TCM ABC - Psykologi - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for sykdom abc nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TCM ABC - Psykologi PowerPoint Presentation
Download Presentation
TCM ABC - Psykologi

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
TCM ABC - Psykologi
664 Views
Download Presentation

TCM ABC - Psykologi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for sykdom ABC Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no TCM ABC Behandling med urtemedisin og akupunktur • Personlighets analyse • OBSERVASJON • Del II

 2. Arrangør HerbaPlus

 3. Tradisjonell kinesisk medisin Foreleser Nils Erik Volden HerbaPlus

 4. En feil er… Når man ikke analyserer tilgjengelig informasjon korrekt Feil grunnet manglende informasjon er ikke å bli navnet som en feil! Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt om kropp Miljø Bruk Foreleser Nils Erik Volden

 6. Forstås gjennom aktivitet • Yang disponerte • Fysisk aktiv mindre fysisk • Yin disponerte • Rolig mer rolig Foreleser Nils Erik Volden

 7. Glem ikke at vi skapes ulikt Foreleser Nils Erik Volden

 8. Utvikling av kroppskonstitusjon Foreleser Nils Erik Volden

 9. Glem aldri feilkildene Mat - Piller - Trening - Mentalt Foreleser Nils Erik Volden

 10. De fem konstitusjoner Foreleser Nils Erik Volden

 11. Lever konstitusjon • Hodet: • Firkantet inntrykk • Rette linjer • Skarpe kanter • Kropp: • Mye kjøtt, lite juice • Generelt: • Litt ”okse” Foreleser Nils Erik Volden

 12. hjerte konstitusjon • Hodet: • Rundt inntrykk • Runde linjer • Rødskjær • Kropp: • Runde kurver • ”Gravid” mage • Små fingre • Generelt: • Klumpete Foreleser Nils Erik Volden

 13. milt konstitusjon • Hodet: • Trekant inntrykk • Bred kjeve • Kropp: • Noe lubben • side valker • Generelt: • Stor mage Foreleser Nils Erik Volden

 14. lunge konstitusjon • Hodet: • Ruter formet • kinnbein • Kropp: • Beinete • Tynn • Generelt: • Ribbein langt ned • Pen Foreleser Nils Erik Volden

 15. nyre konstitusjon • Hodet: • V-formet • Stor panne • Kropp: • Lang rygg • Noe tykklig • Generelt: • spisshake Foreleser Nils Erik Volden

 16. Klinisk overblikk og urter Foreleser Nils Erik Volden

 17. Glem aldri! Alle er en blanding Finn den dominante konstitusjonen! Foreleser Nils Erik Volden

 18. Hva er psykologi? Foreleser Nils Erik Volden

 19. Psykologi er ikke bare galskap Foreleser Nils Erik Volden

 20. Følelser er normalt Nils Erik Volden Foreleser Nils Erik Volden

 21. Psykisk qi Foreleser Nils Erik Volden

 22. Hva er positiv psykisk qi? Foreleser Nils Erik Volden

 23. Hva er negativ psykisk qi? Foreleser Nils Erik Volden

 24. Kinesisk medisin og psykisk qi • Psykisk qi er knyttet til persepsjon • Styres av hjernens funksjon • Aktiviteten i Hun • Sensitiviteten i PO • Samspillet mellom • Hun • Po • Yi • Zhi • Shen Foreleser Nils Erik Volden

 25. Produktene er produsert av: www.herbaplus.no

 26. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT