TCM ABC - Psykologi II - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TCM ABC - Psykologi II PowerPoint Presentation
Download Presentation
TCM ABC - Psykologi II

play fullscreen
1 / 43
Download Presentation
TCM ABC - Psykologi II
825 Views
Download Presentation

TCM ABC - Psykologi II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no TCM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • Personlighets analyse • OBSERVASJON • Del II

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. Tradisjonell kinesisk medisin Foreleser Nils Erik Volden HerbaPlus

 4. Hjernens funksjon Foreleser Nils Erik Volden

 5. Hun • Hun er kroppens eteriske sjel • Hun er hvor opptatt hjernen er med å arbeide • Det sentrale er hvor MYE som er der ikke hva • To typer informasjon: • Tusen ting • Sensitive elementer Foreleser Nils Erik Volden

 6. Den generelle Hun Nils Erik Volden Foreleser Nils Erik Volden

 7. Hvordan hjernen fylles Foreleser Nils Erik Volden

 8. Høy aktivitet i hun • Hovedindikator: • Mye å tenke på • Urteprodukt: Sedaplus • Funksjon: • Vil roe ned Hun • Hun og Po vil harmoniseres • Dosering: 3-6 tabletter daglig Foreleser Nils Erik Volden

 9. Den generelle po • Po er kroppens korporale sjel • Vil avgjøre toleranselinjen til Hun • Aktivitet over linjen gir speiling • Benevnes som Hun speiles i Po Foreleser Nils Erik Volden

 10. Po sin sensitivitet • To måter å oppnå speiling på: • Forhøyet aktivitet i Hun • Kommer av mange tanker • Forhøyet sensitivitet i Po • Kommer av at kroppen er følsom Foreleser Nils Erik Volden

 11. Toleranselinjensnivå • Leses i lys av de divergente meridianene • Psykisk qi sirkulerer i de DM • Aktiviteten i Hun og Po relateres til DM • Det er tre nivå i toleranselinjen: • Preorganisk del • Personen vet ikke om problemet selv • Fysiske symptomer som ensidighet og variasjon • Organisk del • Personen føler noe psykisk ubehag • Fysiske symptomer som organbevissthet • Postorganisk del • Personen har psykiske plager • Fysiske symptomer som er mer permanente Foreleser Nils Erik Volden

 12. Sensitiviteten • Hun kan ha for høy aktivitet • Dette kalles ofte for en lever qi stagnasjon • Behandling av dette er å roe Hun • NB! En speiling i Po er en forsvarsmekanisme og behandles deretter! • Po kan være for sensitiv • Dette kalles ofte en lunge yin xu • Behandling av dette er å desensitivisere Po • NB! Denne sensitiviteten kan være en forsvarsmekanisme og behandles deretter! Foreleser Nils Erik Volden

 13. Hovedsymptomene Preorganisk del DM • Fysiske symptomer som: • Tennisalbue • Musehånd • Betennelse i skulder • Migrene • Diaré • Symptomene er gjerne ensidige og varierer • Det er ikke uttalte psykiske symptomer • Denne personen er selv ikke klar over den psykiske basisen • Klassikeren: • Svigermor kommer og du får migrene Foreleser Nils Erik Volden

 14. Hovedsymptomene organisk del DM • Fysiske symptomer som: • Du føler et organ som for eksempel hjertet, nyrene eller magen • Dette kalles for en organbevissthet • Symptomene kommer og drar • Det er psykiske symptomer som blant annet angst og depresjon • Denne personen er noe klar over den psykiske basisen • Klassikeren: • Du skal opptre på en scene og får diare Foreleser Nils Erik Volden

 15. Hovedsymptomene postorganisk del DM • Fysiske symptomer som: • Det kan være hva som helst • Symptomene er relativt permanente • Det er uttalte psykiske symptomer • Denne personen er tydelig klar over problemet • Klassikeren: • Psykiske problem uten noen årsak Foreleser Nils Erik Volden

 16. Høy sensitivitet i po • Hovedindikator: • Følsom for lette mentale stimuli • Urteprodukt: Respirol • Funksjon: • Vil regulere Po • Har en generell funksjon på Po • Hun og Po vil harmoniseres • Dosering 4 – 8 spiseskjeer hver dag Foreleser Nils Erik Volden

 17. Sensitivitet og behandling • Hun kan ha for høy aktivitet • Behandles med Sedaplus • 3-6 tabletter hver dag • Po kan være for sensitiv • Behandles med Respirol • 4-8 skjeer hver dag Foreleser Nils Erik Volden

 18. Pre organisk del dm • Hovedindikator: • Kroppen reagerer på en belastning • Personen ser selv bare det fysiske • Urteprodukt: • Konstitusjons behandling • Krill plus • 2-3 kapsler daglig • Funksjon: • Vil regulere DM • Øker preorganisk sirkulasjon av psykisk qi • Har en generell funksjon på Shen Foreleser Nils Erik Volden

 19. Organisk del dm • Hovedindikator: • Føler en organbevissthet • Har noen lette psykiske plager • Vet at han sliter noe mentalt selv • Urteprodukt: • Konstitusjons behandling • Regerol • 4-8 tabletter daglig • Funksjon: • Vil regulere DM • Øker organisk sirkulasjon av psykisk qi • Eliminerer indre vind • Fremmer fri flyt av qi • Styrker immunreaksjoner • Roer Hun Foreleser Nils Erik Volden

 20. Post Organisk del dm • Hovedindikator: • Føler tydelig psykiske problem • Stabile psykosomatiske lidelser • Plages og hemmes av det psykiske • Urteprodukt: • Konstitusjons behandling • Magnesium plus(3-6 tab daglig) • Sedaplus(3-6 tab daglig) • Hyperol(2-4 tab daglig) • Funksjon: • Vil regulere DM • Øker post organisk sirkulasjon av psykisk qi • Regulerer Hun og Po • Behandler mentale problem Foreleser Nils Erik Volden

 21. Mental modellen • Samspillet i hjernen • Benyttes for å beskrive: • Informasjonsprosesseringen Foreleser Nils Erik Volden

 22. Mental modellen - visuelt Shen Mye å tenke på Ingen løsning Hun Po Zhi Speiler seg i po Over aktivitet Yi Foreleser Nils Erik Volden

 23. Fremdrift i hjernens funksjon Dette er en lever qi stagnasjon Høy aktivitet i Hun Mental belastning Speiler seg i Po Sensitiviteten i Po er viktig Fysisk manifestasjon Følger DM mønster Personlighet Konstitusjon Aktivert del Svakheter Foreleser Nils Erik Volden

 24. Oppsummering behandling • Høy aktivitet i Hun Sensitiv Po • DM: • Preorganisk del Organisk del • Post organisk del I tillegg til konstitusjonsbehandling Foreleser Nils Erik Volden

 25. Personligheter Foreleser Nils Erik Volden www.tcm.no

 26. Generelt personligheter • Mennesket består av fem personligheter • En er normalt dominant • Av og til to • Den dominante formes av Li • Personlighetene formes av Qi • Husk alltid congenitalt – og tilegnet aspekt • Arv og kulturelt overførte atferdstrekk Foreleser Nils Erik Volden

 27. Evolusjonens Li og Qi Kultur - Qi Arv - Li Foreleser Nils Erik Volden

 28. De fem PersonlighetenePersonlighetsprofiler innen TCM Foreleser Nils Erik Volden

 29. Roun - lever Foreleser Nils Erik Volden

 30. Chen - hjerte Foreleser Nils Erik Volden

 31. I - milt Foreleser Nils Erik Volden

 32. Pro - lunge Foreleser Nils Erik Volden

 33. Teche - nyre Foreleser Nils Erik Volden

 34. Generelt om Personlighetsteori • Filosofiskeantakelser • Psykologierikke bare en empiriskdisiplin • Elementerfra: • Kunst, • Vitenskapog • Filosofibenyttesnårkonklusjonerdraes Foreleser Nils Erik Volden

 35. Fem punkter som vekker diskusjon • Frihet – Determinisme • Kan vi virkeligkontrollerevåratferd – Frihet (miljø) • Ervårevalgstyrtavytrekrefter – Determinisme (arv) • Arv – Miljø • Personligheterbestemtavgener – Arv • Personlighetsutviklesavomgivleser – Miljø • Unikhet – Universialitet • Vi eralleunike • Allemenneskererskapt like inaturen - Universialitet • Proaktivt – Reaktivt • Mennesket handler etteregetforefinnende – Proaktivt • Mennesketreagerertileksternt stimuli – Reaktivt • Optimistisk – Pessimistisk • Personligheterkanendres – Optimistisk • Personligheterkanikkeendres – Pessimistisk Foreleser Nils Erik Volden

 36. Kritikk av Personlighetsteorier • Viktigepunkter: • Uendret over tidogrom • Påvirkesikkeavhumørellersituasjoner • Vektleggerstabilitetforanendring • Endringerkanbl.a. kommeav: • Næringstilgang • Medisinskeeffekter • Hendelser Foreleser Nils Erik Volden

 37. oppsummering Foreleser Nils Erik Volden Chen Roun I Teche Pro

 38. Oppsummering behandling • Høy aktivitet i Hun Sensitiv Po • DM: • Preorganisk del Organisk del • Post organisk del I tillegg til konstitusjonsbehandling Foreleser Nils Erik Volden

 39. Oppsummering behandlingkonstitusjon - personlighet • Roun/ Le kropp: Pro/ Lu kropp: • I/ Mp kropp: Teche/ N kropp: • Chen/ H kropp: Foreleser Nils Erik Volden

 40. Foreleser Nils Erik Volden Personlighets profiler • Å lage en personlighetsprofil av en pasient fordrer en innsikt i pasienten • Det er viktig at en slik kunnskap ikke missbrukes! • I de fleste situasjoner er det best å ikke fortelle din pasient om dine observasjoner

 41. Husk:Vær et medmenneske!Vi er ikke så komplekse som vi liker å tro Foreleser Nils Erik Volden

 42. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 43. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT