Essensielle oljer - Grapefrukt - PowerPoint PPT Presentation

foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer - Grapefrukt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer - Grapefrukt

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Essensielle oljer - Grapefrukt
825 Views
Nils
Download Presentation

Essensielle oljer - Grapefrukt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Grapefrukt citrus paradisi

 2. Arrangør

 3. Grapefrukt Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Grapefrukt • Grapefrukt er en type appelsin fra et tre som kan bli 13,7 m • Griffith Huges var den første til å omtale grapefrukten i 1750 • Den forbudte frukten på Barbados • OdiettePhilipe i 1823 ble den første til å spre denne planten fra Barbados • Først i 1837 ble grapefrukt kategorisert av James MacFayden • Navnet ble Citrus paradisi • Historien fortsetter i 1948 da det ble sagt at denne frukten er en hybrid • Det biologiske navnet ble derfor endret til Citrus x paradisi • Det kommersielle navnet ble grapefrukt • Toronja på spansk • I 1962 ville man endre navnet igjen • Men dette ble frafalt Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Grapefrukt • Det finnes mange ulike C. paradisi, og mest kjent er: • Dunkan, Foster, Marsh, Oroblanco, Paradisenavel, Redblush, Star ruby, Sweetie, Thompson og Triumph. • Det er mye rart når det gjelder identifisering av grapefrukt • Terapeutisk benyttes grapefrukt normalt i behandling av: • Insomnia • Magesmerter • Antibakteriell effekt • Antimikrobiell effekt Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generelt Grapefrukt • Det klassiske problem behandlet av grapefrukt er: • Urinveisinfeksjon • Grapefrukt vil redusere kolesterolet • Grapefrukt vil hjelper kroppen i å brenne fett • Er derfor et fint slanke middel • Gode effekter finnes også ved: • Forstoppelse • Kreft behandling • Effekten her er reduserte doser av kreft medisin • Dette grunnet den hemmede effekten på metabolismen. Foreleser Nils Erik Volden

 7. Merknad ved Grapefrukt • C. paradisi kan påvirke ulike medisiner • Hovedsakelig gjelder advarselen ved oralt inntak av grapefrukt • Effekten er endret opptak av medikamenter • Rapporter fra 1989 sier at grapefrukt er årsak i: • Overmedisinering • Noen dødsfall • De viktigste medisinene som påvirkes er: • Kemoterapi • Noen betablokkere • Midler som benyttes ved organtransplasjon Foreleser Nils Erik Volden

 8. Merknad om Grapefrukt • I 2007 ble det funnet: • ¼ grapefrukt om dagen øker faren for brystkreft • Hos menopausalekvinner • Faren er størst hos kvinner som undergår: • Østrogenterapi • Grapefrukt er ikke kontra indikert ved aromaterapi Foreleser Nils Erik Volden

 9. Grapefrukt TCM • TCM analyse • Roer høy aktivitet i hun • Styrker hjerte yin • Fremmer qi sirkulasjonen i mage fu • Eliminerer eksogene patogene faktorer • TCM diagnose • Redusere aktivitet i hun Foreleser Nils Erik Volden

 10. Akupunkturpunktet tilGrapefrukt • Relatert akupunkturpunkt • Tianyou – San jiao 16 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Sett fingeren under kjevebeinet/ haken. • Følg så under kjevebeinet til du kommer i underkant av øret. • Her vil fingeren falle ned i en type dulp. • Dette er akupunkturpunktet tianrong, tynntarm 17. • Herfra visualiserer du en linje som følger kurvingen på halsen. • Følg denne linjen med fingeren. • Du vil først bevege fingeren over muskelen sternocleinomastoideusnår den kommer ned på motsattside er den på punktet. • Dette er akupunkturpunktet tianyou, san jiao 16. Foreleser Nils Erik Volden

 11. Funksjonen til Grapefrukt • Funksjon til akupunkturpunktetTianyou, san jiao 16 • Sentralt reunion punkt (CRP) til san jiao - og pericardium divergente meridian • Forebygger smitte av psykisk qi fra san jiao og pericardium divergente meridian organisk del til den post organiske delen. • Et vindu til himmelenpunkt (VTH) • Qi fra våre sanser når hjernen • Hjernen restarter. • psykiske problem som resulterer i: • Synet er sløret • Hørselen er svekket. Foreleser Nils Erik Volden

 12. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 13. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT