Er der plads til alle p arbejdsmarkedet - PowerPoint PPT Presentation

Patman
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Er der plads til alle p arbejdsmarkedet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Er der plads til alle p arbejdsmarkedet

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Er der plads til alle p arbejdsmarkedet
256 Views
Download Presentation

Er der plads til alle p arbejdsmarkedet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Er der plads til alle p arbejdsmarkedet Hvis svaret er ja, hvad forudstter der s nFu 4. november 2008 v. Kelvin Nielsen

  2. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Program Prsentation af oplgget Et job en kort film om hvorfor der skal vre plads til alle Back to basic - inklusion og ikke eksklusion Hvorfor er det lige nu at de udviklingshmmede skal ud p arbejdsmarkedet Inklusion og ikke eksklusion Spndet mellem integration og inklusion Ved vi hvad de udviklingshmmede vil Hvad sker der ude i verden Hvad sker der bl.a. i DK Job & Aktivitetscenteret hvad har vi gang i Og fanden tar` de sidste hvad er det for udfordringer de beskyttede vrksteder str overfor/midt i

  3. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Back to basic fra totalforsorg, via normalisering og integration - til inklusion Asyler Arbejdsanstalter Forsorg Beskyttede vrksteder Inklusion (i samfundslivet)

  4. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Hvorfor er det lige nu vi skal sl til Den beskftigelsesmssige situation/behovet for arbejdskraft p arbejdsmarkedet trods finanskrise mv... Virksomhedernes sociale ansvar Frtidspensionsreformen fra 2003 alle skal udnytte deres arbejdsevne Krav og nsker fra de udviklingshmmede selv (og mske deres forldre og interesseorganisationer) ndrede faglige holdninger hos de professionelle ift inklusion/eksklusion Stagnerende beskftigelsestilbud p de beskyttede vrksteder Den samfundskonomiske gevinst ved ex. lntilskudsjob fremfor beskyttet vrksted

  5. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Inklusion og Eksklusion FN.s nye konvention er underskrevet af Danmark 30. marts 2007: konventionen skal sikre handicappedes rettigheder ift fuld deltagelse i alle aspekter af samfundslivet DK skal sledes arbejde for lige mulighed for handicappede, eksempelvis ift uddannelse og arbejde Fra individorientering til relationsorientering Den sociale tilgngelighed er lige s vsentlig som den fysiske tilgngelighed Lige muligheder for handicappede, ved at sikre mennesker med handicap deres autonomi, deres sociale og erhvervsmssige integration og deres deltagelse i samfundet jf. EU-kommisionens rapport lige muligheder for alle.

  6. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Spndet mellem integration og inklusion Handicap kan anskues som en social konstruktion, der skabes i mdet mellem mennesket med nedsat funktionsevne og det omgivende samfund Fysisk integration indebrer, at den handicappede er fysisk placeret i samme bygning som de vrige ansatte Funktionel integration indebrer flles udnyttelse af flles ressourcer, som fx lokaler, produktionsmidler, ledelse etc. Social integration indebrer, at ansatte med funktionsnedsttelse indgr i fllesskab med andre ansatte, har regelmssig kontakt og opleves af andre og af sig selv, som en naturlig del af arbejdspladsens fllesskab For at der kan vre tale om inklusion, skal den sociale integration ogs vre til stede Sder, i rapporten Nordisk Inklusion (lettere omskrevet af oplgsholderen)

  7. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Hvad vil de udviklingshmmede? Drmmen om at vre normal og lave et rigtigt arbejde At kunne bestemme over sit eget liv nsket om ikke at vre kontrolleret af personale Se min uniform Det giver prestige nske om at vre helt almindelig lnmodtager ?

  8. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Hvad har jeg set og hrt ude i den store verden? Lifework i Minniapolis, USA. DDRC, Calgary, Canada. EUSE konferencen i Belfast, juni 2007 2. danske nationale konference Denne konference i Oslo/2008

  9. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Typiske barrierer ift inklusion af udviklingshmmede p arbejdsmarkedet Manglende kendskab til kompensationsordningerne Fordomme overfor mennesker med handicap Manglende fysisk tilgngelighed Fravr af uddannelsestilbud til udviklinghmmede unge/voksne De udviklingshmmedes manglende erkendelse og accept af deres handicap Manglende samarbejde mellem de offentlige myndigheder Manglende muligheder i lovgivningen for den rette kompensation Manglende befordringsmuligheder mellem hjem og og arbejdsplads Kilde: handicap og beskftigelse et forhindringslb (2004) og Rummelighedens rammer (2004), Socialforskningsinstituttet og Center for ligebehandling af handicappede (egen undersgelse)

  10. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Hvad sker der i Danmark Jobformidlingen i Kbenhavn/UiU Frederiksberg kommunes jobformidling Nextjob i det tidligere Frederiksborg amt Esbjerg kommunes projekt Initiativerne i det tidligere Vestsjllands amt Nextjob i det tidligere Kbenhavns amt (nu Gentofte kommune + 18 andre kommuner) Projekt fra beskyttet til stttet beskftigelse 3. nationale konference om supported employment (26. og 27. november 2008)

  11. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Der er plads til os derude SUS*, 2005 Et kvalificeret skn i 2005 var at ca. 20% af de beskyttede vrksteder tilbyder en eller anden form for beskftigelse udenfor dagtilbudets fysiske rammer med store lokale forskelle Det er isr de store dagtilbud (o. 50 pladser) der tilbyder beskftigelse udenfor vrkstedet 28 af de 47 dagtilbud der har brugere udenfor dagtilbudet har oplyst, at knapt 10% af brugerne i dagtilbud tilbydes beskftigelse udenfor vrkstedet Der er flere yngre end ldre og lidt flere mnd end kvinder beskftiget udenfor dagtilbudet Det typiske beskftigelsestilbud udenfor, ligner de tilbud der tilbydes i dagtilbudene 90% af beskftigelsestilbudene uden for dagtilbudets rammer har opflgning og sttte fra personalet i dagtilbudet Iflg. Dagtilbudene (80%) er det personalets tilskyndelse, som er bestemmende for, om en bruger nsker et sdant forlb SUS, eller Socialt udviklingscenter har undersgt hvad der sker p de beskyttede vrksteder i Danmark.

  12. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Job & Aktivitetscenteret fra min egen verden Mlet er at fortstte reduktionen af beskyttede vrkstedspladser og etablering af et kompetencecenter, hvor ogs den lovpligtige ungdomsuddannelse kan indg Udviklingen fra 2002 til 2008: reduktion af vrkstedsmedarbejdere fra 207 fuldtidsplaser til 110 Afsluttet omlgning af vrkstedspladser til aktivitets- og samvrspladser, herunder bl.a. nedlggelse af tre vrksteder ud af i alt 5. afhngighed af udviklingshmmede medarbejdere ift rengring, kantine og pedelfunktioner Matrikells beskyttet beskftigelse i BRFkredit (rengring og gartnerfunktion) og Kafferisteriet (pakkeopgaver). To produktionsgruppe i IKEA (som udlber af projekt arbejdsmarked i midten) Nextjob, med tre programmer/projekter: Job & Pension, Afklaring & Job og Ungeprojektet

  13. www.jac-nord.dk & www.nextjob.dk Og fanden tar` de sidste en provokerende titel p en opsang til kollegaer Er de beskyttede vrksteder ved at udd og gr det egentligt noget? Skal vrkstederne nedlgges ved lov, som da vi i DK i 1998 nedlagde institutionsbegrebet? Er det personalet og de prrende der ikke vil/tr tage skridtet med ud p arbejdsmarkedet? Hvem kan ikke vre p det almindelige arbejdsmarked, og hvad skal de have at tilbud? Er stttemulighederne ikke tilstrkkelige (pt. er der personlig assistance, mentor, lntilskud, matrikells beskftigelse)? Omlgning af vrkstederne til kompetence og uddannelsescentre? ????