slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇS/AP ŞUBESİ 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇS/AP ŞUBESİ 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 83

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇS/AP ŞUBESİ 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 522 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI. PROGRAMI. BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇS/AP ŞUBESİ 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇS/AP ŞUBESİ 2005


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI

PROGRAMI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AÇS/AP ŞUBESİ

2005

slide2

Avrupa komisyonu ile Sağlık Bakanlığı arasındaki ortaklık kapsamında 2003-2007 yılları arasında yürütülmekte olan “Üreme Sağlığı Programı”, temel cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS ) hizmetlerinin kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve niteliğini kayda değer biçimde iyileştirerek nüfusun, CSÜS düzeyini geliştirecek ve daha yüksek kalitede CSÜS hizmetleri üzerindeki talep ve yararlanmayı etkileyecektir.

slide3

Türkiye’deki mevcut hizmetler, CSÜS’nın uluslararası düzeyde onaylanan, gerekli öğelerinin hemen tamamını kapsamaktadır; ancak bu hizmetler genellikle kabul edilebilir kalite standartlarının altında sunulmaktadır. Hizmet kalitesini arttırmak için temel etkinlikler beş öncelik alanında toplanmıştır.

1- Güvenli annelik

2-Acil obstetrik bakım

3- Aile Planlaması

4- CYBE – HIV/AIDS

5- Genç insanlar için CSÜS Hizmetleri

slide4

GÜVENLİ ANNELİK

Güvenli annelik girişimi, yetersiz ana sağlığı hizmetleri nedeniyle meydana gelen gebelik ve doğum komplikasyonlarının sonucunda oluşan anne ve yeni doğan ölü ve sakatlıklarını azaltmaya odaklanmaktadır.

Çoğu gebelik ve doğum olaysız gerçekleşse de bütün gebelikler risk taşır. Gebe kadınların %40’ı gebelik, doğum sırası yada sonrasında gebelik ile ilgili sağlık sorunlarıyla karşılaşmaktadır. Gebeliklerin %15’inde yaşamı tehdit eden yada uzun süreli etkili olan komplikasyonlar gelişmektedir.

slide5

Üreme sağlığı kapsamında güvenli anneliğin ana öğeleri şunlardır:

 • Doğum Öncesi bakım, güvenli doğum ve doğum sonrası bakım için eğitim ve sağlık hizmetleri
 • Aile planlaması ve güvenli düşük hizmetlerinin sağlanması ile istenmeyen gebelik / düşüklerin önlenmesi ve sonlandırılması
 • Sevk mekanizmaları ile birlikte gebelik, doğum ve düşük komplikasyonlarının yönetimi
slide6

ACİL OBSTETRİK BAKIM

Acil obstetrik bakımın kalite düzeyi; gebelik, doğum eylemi, doğum sonrası dönemlerindeki komplikasyonlar sırasında, anne ve bebeklerin yaşamlarını kurtarmada en önemli fırsatı belirler.

Her ne kadar doğum öncesi bakım, risklerin erken saptanması ve yönetimi için kesinlikle gerekli ise de, her gebe kadında akut ve yüksek beceri düzeyinde obstetrik müdahale gerektirecek komplikasyonlar gelişebilir. Yüksek kaliteli acil obstetrik hizmetler, etkin sevk düzeyleri ile birlikte her gebe kadın için hazır durumda olmalıdır.

slide7

AİLE PLANLAMASI HİZMETLERİ

Aile planlaması, temel sağlık hizmetlerinde evrensel anahtar müdahaledir. Kadının gebeliğini, ara vererek yada sınırlayarak planlayabilmesi; kendi sağlığı üzerinde olduğu gibi, çocukları ve ailesinin sağlığı üzerinde de doğrudan bir etkiye sahiptir.

slide8

CİNSEL YOLLA BULAŞAN ENFEKSİYONLAR HIV / AIDS

CYBE Akut olguların yüksek insidansı ile, bunların komplikasyon ve sekellerinin neden olduğu iş görmezliklerin oluşturduğu, hastalık yükü bakımından evrensel boyutlarda bir halk sağlığı sorunu durumundadır.

slide9

Erken dönemde tanı ve tedavinin sağlanamaması; infertilite, fetüs kaybı, dış gebelik, ano genital kanser ve erken ölümlerin yanı sıra, yeni doğan ve bebek enfeksiyonları gibi istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Üstelik bireysel ve ulusal düzeyde dikkate alınması gereken bir ekonomik yük de oluşturmaktadır.

slide10

Küresel boyutlarda giderek artmakta olan insan immün yetmezlik virüsü (HIV ) ve kazanılmış immün yetmezlik sendromu ( AIDS ) tehdidi, CYBE’nin kontrolünün önemini arttırmıştır.

CYBE’ların, HIV’in bulaşma riskini arttırdığı tespit edilmiştir. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 2002 yılında Türkiye’de toplam 1515 HIV (+) olgusu saptanmıştır. Bunların 452’si AIDS olgusudur.

slide11

GENÇ İNSANLAR İÇİN CİNSEL SAĞLIK VE

ÜREME SAĞLIĞI

Sağlık ve sosyo ekonomik kalkınma yolunda ilerlemek isteyen bir ülkenin üstlendiği en önemli karar, genç insanların sağlık ve gelişim gereksinimlerini karşılamaktır. 10-24 yaş grubundaki genç insanlar, gelişmekte olan ülkelerde daha da yüksek oranda olmak üzere dünya nüfusunun 5’te 1’ini oluşturmaktadır.

Gençlerin üreme sağlığı gereksinimleri yetişkinlerden farklıdır ve bu gereksinimlerin karşılanmaması, sonraki yaşamlarında ciddi sonuçlar doğurabilir.

t rkiye reme sa l program

Türkiye Üreme Sağlığı Programı

Genel Hedef

Türkiye nüfusunun özellikle kadın ve gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) durumunun geliştirilmesi

Program Amacı

SB’nin, ortakların ve STK’ların desteklenmesi yoluyla CSÜS hizmetlerinden yararlanılmasının arttırılması ( projelere hibe desteği sağ.)

Müdahale Alanı Amacı

Güvenli Annelik (GA) hizmetlerinde arz ve talebin arttırılması

anne l m global bir trajedi
Anne Ölümü: Global Bir Trajedi
 • Gebeliğe bağlı komplikasyonlar nedeniyle yılda 585 000 kadın ölmekte olup, bunun;
  • 99% ‘u gelişmekte olan ülkelerde,
  • 1%’igelişmiş ülkelerdedir.
anne l m saati
Anne Ölüm Saati

Her Dakikada...

 • 380 kadın gebe kalmakta
 • 190 kadın istenmeyen veya planlanmamış gebelikle karşı karşıya
 • 110 kadın gebeliğe bağlı bir komplikasyon yaşamakta
 • 40 kadın güvensiz düşük yapmakta
 • 1 kadın gebeliğe bağlı bir komplikasyon nedeniyle ölmektedir.
slide15

YILLARA GÖRE DOĞUM ÖNCESİ BAKIM

ALAN KADINLARIN ORANI ( % )

Son 5 yıl içerisinde gerçekleşen en son doğumlarda en az bir kez

yardım alanların oranı %81 dir.

Bu hizmetin: %75,4 ü Doktor

%5,5 de Ebe/hemşire

slide16

81

90

80

54

87

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALANLAR

BÖLGELERE GÖRE

85,2

91,3

83

61,2

85

1998 TNSA

2003 TNSA

slide17

Sağlık Kuruluşunda veya Sağlık Personeli

Yardımıyla Yapılan Doğumlar

Sağlık Personeli

Yardımıyla

Yapılan Doğumlar

% 83

Sağlık kuruluşunda

Yapılan doğum

%78

slide18

85

92

88

54

79

BÖLGELERE GÖRE

SAĞLIK KURULUŞLARINDA GERÇEKLEŞEN DOĞUMLAR(yüzde)

Türkiye: % 78 2003 TNSA

slide19

89.7

92.0

90.0

52.3

86.2

Bölgelere Göre

Sağlık Personeli Yardım ile Doğumlar (%)

87

95

91

60

89

Türkiye:%80.6 1998 TNSA

%83 2003 TNSA

slide20

BÖLGELERE GÖRE

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZLARI

2,7

1,9

2,0

4,2

2,6

1,8

1,8

3,6

2,6

2,3

TÜRKİYE

İSTANBUL 1,83

GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19

2,6

1998 TNSA

2003 TNSA

2,2

slide21

TÜRKİYE’DE

HER YIL YAKLAŞIK700 ANNEGEBELİK, DOĞUM VE LOHUSALIĞA BAĞLI NEDENLERLE KAYBEDİLMEKTE

ANA ÖLÜM NEDENLERİ İSE;

% 30.3 ile kanamalar

% 15.5 ile toksemiler

%9.6 ile enfeksiyonlar

% 4 ile düşük ve düşük komplikasyonları

olarak sıralanmaktadır.

neden kad nlar l yor
NEDEN Kadınlar Ölüyor?

Gecikme İçin Üç Model

 • Sağlık bakım hizmeti alma kararında gecikme
  • Olası komplikasyonları anlamadaki yetersizlik
  • Toplumun doğum ve anne ölümü ile ilgili görüşleri
  • Kadının statüsünün düşüklüğü
  • Hizmeti alma önündeki sosyo-kültürel engeller
 • Hizmete ulaşmadaki gecikmeler
  • Coğrafi engeller — yetersiz yapılanma
 • Hizmeti alırken olan gecikmeler
  • Malzeme, personel
  • Cezalandırıcı tutumdaki yeterli eğitime sahip olmayan sağlık personeli
  • Finansal sorunlar
acil obstetrik bak m
Acil Obstetrik Bakım
 • Gebelik komplikasyonlarının çoğu önceden tahmin edilemez ve önlenemez ama tedavi edilebilirler,
 • Etkin bir tedavi ile anne ölümlerinin büyük bir bölümü önlenebilir.

Acil Obstetrik Bakım Yaklaşımı (24 saat hizmet)

 • Tüm gebe kadınların obstetrik komplikasyon riski ile karşı karşıya oldukları düşünülürse Acil Obstetrik Bakıma ulaşma ihtiyaçları açıkça anlaşılabilir.
acil obstetrik bak m24
Acil Obstetrik Bakım

Acil obstetrik bakımda kalitenin sağlanması;

 • hazır bulunma,
 • süratli müdahale,
 • hasta haklarına saygıve
 • personel ve altyapı ihtiyaçları’nıngiderilmesi ile mümkündür.
 • Acil obstetrik bakım hizmetleri;7 gün, 24 saat kesintisiz ve en yüksek etkinliktesunulması gereken hizmetlerdir.
programin d er ama lari
PROGRAMIN DİĞER AMAÇLARI
 • AP hizmetlerinde kaliteli hizmet sunumu
 • AP hizmetlerine olan arz ve talebin artırılması
 • CYBE-HIV/AIDS’in önlenmesi, kontrol edilmesi ve hastalık yükünün azaltılması için kaliteli hizmet sunumunun sağlanması
yasal d zenleme
YASAL DÜZENLEME
 • 1983 Yılında çıkarılan 2827 sayılı “Nüfus Planlaması Hizmetleri Hakkında Kanun” ile Aile Planlaması hizmetleri düzenlenmiştir.
slide27

15-49 YAŞ EVLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK TERCİHLERİ

ARTIK ÇOCUK İSTEMEYEN KADINLARIN ORANI

(%69)

slide28

AİLE PLANLAMASI YÖNTEMİ KULLANIMI

Etkili Yöntem kullanımı yıllar içinde giderek artsa da,geleneksel yöntemlerin oranı hala yüksektir.

%71

slide29

BÖLGELERE GÖRE

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZLARI

2.7

1,9

2.0

4.2

2.6

1,8

1,8

3,6

2.6

2,3

TÜRKİYE

İSTANBUL1,83

GÜNEYDOĞU ANADOLU 4,19

2,6 1998 TNSA

2003 TNSA

2,2

b lgelere g re modern y ntem kullanimi
BÖLGELERE GÖRE MODERN YÖNTEM KULLANIMI

Türkiye Ortalaması 43

Kaynak:2003 TNSA

slide31

DÜŞÜKLER

100 Gebelikte

İsteyerek Düşük Hızı ;

1993 TNSA.:% 18,51998 TNSA.:% 14,52003TNSA %11,3

Kendiliğinden Düşük Hızı;

1998 TNSA:% 8,72003TNSA %10

İsteyerek Düşüğün

Gerçekleştiği Kuruluş

% 78 ÖZEL KURULUŞ

(muayene 56, özel hastane 20,9)

% 22 DEVLET KURULUŞU

Kaynak:2003 TNSA

slide33
Italya'da Venedik‘in

kenar mahallelerindenbirinde, bir Cafe-Barda,

kahvelerimizi içiyorduk.

slide34
İçeri giren müşterilerden biri, barmene

"due caffee, uno sospeso" (iki kahve, biri askıda) dedi, iki kahveparası verdi,

bir kahve içip gitti,

slide35
Barmen de duvar üzerinde

asılı duran çiviye bir küçük kağıt astı.

slide36
Biraz sonra içeri iki kişi girdi.

Onlar da “trio caffee, uno sospeso"

(üç kahve, biri askıda) dediler,

Üçkahve parası verdiler ve iki kahve içtikten sonra gittiler.

slide37
Barmen"askı“ya yine bir küçük kağıt astı. Bunun gün boyu böyle

sürdüğü anlaşılıyordu.

slide38
Bir süre sonra kahveye, üstü başı biraz eski-püskü,

belli kiyoksul bir kişi girdi ve barmen’e

"uno caffee sospeso"(askıdan bir kahve)dedi.

slide39
Barmen hemen bir kahve hazırladı ve

Yenimüşterinin önüne koydu.

Yoksul kişi kahvesini içtikten sonra para ödemeden

çıktı, gitti. Barmenise duvardaki askıya taktığı kağıtlardan birini kopardı,

parçalayıp çöp kutusuna attı.

slide40
Bu gözlemimizin sonunda, gözlerimizi yaşartan,

fakat kesinlikleörnek almamız gereken bir

“İtalyan toplumsal terbiyesi" ögrendik:

slide41
Yardım etmek için insanların gereksinimlerini belirlerken,yalnızca yasamsal gereksinimlerle

sınırlı kalmak zorunda değiliz.

Bir Venedikli için, yaşamsal olmasa da kahve,

günlük yasamdaönemli bir yer tutmaktadır.

slide42
Kahve içebilecek kadar parası olmayan kişilere yardım edebilecekdüzeydeki kişiler, kendileri bir kahve parası daha ödüyorlar.

Yardımettiği kişiyi görmedikleri için bu kişiler de daha mutlu oluyorlar,kimden geldiğini bilmedikleri buikramı kabul eden kişiler ise huzurlu oluyor.

slide43
Yardım eden ile alan arasında, bu caffe-bar'daki garson gibi,köprü görevi yapan kişilerin ise güler yüzlü ve sevgi dolu olmaları gerekiyor.
slide44
İçeri giren yoksul bir kişinin

"Bana askıda kahve var mı?" diye

sormasına gerek bırakmamak için "askıda kahve olduğunu" belirtenkağıt parçalarını kolaylıkla görünebilen bir yere asmak ise bu olgunun

çok zarif bir bölümünü olusturmaktadır.

t rk ye reme sa li i programi

TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI

CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR

cybe hiv aids
CYBE-HIV/AIDS
 • Yüksek insidans
 • %70’i belirtisizdir.
 • Komplikasyon ve sekeller
 • Erken tanı ve tedavinin sağlanamaması
 • Getirdiği ekonomik yük nedeniyle,önemli bir halk sağlığı sorunudur.
slide47

Kilometre Taşları

1930:Sifiliz ihbarı zorunlu hastalık haline getirildi

1985:İlk AIDS vakası saptandı. HIV/AIDS bildirimi zorunlu hastalıklar listesine alındı.

1986:HIV testi yapılmaya başlandı.

1987:Zorunlu serolojik tetkikler başlatıldı:

 • Kan/doku/organ donörleri
 • Genelev kadınları
 • Büyük ameliyatlar öncesi
slide48
1994:Tıbbi bakım ücretsiz oldu (yeşil kart).

Bildirimler kodlu hale getirildi.

1996:Ulusal AIDS Komisyonu kuruldu.

2002:Ulusal AIDS Komisyonu tarafından tüm

kurumların içinde olduğu ortak bir“HIV/AIDS

Ulusal Eylem Planı” hazırlandı.

2003:Ulusal Eylem Planı faaliyete geçirildi.

2004:Gonore ve Klamidya bildirimi zorunlu

hastalıklar haline geldi.

slide50

YAŞ VE CiNSiYETE GÖRE AIDS VAKALARI

(1 Ekim 1985-31 Aralık 2003)

slide51

MUHTEMEL GEÇiŞ YOLUNA GÖRE AIDS VAKALARI

(1 Ekim 1985-31 Aralık 2003)

136

105

518

866

gen ler ve reme sa li i
GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI

Genel sağlığın, büyümenin, erişkin olmanın bir parçası olan “gençlerin cinsel ve üreme sağlığı”;

 • ebeveynlerin,
 • ailelerin,
 • içinde yaşanan toplumların,
 • hükümetlerin karıştığı,
 • değişik yaklaşımların çarpıştığı

kompleks, çok hassas ve politikbir konudur.

gen ler ve reme sa li i56
GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI
 • Bu nedenle,dünyadaki tüm kültürel, sosyal, ekonomik ve politik yapılanmalarda, gençlerin cinsel ve üreme sağlığı gereksinimlerinormal büyüme ve gelişmenin bir parçası olarakkabul edilmektedir.
gen ler ve reme sa li i57
GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI
 • Gençlik dönemi çocukluk ile erişkinlik arasında hızla geçen bir dönem değildir.
 • Gençlik dönemi (10-24 yaş ) yaşamın %21’ini oluşturmaktadır.
 • Gençlere yapılacak yatırım, toplumların ekonomik ve sosyal kalkınmalarını belirleyecektir.

Bu yönü ile de;gençleren büyük sosyal ve ekonomik yatırımların yapılması gereken gruptur.

slide58

Ergenlik ve gençlik süreci; sorumsuz çocukluktan, sorumluluk bilincinde erişkin hale geçiş için geçen süredir.

gen ler ve reme sa li i59
GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI
 • Yaşamın en güzel ve verimli yılları olan gençlik dönemi, özellikle cinsel ve üreme sağlığı yönündenrisklerin de olduğu bir dönemdir.
 • Dünyada her yıl 14 milyon çocuk adolesan yaştaki annelerden doğmaktadır,
 • Bu gruptaki anne ölüm hızı 20-24 yaş grubuna göre 2-5 kat fazladır.
gen ler ve reme sa li i60
GENÇLER VE ÜREME SAĞLIĞI
 • Genç anne ölümlerindeki bu yüksek oranın yanı sıra, adolesan annelerin doğacak bebeklerinin de hastalık ve ölüm riski yüksektir.
 • Erken yaştaki gebeliklerin önemli sonuçlarından biri de bu gebeliklerin istenmeyen gebelikler olması, bu nedenle sağlıksız koşullarda isteyerek düşükle sonlandırılmasıdır.
 • Erken yaşta anne olmak adolesan annenin eğitimine ve sosyal gelişimine de engel olmaktadır.
slide61

ERGENLER VE GENÇLER ÖZEL İLGİ

İSTEYEN İKİ GRUPTUR

DSÖ’nün 21.yüzyılda ulaşmayı amaçladığı

Öncelikli 21 sağlık hedefi listesinin başında;

YAŞAMA SAĞLIKLI BAŞLANGIÇ VE

GENÇLERİN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

YER ALMAKTADIR.

slide62

NÜFUS VE KALKINMA KONFERANSI +5

SONUÇLARI

 • Hükümetler ve sivil toplum örgütlerini,
 • Adolesanların en yüksek sağlık düzeyine ulaşabilmeleri,
 • Üreme sağlığı ve cinsel sağlık gereksinimlerinin
 • etkin olarak karşılanması için;
 • Eğitim
 • Bilgilenme
 • Danışmanlık
 • Sağlığı geliştirme stratejileri
 • Özgün ve dostça düzenlenmiş, kolay ulaşabilecekleri sağlık
 • hizmetlerinin sunulması hususundagöreve çağırmaktadır.
slide63
VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU’NA GÖRE ADOLESANLARDA TEMEL CS/ÜS SORUNLARI
 • Adolesanlara yönelik özel üreme sağlığı hizmetlerinin olmaması,

Adolesanların üreme ve cinsel sağlık konularında doğru ve yeterli bilgi edinememeleri,

 • BEİ (Bilgi Eğitim İletişim) materyali eksikliği,
 • Medyanın olumsuz etkileri,
 • Gençlere özel sağlık merkezlerinin olmaması,
 • Adolesan ve gençlere yönelik istatistiki bilgi eksikliği,
 • Erken evlenme/erken cinsel ilişki
slide64
VIII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU’NA GÖRE ADOLESANLARDA TEMEL CS/ÜS
 • Sosyal gelişmeyi sağlayabilmek için her iki cinste okullaşma oranının yükseltilmesi,
 • Adolesan üreme sağlığını iyileştirebilmek için yenilikçi programlar geliştirilmesi,
 • “Akran Eğitimi” modeli gibi özel eğitim tekniklerinin kullanılması,
 • Sağlık kurumlarında adolesanların hizmet alabilecekleri özel birimlerin olması,bu birimlerde bilgilendirme , danışmanlık ve hizmet sunulabilmesi,
 • Adolesan ÜS göstergelerinin belirlenmesi ve rutin bilgi sistemi içinde yer almalarının sağlanması
slide65

HER ÜLKE KENDİ ADOLESANLARINI TANIMALI VE İHTİYAÇLARINA YÖNELİK FARKLI PROGRAMLAR BELİRLEMELİDİR.

slide66

10-19 YAŞ GRUBUNUN

TOPLAM NÜFUS İÇİNDEKİ PAYI

1990 % 23.2

1998 % 21.6

15-19 YAŞ GRUBU KADINLAR,

DOĞURGAN ÇAĞ KADINLARIN

1/5 İNİ OLUŞTURMAKTADIR.

slide67

ADOLESANLARIN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMALARI

20 YAŞ ALTI GEBELİKLERİN

% 35.5Doğum öncesi bakım almamış

% 52.7‘sinin Tetanoz aşısı yok

% 25.8‘ievde doğum yapmış

% 19.5‘udoğumunu sağlık personeli yardımı olmadan

yapmış

TNSA98

slide68

ADOLESANLARDA ;

AİLE PLANLAMASI

15-19 YAŞ GRUBU KADINLARIN ;

% 15.7 ‘ si modern bir yöntem,

% 17.8 ‘ i geleneksel bir yöntem kullanmakta,

% 66.4 ‘ ü ise hiçbir aile planlaması yöntemi

kullanmamaktadır.

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı ise % 20 ‘ dir

TNSA 98

slide69

ERGENLERE GÖRE (13-18) YAŞ KARŞILAŞTIKLARI EN BÜYÜK SORUNLAR

BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU TARAFINDAN 2400 ERGENLE YAPILAN ARAŞTIRMA

slide70

ERGENLERİN KARŞILAŞTIKLARI

SORUNLAR

BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU

slide71

Gençlerin Cinsellikle İlgili Konulara Bakışları

%

(TÜBA)Ergen Ve Sorunları Durum Saptama Çalışması

slide72

Adolesanlar Cinsellikle İlgili Bilgileri Nereden Alıyorlar?

%

Sosyo-ekonomik

Düzey

(TÜBA) Ergen Ve Sorunları Durum Saptama Çalışması

slide73

SORUNLARINA ÇÖZÜM BULANLAR

BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU

t rk ye reme sa li i programi74
TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI
 • Öncelikli Program Müdahale Alanları:
 • Güvenli annelik (Acil obstetrik bakım dahil),
 • Aile planlaması,
 • CYBE, HIV/AİDS,
 • Gençlere yönelik danışmanlık ve klinik hizmetler
 • Destekleyici Faaliyet Alanları:
 • Tanıtım-savunuculuk,
 • Davranış Değişikliği İletişimi,
 • Araştırmalar yürütülecek,
 • STK Projeleri desteklenecektir.
 • Söz konusu program 4 (dört) yıl süreli olup Bakanlığımız ve Avrupa Komisyonu işbirliğinde yürütülecektir.
t rk ye reme sa li i programi75
TÜRKİYE ÜREME SAĞLIĞI PROGRAMI

Beklenen Sonuç:

10-24 yaş grubundaki gençler için

CSÜS hizmetlerinde artmış arz ve talep

Bu amaçla hızlı göç alan ve genç nüfusun yoğun olduğu illerdeGençlere Yönelik Danışma ve Sağlık Hizmet Merkezleriaçılması planlanmaktadır.

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında gençler için altyapı ve sağlık hizmetleri geliştirilecek, sağlık personelinin duyarlılığı artırılacaktır.

cs s kapsaminda gen ler n planlanan sa lik h zmetler i
CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ-I-
 • Toplumu tanıma, hedef nüfusun belirlenmesi ve hizmetlerin tanıtılması,
 • Fiziksel büyüme ve cinsel gelişmenin izlenmesi,
 • Fiziksel büyüme, cinsel ve psikososyal gelişim konusunda bilgilendirme/ danışmanlık,
cs s kapsaminda gen ler n planlanan sa lik h zmetler ii
CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ -II-
 • Cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanlığı,
 • Sık görülen hastalıkların tanı ve tedavisi,
 • CYBE, HIV/AIDS korunma, tanı ve tedavisi,
cs s kapsaminda gen ler n planlanan sa lik h zmetler iii
CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ -III-
 • Kontraseptif hizmetler,
 • Adolesan gebeliği yönetimi,
 • Bağışıklama (tetanos, hepatit B vb),
 • Madde bağımlılığından korunma ve kontrol,
 • Cinsel istismar ve şiddetin yönetimi,
cs s kapsaminda gen ler n planlanan sa lik h zmetler iv
CS/ÜS KAPSAMINDA GENÇLER İÇİN PLANLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ -IV-
 • Hizmetlerin adolesan/genç dostu durumuna getirilmesi,
 • Eğitim etkinlikleri,
 • Sektörler arası işbirliği,
 • Sürekli kalite geliştirme.
gen l k dani ma ve h zmet merkezler n n se m n f z ksel kr terler
GENÇLİK DANIŞMA VE HİZMET MERKEZLERİNİN SEÇİMİ İÇİN FİZİKSEL KRİTERLER
 • Birimin, bekleme odası, danışmanlık odası ve muayene odası olarak kullanılmak üzere en az 3 odadan oluşması
 • Gençlere hizmet verecek birimin tercihen ayrı bir girişinin olması,
 • Birimin ayrı bir tuvaletinin olması,
 • Bina mülkiyetinin tercihen Sağlık Bakanlığı’na ait olması.
slide81

SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN 2003 YILINDA AÇILAN MERKEZLER

İzmir 2 ,8,12 no’lu AÇSAP Merkezleri

Bursa 1 no’lu AÇSAP Merkezi( Ocak 2005 -763 )

Ankara 9 Nolu AÇSAP Merkezi

Antalya 1 no’lu AÇSAP Merkezi

Mersin AÇSAP Merkezi

Adana 1 ve 2 no’lu AÇSAP Merkezi

Diyarbakır Şehitlik AÇSAP Merkezi

Gaziantep Abdülkadir Konukoğlu Sağlık Kompleksi