foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Essensielle oljer basilikum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Essensielle oljer basilikum

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Essensielle oljer basilikum - PowerPoint PPT Presentation


 • 869 Views
 • Uploaded on

dette er en presentasjon over essensielle oljer og akupunktur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Essensielle oljer basilikum


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foredragsholder for essensielle oljer nils erik volden hovedfag i helsefag ntnu www tcm no

Foredragsholder for essensielle oljer Nils erik voldenhovedfag i helsefag - ntnuwww.tcm.no

ESSENSIELLE OLJER

Behandling med essensielle oljer og akupunktur

Basilikum

Osimum basilikum

basilikum
Basilikum

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt basilikum
Generelt Basilikum
 • Basilikum er også kjent som:
  • Basilikum søt
  • Basilika
  • Söt basilika
  • Sweetbasil
  • Basil
  • Basilienkraut
  • Kleine Bergmünze
  • Königskraut
  • Commonbasil
  • Basilicon
  • Joy of the mountain
  • Basilikum
  • Basilikört
  • Kungsört
  • Ocimum basilikum
  • Basilikum bygger på det greske ordet ”Basilikos” eller mektig/ konge.

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt basilikum5
Generelt Basilikum
 • Dette er en type basilikum som er lavt voksende
  • Maksimalt 0,5 meter høyt
 • Det meste av basilikum som dyrkes i dag er hybrider
  • Normalt en krysning av ulike grader av:
   • O. basilicum
   • O. americanum.
 • Basilikum tilhører leppeblomstfamilien
 • Opphavet til denne planten er:
  • India og områdene mot middelhavet.
 • I dag finner du denne planten i hele verden.

Foreleser

Nils Erik Volden

generelt basilikum6
Generelt Basilikum
 • Døden har historisk vært nært relatert til basilikum
 • Historisk:
  • Egypterne benyttet basilikum til å balsamere lik
  • Indierne la det på de døde og basilikum dyrkes rundt sine templer.
   • I India er dette en hellig urt som ikke kan spises.
  • Grekerne benyttet det ved sorg.
   • Det ble funnet mye basilikum rundt Jesu grav.
  • Romerne benyttet det som et tegn på hat.
  • Den greskortodokse kirken har basilikum i sitt vievann.
 • Det er grunn til å tro at basilikum fikk sitt navn grunnet
  • Bruk ved dødsfall av de mektige og kongelige.
  • Derfor knyttes planten til de døde og salving.

Foreleser

Nils Erik Volden

medisinsk effekt basilikum
Medisinsk effektBasilikum
 • Hargodeantiseptiskeegenskaper
  • Benyttesderforvedproblemerrelaterttilbakterier, viruogikkeminstparasitter.
 • Detervanlig å behandlefeber med basilikum
  • Denneeffektener den sammesomredusererinflammasjoner
 • Basilikumer en populærplanteved:
  • ReumatismeogArtitt
  • ForkjølelseogInfluensa
  • Problem ifordøyelsessystemetskaptavnervesystemet
   • Daspesieltpådetenteriskenervesystem.
    • Problem somoppstøt, oppkast, magekramper, kollik, kolikk nervosa, forstoppelse, nervøstarmogløsavføring.

Foreleser

Nils Erik Volden

medisinsk effekt basilikum8
Medisinsk effektBasilikum
 • Basilikumbenyttestil å fremmeblodsirkulasjonen.
  • Her kommer libido ogseksualiteten inn.
 • Forskningharvist at basilikumkanhjelpeved diabetes type I og - II.
 • Detharogsåvært en tradisjontil å benyttebasilikumved:
  • Nyrestein,
  • Nyrebetennelse
  • Svekketnyre
  • Somvanndrivendevedødem
 • Basilikumharvist god effektvednerveproblemersom:
  • Angst
  • Nervøshet
  • Generelluro
 • Etterstresskollapsvilbasilikumgi god hjelp.

Foreleser

Nils Erik Volden

medisinsk effekt basilikum9
Medisinsk effektBasilikum
 • Basilikumvirkermuskelavslappende
 • Kroppensimmunsustemetstyrkesogsåavbasilikum.
 • Vedletteresmertervilbasilikumgigodeeffekter
 • Vedforstyrretblodesirkulasjondahovedsakligsvekketblodsitkulasjonvilbasilikumgi en bedretsirkulasjon.
  • Hovedsakeliggjelderdetteproblemer med lymfesystemet.
  • Delvisogså problem med innholdetiblodet.
 • Et vanlig problem med blodeter et lavtnivåavblodplater
  • For eksempelvedpurpura

Foreleser

Nils Erik Volden

merknad basilikum
MerknadBasilikum
 • Forsiktig ved bruk av blodsukker reduserende medikamenter
  • Årsak en estimert 17% reduksjon av BGL.

Foreleser

Nils Erik Volden

basilikum tcm
Basilikum TCM
 • TCM analyse
  • Eliminerer eksogene patogene faktorer
  • Reduserer varme
  • Fin ved taiyang syndrom
  • Regulerer den frie flyten av qi i:
   • Milt zang; mage - , tynntarm - og tykktarm fu.
  • Fremmer qi – og xue sirkulasjonen
   • Dermed bedres libido og xue gjennomstrømmingen i perifert vev.
  • Zang organet milt og – nyre sin qi vil styrkes.
  • Basilikum vil fremme de frie flyten av lever qi.
 • TCM diagnose
  • Basilikum benyttes spesielt ved midtre jiao qi xu.

Foreleser

Nils Erik Volden

akupunkturpunktet til basilikum
Akupunkturpunktet tilBasilikum
 • Relatert akupunkturpunkt
  • Daling – perikardium 7
 • Lokalisering av akupunkturpunkt
  • Dette punktet finnes gjennom å sette fingeren på håndleddsfuren.
  • Hvor furen mellom senene til musklene palmarislongus og – flexorcarpiradilis krysser hånleddsfuren ligger punktet.
  • Dette er akupunkturpunktet daling, perikardium 7.

Foreleser

Nils Erik Volden

funksjonen til basilikum
Funksjonen til Basilikum
 • Funksjon til akupunkturpunktet Daling, perikardium 7:
  • Shu stream punkt
   • Stimulerer til en middels regulering av qi sirkulasjonen i perikardium hovedmeridian.
   • Qi vil sirkulere bedre i øvre -, midtre – og nedre perikardium eller xinbiao.
    • Zong qi beriket xue sirkulerer bedre i kroppen.
  • Jord punkt
   • Styrker kroppen med zong qi.
   • Virker nærende for hele kroppen siden dette overordende organ, xinbiao, styrkes så dyptgående.
  • Yuan sourse punkt
   • Stimulerer yuan qi til perikardium zang
   • Drar qi fra san jiao fu gjennom san jiao longituinale luo meridian fra san jiao hovedmeridian.
   • Har en effekt på å regulere funksjonen på san jiao og til å aktivere funksjonene i perikardium zang
    • Gjennom SJ sin yang effekt på perikardium zang

Foreleser

Nils Erik Volden

de tre typer basilikum
De tre typerBasilikum
 • Det er tre typer basilikum:
  • Basilikum søt – ocimum basilikum, Polen
  • Basilikum søt/økologisk – s.o., India
  • Basilikum ctmethyl (tropical) – s.o., Egypt
 • Skillet:
  • Opphavsland.
   • Ulike verdensdeler og land overfører ulike egenskaper til sine respektive planter.
   • Alle disse tre utgavene er i utgangspunktet fra:
    • En identisk plante
    • Et destilat av de samme delene.

Foreleser

Nils Erik Volden

skillet mellom de tre basilikum
Skillet mellomde tre basilikum
 • Kinesisk medisin analyserer på følgende måte:
  • Basilikum fra Polen er mer yin sett i forhold til.
   • basilikum fra India og Egypt som er mer yang.
  • Den Polske skiller seg ut som kaldere og dypere i sin effekt enn de andre to.
  • Den egyptiske er mer egnet enn den indiske til å regulere qi, mens den indiske er mer egnet til å regulere xue.
 • TCM diagnose, differensiert
  • Polsk: Basilikum benyttes spesielt til å redusere varme.
  • Egyptisk: Basilikum benyttes spesielt ved midtre jiao qi xu
  • Indisk: Basilikum benyttes spesielt til å fremme xue sirkulasjonen

Foreleser

Nils Erik Volden

slide17

ForedragsholderNils erik voldennils@tcm.nowww.tcm.noDENNE SLIDEPRESENTASJONEN ER TILPASSET INTERNETT