slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Co víme o indiánech ?? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Co víme o indiánech ??

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Co víme o indiánech ?? - PowerPoint PPT Presentation

kagami
158 Views
Download Presentation

Co víme o indiánech ??

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Co víme o indiánech ??

 2. Víme alespoň základy ? • Indiáni jsou původními obyvateli Ameriky (výjimku na severu tvoří Eskymáci a Aleuti) • Toto označení poprvé použil Kryštof Kolumbus při Své objevné plavbě v domnění, že se plavbou na západ přes Atlantik dostal k východním břehům Indie • Předchůdci indiánů přišli do Ameriky patrně v jediné migrační vlně okolo 12-13 tisíc let př. n. l. probíhající doba ledová způsobila výrazný pokles hladiny oceánů, a tak mezi Sibiří a Severní Amerikou místo Beringovy úžiny existovala tzv. Beringova šíje předchůdci indiánů následovali migrující lovnou zvěř na nový kontinent • Indiánské kmeny obývaly před příchodem evropských kolonizátorů území celé Ameriky • Rozmanité přírodní podmínky zde zapříčinily vznik různorodých indiánských kultur jež se plně přizpůsobily Svévu životnímu prostředí • Indiáni jsou lidé žijící v souladu s přírodou tak , jako žádný jiný národ

 3. Některé základní indiánské kmeny: • Tak jako všechny indiány z různých oblastí rozdělujeme do různých jazykových skupin tak i například ze severovýchodních lesů je dělíme do dvou skupin – na algonkianskou a irokézskou -Do irokézské jazykové skupiny řadíme například Hurony ,Mingy či Oneidy (a spousta dalších kmenů) , kteří povětšinou obývali v dlouhých domech -Do algonkianské jazykové skupiny zařazujme např. Mohykány,Čejeny a Delawary (a mnoho dalších) • Ještě některé kmeny z různých částí Ameriky: ČerokíovéMohawkovéKomančové….. (Na severovýchodě žijí nejznámější indiánské kmeny, na dalších světových stranách méně známé a jelikož je tímto jejich rozdělení náročnější, severovýchod Ameriky byl znázorněn alespoň jako příklad pro představu)

 4. Huroni -Původ slova je z francouzského ,,hure“ – hlava divokého prasete-vlastním jménem Onkvaonvé v překladu „Praví muži“jsou jedni z původních obyvatel Severní Ameriky, připadající do irokézské skupiny jazykově příbuzných kmenů-V jazyce Irokézů jsou známi jako Wendatové- obyvatelé poloostova, ostrované, zatímco Wyandottové, tak jak jsou dnes nazýváni, vznikli spojením dvou zbylých kmenů Huronské konfederace s příbuzným kmenem Petunů v 17. století. Huroni kdysi tvořili konfederaci čtyř a od počátku 17. století pěti kmenů severoamerických Indiánů obývajících na přelomu 16. a 17. století vesnice u Huronského jezera, provincie Ontario, Kanada. To bylo před jejich prvními styky s Evropany a následné decimace populace kmene virem neštovic. A také před válkami s Irokézy, které si později znepřátelili.

 5. Čejeni - Šajeni, česky také Čejeni, anglicky Cheyenne, jsou severoamerický indiánský národ patřící k algonkinské jazykové skupině- Jméno, pod nímž jsou dnes známi, pochází z dakotského výrazu šahíyena„malí Kríové“- Sami se označují tsétsêhéstâhese (tsitsistas) - Kolem roku 1800 byl jejich počet odhadnut na 3 500 a během první poloviny 19. století,v období šajenské prosperity, ještě rostl- V roce 1890, po skončení válek se Spojenými státy, bylo zaznamenáno pouze 3 137 Šajenů - Jejich populace klesala až do počátku třicátých let, kdy bylo Šajenů jen asi 2 500 -- Potom došlo k prudkému obratu - v roce 2000 uvádějí statistiky přibližně 15 500 osob hlásících se ke kmeni Šajeni tak jako ostatní indiánské kmeny si také podmanili věrného pomocníka,který jim pomáhal v lovu.Byl to kůň. S koněm byli rychlejší,mrštnější a také ve větším bezpečí.Kůň donutil čejeny přejít na kočovný způsob života a také k celoročnímu lovu bizonů a chovu koní.Bizoni byli hlavním jídlem na jídelníčku čejenů.Z bizonů čejeni využívali hlavně kůži a hlavně tzv. bizonní čapku  , která visela nad teepee.

 6. Čejenské teepee s bizonní čepičkou na špičce Čejenská čepička z bizonní kůže

 7. Lapač snů • Lapač snů podle legendy pochází od indiánského kmene Siouxů. • Siouxové dodnes v lapači snů vidí síť života - dobré sny zůstávají v síti života a ty zlé propadají dírou uprostřed. • S tímto vynálezem se také pojí indiánská legenda:Kdysi dávno, když byl svět ještě mladý, vydal se starý kněz Lakota na vysokou horu. Tam měl vidění. Iktomi – velký podvodník a učitel moudrosti – se mu zjevil v podobě pavouka a promluvil k němu v posvátném jazyce, kterému rozuměl jenom lakotský velekněz. Jak Iktomi mluvil, vzal vrbovou obruč kmenových starších zdobenou peřím, koňskými vlasy, korálky a obětními dary a tkal z ní síť. Promluvil ke starému knězi o cyklu života, který začínáme jako malé dítě. Pak se z dítěte stáváme dospělým. Cyklus se uzavírá věkem, kdy potřebujeme péči jako malé dítě. „Ale,“ řekl Iktomi a dál natahoval síť, „v každé fázi života nás ovlivňuje mnoho sil, dobrých i zlých. Když posloucháš dobré síly, vedou tě správnou cestou. Když posloucháš ty zlé, ublíží ti a svedou tě na scestí.“ A pokračoval dál. „Existuje mnoho sil, které ti pomohou žít v harmonii s přírodou a Velkým Duchem a pochopit jeho nádherné učení.“Jak pavouk mluvil, tkal dál svou síť…zvenku dovnitř. Když domluvil, podal síť knězi se slovy: „Vidíš, síť je dokonalým kruhem. Ale díru má veprostřed.“ „Vezmi si tuto síť, aby pomohla tobě i tvému národu…k dosažení cílů, k uskutečnění nápadů, snů a vizí vašich lidí. Pokud věříš ve Velkého Ducha, zůstanou tvoje dobré myšlenky zachyceny v síti, zatímco ty špatné propadnou dírou.“ Kněz Lakota přinesl tuto vizi svému lidu a Siouxové dodnes vidí v lapači snů síť svého života. Věší si jej nad postel, aby protřídili své sny a vize. Dobré sny zůstanou v síti života a zůstanou s nimi…ty zlé naopak propadnou otvorem a zmizejí. Některé kmeny věří, že zlé myšlenky zůstávají zachyceny do sítě, zatímco ty dobré projdou dírou uprostřed. I tato interpretace je správná.

 8. Význam lapače snů Podle severoamerických indiánů lapač snů zachycuje dobré sny a špatné sny odhání. Měl by být zavěšený v místnosti, kde dotyčný spí, nejlépe poblíž okna nebo dveří, aby tak zajistil co nejlepší spánek, a následně pak i bdělý stav.Lapač snů ale také slouží jako amulet, který chrání před negativní energií a lze ho nosit při sobě pro štěstí. Každá část talismanu má svůj význam. -Kamínek uprostřed síťky znázorňuje "vlastní já" člověka, které je potřeba chránit zejména před negativní energií. -Kruh lapače snů představuje svět a vesmír, který chrání kamínek (tedy vlastní já člověka). Je to první překážka pro negativní energii a kruh zadržuje negativní vlnění. -Peříčka, která jsou přivázána ke kruhu zachytávají vesmírnou energii a sny, které filtrují. Špatné sny a negativní energie je pohlcena a dobré sny a pozitivní energie jsou přeneseny do síťky. Pokud se dostane přeci jen nějaká negativní energie do sítě, zde je ještě odchycena. Podle Indiánů zde negativní energie, která se v síti zachytí, zabloudí a nenajde cestu ke kamínku uprostřed (tedy k člověku). Symetrie sítě symbolizuje harmonii.

 9. Jak si vyrobit lapač snů ? • Potřebujeme: • Kovová nebo umělá obruč, kůže(nebo hnědá vlna), pírka, korálky • Postup: • Vezmeme si připravenou obruč a začneme jí omotávát kuží či vlnou,dle možností.Omotáme celou obruč dokola a nakonci zavážeme a připevníme,aby nám vlna nebo kůže neklouzala.(viz obrázek a.,b.,c., d.)Trošku si stím pohrajete než obruč celou omotáte.Nezapomeňte udělat nahoře očko na pověšení.Pak vezmete opět kůži či vlnu a začnete opět omotávát,ale omotání nebudete upevnovat a utahovat,ale necháte volná očka.(viz obrázek e.)vytvoříte několik oček v první řadě,udělejte očka ještě v druhé a to tím způsobem,že do očem předchozích budete vždy vmotávat kůži(vlnu),tak aby to bylo postupně seřazené.(viz obrázek f.).Takto můžete pokračovat dále tolik řad kolik budete chtít.Na konec připevněte pírka a korálky do míst,kde se Vám zlíbí.Teď už jen stačí si ho dát k posteli,nejlépe na místo,kde máte hlavu,aby účinek Lapače snů byl perfektní.

 10. Toto by měli být některé ze symbolů indiánů:

 11. Indiánský horoskop

 12. O indiánském horoskopu: • Indiáni chovali nesmírný obdiv a úctu ke zvířatům. Základem jejich horoskopu jsou proto "totemy" stylizované do podoby zvířat. Každý z totemů představoval určité vlastnosti, ať už pozitivní nebo negativní. • Vedle totemů se indiánský horoskop dále ještě dělil podle "živlů" a "větrů", které měly také své určité vlastnosti. • Postavení v horoskopu mělo pro indiány velkou sílu - mohlo rozhodnout, zda bude člověk ve společnosti postaven do čela kmene, nebo kde bude jeho místo.

 13. Výrazy přejaté z indiánských jazyků • Squaw-žena indiána • Mokasín-boty s minimální vycpávkou • Koka-rostlina (u indiánů určená ke žvýkání již od mala) • Tomahavk-víceúčelový nástroj indiánů ve tvaru sekery • Totem- symbol celku a totožnosti kmenové skupiny • Teepee- obydlí indiánů velkých plání a přilehlých oblastí, (kuželovitý stan) • Kojot-severoamerická, psovitá šelma • Ayahuasca-psychoaktivní odvar • Batáty-druh tropické rostliny čeledi svlačcovité • Husky-kompaktní pes • Tatanka-bizon • …atd.……

 14. 1) 2) 3) 4) 5) 6) • Co se jmenovalo podle indiánského kmene huronů ? • Obuv s minimální vycpávkou.. • Přítel Olda Shatterhanda • Podle jaké země se indiáni nazýváme ? • Válečná sekera - …… • Zvíře v indiánském horoskopu-20.4.-20.5. • Jeden z drsnějších, indiánských kmenů.. 7) 8) ý/á :Tajenka: Jsi dobrý/á.

 15. Vytvořila:Nováková Magdaléna VIII.B