Essensielle oljer fragonia - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer fragonia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer fragonia

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
Essensielle oljer fragonia
593 Views
Download Presentation

Essensielle oljer fragonia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Fragonia Taxandriafragansperolina

 2. Arrangør

 3. Fragonia Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Fragonia • FragoniavokseriSør-Australia. • Essensielleoljerfradenneplantenluktersværtgodt. Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt medisinskFragonia • Hovedingredienseneifragnolaer: • Monoterpene • Antiinflamatoriskogantiseptisk • Oxider • SNS stimulant ogøkerhudopptak • Monoterpenoler • Antiallergiskoogantimikrobisk • Den antimikrobiskeeffekten sees gjernegjennom: • En god effektvedcandidaalbicans. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Medisinsk effektFragonia • Fragoniafungerer bra vedinflammasjoner • Vilreduseresmerte • Dettenkesdapåsmertevedinflammasjoner • Smertenkommerfracellenivåved en inflammasjon • Fragnoliabenyttesderfor mot: • Letteremuskel • Leddsmerter • Fragnoliakanogsåbenyttesved: • Smerteetter slag • Tannpine Foreleser Nils Erik Volden

 7. Medisinsk effektFragonia • Fragoniavilstyrkeimmunsystemet • Balanseringenavkroppensreaksjoner mot patogener ereffekten • Den balanserendefunksjonentilfragoniaregnesoftesom å være en avhovedfunksjonene • Spesieltpsykenvilbalansereres • Fragnoliaviloftekunnebehandle: • Emosjonellevariasjoner • Mental ustabilitet • Slippeemosjonelleblokkeringer • Dette for å fremme mental balanse Foreleser Nils Erik Volden

 8. Medisinsk effektFragonia • Tradisjonellt benyttes fragona for å opprette emosjonell balanse • Klassiske ord som beskriver fragnolia • Harmonisere • Equilibrium • Rebalansere • I selve handlingen med å balansere kroppen vil gammelt løsne opp • Dette er en del av helningsprosessen • Åpne hjertet • Komme videre i livet • Dette å rense ut negativitet fra kroppen • Den mentale prosessen med å komme seg videre mentalt vil starte Foreleser Nils Erik Volden

 9. Medisinsk effektFragonia • Fragnoliabenyttesi damp sominnhaleresved: • Forkjølelse • Brystinfeksjoner • Denneessensielleoljener mild ogtryggselv for barn Foreleser Nils Erik Volden

 10. Fragonia TCM • TCM analyse • Eliminerer eksogene patogene faktorer, EPF • Reduserer yang tilstander i kroppen • Eliminerer lettere bi syndrom • Styrker wei qi • Balanserer yin og yang • Hun sin aktivitet økes slik at shen blir raskere ferdig med sine vurderinger. • TCM diagnose • Fragona benyttes spesielt til å aktivere hun for å dytte fart i shen. Foreleser Nils Erik Volden

 11. Akupunkturpunktet tilFragonia • Relatert akupunkturpunkt • Renying – Mage 9 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Finn tuppen av adamseplet med fingeren din • La så fingeren gli til side av luftrøret • Du vil her føle pulseringen av carotis arterien • Dette er akupunkturpunktet renying, Mage 9. Foreleser Nils Erik Volden

 12. Funksjonen til Fragnoia • Funksjon til akupunkturpunktet Renying, mage 9 • Vindu til himmelenpunkt • Får qi fra bolen til å nå hodet • Slipper mentale spenninger som er lagret i kroppen • Aktivere hun slik at shen kan bli ferdig med sin jobb raskere. Foreleser Nils Erik Volden

 13. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 14. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT