foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer fragonia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer fragonia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Essensielle oljer fragonia - PowerPoint PPT Presentation


 • 588 Views
 • Uploaded on

Fra serien essensielle oljer og akupunktur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Essensielle oljer fragonia' - Nils


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

ESSENSIELLE OLJER

Behandling med essensielle oljer og akupunktur

Fragonia

Taxandriafragansperolina

fragonia
Fragonia

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt fragonia
Generelt Fragonia
 • FragoniavokseriSør-Australia.
 • Essensielleoljerfradenneplantenluktersværtgodt.

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt medisinsk fragonia
Generelt medisinskFragonia
 • Hovedingredienseneifragnolaer:
  • Monoterpene
   • Antiinflamatoriskogantiseptisk
  • Oxider
   • SNS stimulant ogøkerhudopptak
  • Monoterpenoler
   • Antiallergiskoogantimikrobisk
 • Den antimikrobiskeeffekten sees gjernegjennom:
  • En god effektvedcandidaalbicans.

Foreleser

Nils Erik Volden

medisinsk effekt fragonia
Medisinsk effektFragonia
 • Fragoniafungerer bra vedinflammasjoner
 • Vilreduseresmerte
  • Dettenkesdapåsmertevedinflammasjoner
   • Smertenkommerfracellenivåved en inflammasjon
  • Fragnoliabenyttesderfor mot:
   • Letteremuskel
   • Leddsmerter
  • Fragnoliakanogsåbenyttesved:
   • Smerteetter slag
   • Tannpine

Foreleser

Nils Erik Volden

medisinsk effekt fragonia1
Medisinsk effektFragonia
 • Fragoniavilstyrkeimmunsystemet
  • Balanseringenavkroppensreaksjoner mot patogener ereffekten
   • Den balanserendefunksjonentilfragoniaregnesoftesom å være en avhovedfunksjonene
 • Spesieltpsykenvilbalansereres
 • Fragnoliaviloftekunnebehandle:
  • Emosjonellevariasjoner
  • Mental ustabilitet
  • Slippeemosjonelleblokkeringer
   • Dette for å fremme mental balanse

Foreleser

Nils Erik Volden

medisinsk effekt fragonia2
Medisinsk effektFragonia
 • Tradisjonellt benyttes fragona for å opprette emosjonell balanse
 • Klassiske ord som beskriver fragnolia
  • Harmonisere
  • Equilibrium
  • Rebalansere
 • I selve handlingen med å balansere kroppen vil gammelt løsne opp
  • Dette er en del av helningsprosessen
   • Åpne hjertet
   • Komme videre i livet
  • Dette å rense ut negativitet fra kroppen
  • Den mentale prosessen med å komme seg videre mentalt vil starte

Foreleser

Nils Erik Volden

medisinsk effekt fragonia3
Medisinsk effektFragonia
 • Fragnoliabenyttesi damp sominnhaleresved:
  • Forkjølelse
  • Brystinfeksjoner
 • Denneessensielleoljener mild ogtryggselv for barn

Foreleser

Nils Erik Volden

fragonia tcm
Fragonia TCM
 • TCM analyse
  • Eliminerer eksogene patogene faktorer, EPF
  • Reduserer yang tilstander i kroppen
  • Eliminerer lettere bi syndrom
  • Styrker wei qi
  • Balanserer yin og yang
   • Hun sin aktivitet økes slik at shen blir raskere ferdig med sine vurderinger.
 • TCM diagnose
  • Fragona benyttes spesielt til å aktivere hun for å dytte fart i shen.

Foreleser

Nils Erik Volden

akupunkturpunktet til fragonia
Akupunkturpunktet tilFragonia
 • Relatert akupunkturpunkt
  • Renying – Mage 9
 • Lokalisering av akupunkturpunkt
  • Finn tuppen av adamseplet med fingeren din
  • La så fingeren gli til side av luftrøret
  • Du vil her føle pulseringen av carotis arterien
  • Dette er akupunkturpunktet renying, Mage 9.

Foreleser

Nils Erik Volden

funksjonen til fragnoia
Funksjonen til Fragnoia
 • Funksjon til akupunkturpunktet Renying, mage 9
  • Vindu til himmelenpunkt
   • Får qi fra bolen til å nå hodet
   • Slipper mentale spenninger som er lagret i kroppen
   • Aktivere hun slik at shen kan bli ferdig med sin jobb raskere.

Foreleser

Nils Erik Volden

slide14

ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT