Essensielle oljer dill - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer dill PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer dill

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Essensielle oljer dill
361 Views
Download Presentation

Essensielle oljer dill

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur dill Anethumgravolens

 2. Arrangør

 3. Dill Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Dill • Dill er også kjent som: • Anethumgraveolens • Basil • Dill kommer opprinnelig fra Sentral-Asia • Dyrkes i hele Europa • Spesielt Frankrike er kjent for kvalitets dill • Ordet dill kommer fra de norrøne ordene dilla eller dylle. • Noe som betyr å berolige Foreleser Nils Erik Volden

 5. Medisinsk effektDill • En av funksjonene til dill å roe ned • Et av bruksområdene til dill er som medisin mot insomnia • Dill benyttes ofte til å stabilisere magen • Normale symptomer er: • Dårlig ånde • Kvalme • Urolig – eller nervøs mage • Kollikksmerter • Gassproblem • Forstoppelse Foreleser Nils Erik Volden

 6. Medisinsk effektDill • Dill har en mild muskelavslappende effekt • Dill vil derfor hjelpe ammende mødre til: • Økt melkeproduksjon • Laktering • Dill vil øke blodsirkulasjonen: • Benyttes derfor ved menstruasjonsproblem: • Spesielt uregelmessig menstruasjon • Forsinket - eller forlenget menstruasjon Foreleser Nils Erik Volden

 7. Dill TCM • TCM analyse • Vil roe en høy aktivitet i hun • Styrker hjerte yin ved en hjerte yin xu • Fremmer flyten av qi i midtre jiao • Eliminerer obstruksjoner generelt og spesifikt i midtre jiao • Dette gir en lett avslapping i kroppen • Dette kan beskrives som en fremming av qi sirkulasjonen til lever zang • Bra ved lettere blodstagnasjoner • TCM diagnose • Dill benyttes spesielt ved midtre jiao qi stagnasjon og ved lettere qi stagnasjoner. Foreleser Nils Erik Volden

 8. Akupunkturpunktet tilDill • Relatert akupunkturpunkt • Zhongwen – Ren12 • Lokalisering av akupunkturpunkt • På midtlinjen mellom brystbein og navel • Punktet lokaliseres midt på lingen; • ½ fra topp og bunn. • Dette er akupunkturpunktet zhongwen, ren12. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Funksjonen til Dill • Funksjon til akupunkturpunktet Zhongwen, ren12 • Front mu punkt til mage fu • Influentalpunkt til kroppens fu organ • Benyttes normalt til: • Regulere mage-tarm systemet • Roe hun Foreleser Nils Erik Volden

 10. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 11. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT