Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) - PowerPoint PPT Presentation

Patman
kurumsal de erlendirme program iep l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP)

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP)
413 Views
Download Presentation

Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP) Prof. Dr. Nejat Erk Ç.Ü. Kurumsal Değerlendirme Programı Koordinatörü

 2. Kurumsal Değerlendirme Programı IEP nin Ayırıcı Unsurları • Temelde öz değerlendirme sürecine dayalıdır. • EUA kamu ve diğer kamu kurumlarından bağımsız çalışan bir yapılanmadır. • EUA kar amacı gütmeyen bir kuruştur. • Eş değerlerle yapılan bir karşılaştırmadır. • Kamu fon aktarımını yönlendirecek bir değerlendirme amaçlanmamaktadır. • Uzun dönem stratejik planlama, değişim yönetimi ve kapasite geliştirme çabalarını güçlendirir.

 3. Kurumsal Değerlendirme Programı IEP Felsefesi • Kurumsal yaklaşım (ancak özel odaklanma olanağı) • Oluşum Odaklı – Üniversitelerin strateji ve kalite yönetimini destekler. • Toptan Değerlendirme Amacı Taşımayan – sıralamaya ilişkin değerlendirme getirmez. • Misyonu doğrultusunda üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarken akreditasyonda olduğu gibi dışsal ölçütlere başvurmaz.

 4. Kurumsal Değerlendirme Programı Üniversitenin Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Takımınca Yapılacak İki Ziyaret İzleme (istenilirse) Rapor Değerlendirme Sürecinin Evreleri

 5. Kurumsal Değerlendirme Programı Öz Değerlendirmeye İlişkin Temel Sorular • Üniversite ne yapmaya çalışıyor? • Üniversite bunu nasıl yapıyor? • Bunun işe yaradığını Üniversite nereden biliyor? • Gelişebilmek için Üniversite nasıl bir değişim öngörüyor?

 6. Kurumsal Değerlendirme Programı Ziyaretler Hazırlık: • Değerlendirme takımı EUA ca belirleniyor. • Şu anda rektör veya rektör yardımcısı olan 3 öğretim üyesi ve +takım sekreteri Değerlendirme takımı Üniversiteyi iki kez ziyaret eder: • Ön ziyaret: 2 gün süreli; program üniversitece organize edilir. • Ana Ziyaret: 3 gün süreli; program EUA ca düzenlenir.

 7. Institutional Evaluation Programme Ziyaretler: Görüşülecek Kişiler • Rektör + Diğer Rektörlük takımı • Öz değerlendirme grubu • Temel akademik olmayan kadro, dış ilişkiler ofisi, mali işler, kalite yönetimi birimi, bilimsel araştırma projeleri birimi, vb. • Senato Üyeleri/Üniversite Yönetim Kurulu • Dekanlar • Öğrenciler • Dış paydaş temsilcileri • Ziyaret: Bazı fakülteler, bazı merkezler

 8. Kurumsal Değerlendirme Programı Rapor Bulgular üç farklı ortamda sunulacaktır: • Rektöre (sözel rapor) • Üniversitede daha gele sunum • Yazılı Rapor

 9. Kurumsal Değerlendirme Programı Üniversitenin Liderlik Sorumluluğu • Öz Değerlendirme Komitesinin diğer üniversite paydaşlarına karşı sorumluluğu, • Kuşku ve korkuları azaltarak süreci desteklemek ve yüreklendirmek, • Değerlendirme raporuna imza koyulmasına karşın her noktaya evet deme zorunluluğunun bulunmaması.

 10. Institutional Evaluation Programme Değerlendirmenin Başarılı Olma Koşulları • Program Felsefesine ilişkin korku ve yanlış anlamalarınaydınlatma yöntemi ile ortadan kaldırılışı, • Üniversite kesitinin doğru seçilmesi, • Odaklanma, rapordan çok süreç (ortak çaba) ya yönelik olmalıdır.

 11. Kurumsal Değerlendirme Programı EUA daki IEP Sekreteryası • Andrée Sursock: andree.sursock@eua.be • Nina Arnhold: nina.arnhold@eua.be • Violeta Atanassova: violeta.atanassova@eua.be • Harald Scheuthle: harald.scheuthle@eua.be