Essensielle oljer norsk furu - PowerPoint PPT Presentation

Nils
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer norsk furu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer norsk furu

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Essensielle oljer norsk furu
720 Views
Download Presentation

Essensielle oljer norsk furu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no ESSENSIELLE OLJER Behandling med essensielle oljer og akupunktur Furu Pinussilvestris/ norsk furu

 2. Arrangør

 3. Furu Foreleser Nils Erik Volden

 4. Generelt Furu • Norsk furu kalles også gjerne: • Pinussilvestris • Dette er den eneste vilt voksende furuarten i Norge • Ordet furu kommer fra norrønt og ordet fura • Furu i seg selv finnes i hele Europa, men den norske furua er en egen art i den grad vi ønsker å dele opp pinussilvestris i videre under arter • Den norske furua vokser fra havkanten opp til 1000 meters høyde i Norge. • I utlandet kan vi finne furuer opptil 2600 meters høyde. • Furua ka bli opptil 45 meter høy Foreleser Nils Erik Volden

 5. Generelt Furu • I Norge benyttes furua oftest som: • Trevirke • Juletre (sammen med gran) • Norges eldste furutre dateres tilbake til år 1228 • Det er funnet trestubber som er hele 1132 år gamle! • Årsaken til at de har blitt så gamle er kvaens impregnerende funksjon • Etter at treet er hugd kan det komme ut kvae i flere år • Denne kvaen vil beskytte stubben mot forråtnelse. Foreleser Nils Erik Volden

 6. Generelt Furu • Funksjonen til den norske furua og den franske er noe likt. • Forskjellen ligger mer i funksjonens ladning • Den franske er mer skarp og rask i sin effekt • Den norske er mer forsiktig og langvaring i sin effekt • Noe som betyr: • Lese indikasjonene for den franske furua eller Pinussilvestris, fransk • Sett likhetstegn mellom funksjonsbildene • Ønskes en øyeblikkelig effekt benyttes den franske • Ønskes en forsiktig, men langvarig effekt velges den Norske. Foreleser Nils Erik Volden

 7. Furu TCM • TCM analyse • Fremme qi sirkulasjonen ved: • Kronisk obstruksjon av kanaler og kolateraler • Stimulere zang organet lunge sin yin. • TCM diagnose • Pinussilvestris benyttes spesielt ved kroniske obstruksjoner av kanaler og kolateraler Foreleser Nils Erik Volden

 8. Akupunkturpunktet tilFuru • Relatert akupunkturpunkt • Yanglingquan – Galleblære 34 • Lokalisering av akupunkturpunkt • Finn det øvre hodet til fibula • Tegn en linje vertikalt og en horisontalt i forbindelse med kantene til fibula hodet • Trekk så en linje fra midtpunktet på fibulahodet gjennom krysspunktet til de to linjene • Følg så denne linjen lett med fingeren din • Når fingeren din møter en fordypning eller dulp om du vil ca 1 cm ned på linja har du punktet • Dette er akupunkturpunktet yanglingquan, galleblære 34. Foreleser Nils Erik Volden

 9. Funksjonen til Furu • Funksjon til akupunkturpunktet yanglingquan, galleblære 34 • He sea punkt til galleblære fu • Regulere flyten av qi i galleblære meridianen • Jordpunkt • Regulere galleutsondringen i tolvfingertarmen • Innsettelsespunkt for galleblære tendino muskulærmeridian (TMM) • Felles innsettelsespunkt for galleblære TMM og urinblære TMM • Effektivt ved muskulæreproblem • spesielt relatert til bak og yttersiden av kne, legg og lår. • Influentalpunkt for muskler og sener • Regulere kroppens muskler • Klinisk benyttet ved: • Spente muskler grunnet en lever qi stagnasjon • Xue xu i muskulatur grunnet en lever yin xu Foreleser Nils Erik Volden

 10. Produktene av primær kvalitet er leveres av: www.natur-helse.no

 11. ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT