Essensielle oljer - Litsea cubeba - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer - Litsea cubeba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer - Litsea cubeba

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
Essensielle oljer - Litsea cubeba
735 Views
Download Presentation

Essensielle oljer - Litsea cubeba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Litseacubeba May chang

 2. Arrangør

 3. Litsea Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Litsea • Litseacubebabenevnes også: • May chang • Dette er en frukt plante eller mer nøyaktig dette er et tre. • Treet kan bli opptil 12 meter høyt • Litseatilhører familien Lauraceae • Opprinnelsen er Kina og den sørlige delen til Asia • Denne planten har pepperlignende frukt • Lisetaer kjent for å lukte og gi smak til mat Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Litsea • Industrien benytter denne planten til å utvinne vitamin A • Oljen er blek gul med en type lemonlukt • Det finnes en billig syntetisk utgave av denne oljen lagd av: • Petrolium hydrokarboner • Mange går for denne syntetiske utgaven • Den lave prisen på litsea har foreløpig konkurrert med den syntetiske • Litsea fyller kriteriet til å være et citral • ISO standarden sier minimum 74% i oljen • Både Litsea – og Indisk lemongrass essensiell olje fyller kriteriet Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generelt Litsea • Mye er ukjent: • Mengde olje fra hvert tre • Alder påolje givende tre • Det er to typer olje som kommer fra L.cubebasine blad: • Krangean • Trawas. • Disse to oljene er noe ulike og avviker klart fra den vanlige L. cubeba: • Produsert i Kina av bærene • Olje fra bladene produseres hovedsaklig i Indonesia • Bladene har mer cineole enn citral • Bærene har mer citral • Olje fra bærene fyller ISO standarden Foreleser Nils Erik Volden

 7. Generell Litsea • Litsea benyttes ofte i behandling av: • Muskelsmerter • Eliminering av fysiske - og psykiske spenninger • Angst • Stressede personer. • Stresskollaps • Total fysisk utmattelse • Hudproblem • Akne • Fet hud • Svetteporeproblem Foreleser Nils Erik Volden

 8. Generell Litsea • Litsea benyttes i behandling av psykiske problem • Ved situasjoner hvor personen føler: • Desperasjon • Rastløshet • Hvor livet er preget av manglende produktivitet • Litsea åpner øynene slik at: • Livet blir lettere • Mål nås raskere. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Generelt Litsea • Litsea endrer den følelsesmessige rytmen • Det blir mulig å komme se ut av: • Følelsesmessig elendighet • Dårlige vaner • Forskning har vist at denne essensielle oljen inneholder : • En sterk antioksidant • Denne effekten skal være sterkere enn den i blant annet vitamin C. Foreleser Nils Erik Volden

 10. Merknad ved Litsea • Bør ikke benyttes ved glaukoma • Kan ha en innvirkning ved problem med prostata • Prostata hyperplasi • Bør ikke benyttes på barn eller ved sart hud. Foreleser Nils Erik Volden

 11. LitseaTCM • TCM analyse • Eliminerer bi syndrom i muskulatur • Fremmer flyten av qi – og xue i kanaler og kolateraler. • Styrker wei qi • Roer hun • Får psykisk qi til å sirkulere • Zhen qi vil sirkulere bedre i kanaler og kolateraler. • TCM diagnose • Beveger den psykiske qi. Foreleser Nils Erik Volden

 12. Akupunkturpunktet tilLitsea • Relatert akupunkturpunkt • Benshen – galleblære 13 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Sett fingeren i hårgrensen rett over øyet. • Beveg så fingeren litt lateralt. • Du vil nå føle en liten fordypning. • Fingeren din står nå i punktet. • Dette er akupunkturpunktet benshen, galleblære 13. Foreleser Nils Erik Volden

 13. Funksjonen til Litseapunktet • Funksjon til akupunkturpunktet Benshen, galleblære 13 • Krysspunkt mellom galleblære kanalen og ekstrameridianen yangwei • Navnet Benshen eller rot ånd forteller om den andre funksjonen • Hjernen er roten til ånden eller hun • Berører det dypere aspektet ved den psykiske qi • Resetter psyken • Til hvordan den var tidligere Foreleser Nils Erik Volden

 14. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 15. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT