Essensielle oljer Cedertre atlantik - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer Cedertre atlantik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer Cedertre atlantik

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Essensielle oljer Cedertre atlantik
642 Views
Download Presentation

Essensielle oljer Cedertre atlantik

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Cedertreatlantic Cedrusatlantica

 2. Arrangør

 3. CedertreAtlantik Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Cedertre A • Cedertreatlantik er også kjent som: • Atlas seder • Cedrusatlantika • Dette er et bartre • Tilhører Pinaceae/ furufamilien. • Normalt sees dette treet som en variant av lebanoncedar • Benevnes derfor som: • Cedruslibani var. atlantica • Treet kan bli over 50 meter høyt. Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Cedertre A • Treet finnes normalt i fjellområdene rundt: • Marokko • Algerie • Vokser helst i høyder rundt 1500 meter • I Europa er treet mest plantet • Atlantik benyttes oftest som. • Prydtre • Tømmer. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Medisinsk effektCedertre A • Cedertre benyttes grunnet sin antimikrobale effekt • Fin ved infeksjoner • Spesielt god i behandling av sopp - , virus -, bakterier infeksjoner og ved ulike parasitter • Problem i respirasjonssystemet grunnet virus og bakterier avhjelpes godt • Hovedsymptomet er forkjølelse • Bakterielle forstyrrelser i fordøyelsessystemet • Hovedsymptomet er diare • De klassiske lidelsene behandlet med CedertreAtlantik er forkjølelse og diare. Foreleser Nils Erik Volden

 7. CedertreAtlantik TCM • TCM analyse • Benyttes i hovedsak i behandling av eksogene patogene faktorer i lunge zang og milt zang • Da spesielt i mage, tynntarm og tykktarm fu • Spesielt egnet for å eliminere patogene faktorer • Ikke særlig til å styrke organene • TCM diagnose • Cedertreatlantik benyttes spesielt til å eliminere eksogene patogene faktorer. Foreleser Nils Erik Volden

 8. Akupunkturpunktet tilCedertreatlantik • Relatert akupunkturpunkt • Fengmen – urinblære 12 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Tell brystvirvlene til personen. • Når du har funnet den 2. Brystvirvelen (thorakal) setter du fingeren din under den. • Så visualiserer du en linje rett ut til siden. • Beveg fingeren din utover på denne linjen. • Du vil bevege fingeren din over en muskel og etter kort tid møte på bein igjen, ribbein. • Dette beinet er karaketerisert med en kant. • Fra denne kanten til midten av brystvirvel 2. • Tenker du deg en linje igjen. • Midt på denne linjen setter du ned fingeren din. • Den berører nå en muskel. • Det er mulig å dele muskelene i to. • I denne nesten umulig å oppdage furen ligger punktet. • Dette er akupunkturpunktet fengmen, urinblære 12. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Funksjonen til Cedertreatlantik • Funksjon til akupunkturpunktet Fengmen, urinblære 12 • Spesialpunkt for å eliminere vind • Egnet ved eksogene patogene faktorer (EPF) • Spesielt virus og bakterier, • Krysspunkt mellom urinblære hovedmeridian og du mai • Regulerer temperatur svært bra • Klinisk benyttes dette punktet til: • EPF som kuldevind, varmevind, varmedamp eller kuldedamp • Regulerer kroppens temperaturregulerende mekanismer • Aktivere de passende forsvarsmekanismene • Alt avhenging av hvilken EPF som invaderer kroppen • Dette punktet er normalt benyttet ved forkjølelse. . Foreleser Nils Erik Volden

 10. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 11. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT