisutnosti satima pripravnika


Stru ni ispit ponovljena prijava
STRUČNI ISPIT – ponovljena prijava

 • PRIJAVNICA (SI-3) za polaganje stručnog ispita

 • PONAVLJAČI: dokaz o plaćenim troškovima dijela ispita koji se ponavlja (račun škole u kojoj sjedište ispitnog povjerenstva)


Stru ni ispit prijava posebnosti
STRUČNI ISPIT – prijava: posebnosti

 • položen stručni ispit u struci (izvan MZOŠ-a) učitelja s nenastavničkim studijem: oslobađanje dijelastručnog ispita – zamolba ispitnom povjerenstvu, a uz prijavu za polaganje (SI-3) dostaviti ovjerenu presliku/izvornik isprave

 • položen stručni ispit učitelja (izvan teritorija RH): položiti odgovarajući dopunski ispit

 • neodgovarajuća stručna sprema  nema mogućnost polaganja stručnog ispita (nestručna osoba)


Stru ni ispit sadr aj
STRUČNI ISPIT – sadržaj

 • UČITELJI:

  • PISANI RAD (180 min.)

  • napisana PRIPREMA za nast. sat i IZVEDBA NAST. SATA (45 min.)

  • USMENI ispit (do 40 min.)

 • ocjena: ‘položio’ili ‘nije položio’

 • pripravnik ‘nije položio’ pisani rad ili izvedbu nastavnog sata  ne može polagati usmeni ispit


 • Stru ni ispit polaganje
  STRUČNI ISPIT - polaganje

  • vodi se zapisnik (SI-4)

  • pripravnik ‘položio’stručni ispit u cijelosti:

   privremeno dobiva POTVRDU

   AZOO izdaje UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU (SI-5)

  • pripravnik koji je položio stručni ispit za učitelja u OŠ ili za nastavnika u SŠ priznaje se stručni ispit kod zapošljavanja i u OŠ i u SŠ


  Pote ko e sta iranje
  POTEŠKOĆE - stažiranje

  • škola: nepravovremena ili nepotpuna prijava stažiranja

  • škola: ne prijavi stažiranje kod kraćih zamjena

  • promjena škole: izvješće o izvršenom pripravničkom stažu (SI-2) u drugu školu i pripravniku


  Pote ko e sta iranje1
  POTEŠKOĆE - stažiranje

  • neodgovarajuća stručna sprema: apsolvent ili nestručna osoba

  • OŠ:

   • Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN, broj 47/96)

   • Pravilnik o dopuni Pravilnika (NN, broj 56/01)


  Pripravniku obvezno omogu iti
  PRIPRAVNIKU obvezno omogućiti

  Korištenje plaćenog dopusta sukladno odredbiTemeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

  (Narodne novine, broj 115/10)

  Stručni ispit

  Članak 31.

  3. Za polaganje stručnog ispita pripravnik iz stavka 1. ovoga članka ima

  pravo na plaćeni dopust u trajanju od najmanje:–– deset radnih dana za radna mjesta I. vrste.

  4. Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit, a ako putuje u mjesto polaganja ispita još jedan dan te plaćene troškove puta što uključuje put i smještaj prema potrebi.

  Članak 157. (ZOOOSŠ)

  (1) Učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji su zasnovali radni odnos u osnovnoj ili srednjoj školi prije 12. ožujka 1994. nisu obvezni polagati stručni ispit prema odredbama ovog Zakona.


  Hvala!

  …?


  ad