slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proiect didactic PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proiect didactic

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Proiect didactic - PowerPoint PPT Presentation


 • 671 Views
 • Uploaded on

Proiect didactic. Realizator: Balosache Aurelia Profesor coordonator: Cristea Boboila Universitatea din Craiova Sectia: Matematica-Informatica Anul IV. Data:30.10.2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proiect didactic' - Mercy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Proiect didactic

Realizator: Balosache Aurelia

Profesor coordonator: Cristea Boboila

Universitatea din Craiova

Sectia: Matematica-Informatica

Anul IV

slide2

Data:30.10.2007

Unitatea de învǎţǎmânt: Şcoala Nr.34,Eugeniu Carada, CraiovaClasa: a VI-a AObiectul: Matematica – GeometrieStudent: Balosache Aurelia

Unitatea de invatare: Proprietati ale triunghiurilorTema lectiei: Proprietatile triunghiului isoscelTipul lectiei: Lectie de consolidare de priceperi si deprinderi

slide3

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice matematicii;

2. Dezvoltarea capacităţilor de

explorare/investigare

şi rezolvare de probleme;

Obiective

cadru

3. Dezvoltarea capacităţii de a

comunica utilizândlimbajul

matematic;

4. Dezvoltarea interesului şi a

motivaţiei pentru studiul şi

aplicarea matematiciiîn

contexte variate.

slide4

Obiective

de referinţă:

2.Să măsoare lungimi şi unghiuri şi să estimeze

perimetre, distanţe, arii ale unor figuri geometrice.

3.Să analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute

prin măsurare sau prin calcul.

1.Să

recunoască şi să

utilizeze

proprietăţi

simple

ale figurilor

geometrice.

slide5

Obiective de

referinta:

4.Să prezinte într-o manieră clară, concretă şi concisă, oral sau înscris,succesiunea operaţiilor din rezolvarea unei probleme folosind terminologia şinotaţiile adecvate.

6.Să-şi formeze obişnuinţa de a transpune în limbaj matematic anumite fenomene sau relaţii

din viaţa cotidiană.

5.Să diferenţieze informaţiile dintr-un enunţ matematic dupa natura lor.

slide6

Obiective operationale:

a) cognitive:

- sa defineasca triunghiul isoscel, mediana,

bisectoarea,inaltimea si mediatoarea unui

triunghi;

- sa aplice proprietatile triunghiului isoscel in

calcularea masurilor unghiurilor unui triunghi ;

slide7

-sa aplice proprietatile triunghiului isoscel , congruenta triunghiurilor si teoreme de paralelism in rezolvarea problemelor din fisa de lucru ; -sa construiasca un triunghi isoscel ;

 • b) afective:
 • - sa fie atenti; - sa participe activ la lectie; - sa-si dezvolte interesul pentru studiul
 • matematicii
slide8

c) psiho-motrice:

- sa construiasca, utilizand corect rigla si

compasul, un triunghi isoscel;

- sa construiasca, utilizand corect echerul,

o perpendiculara pe o dreapta

slide9

Strategii didactice

♦Metode si procedee: observatia, exercitiul, explicatia, problematizarea, conversatia euristica

♦Mijloace si materiale didactice: manualul, culegerea, fise de lucru, instrumente geometrice, creta, tabla

♦Forme de organizare: frontala dirijata si semidirijata, individuala

slide11

A

70°

B

C

m(ABC)=70°=m(ACB) rezulta ca

m(BAC)=180°-140°=40°

slide12

A

E

F

90°

B

M

C

D

slide14

A

40°

E

C

D

slide16

Fisa de lucru

 • Fie ΔABC isoscel, de baza [BC]. Stiind ca m(ABC)=70°,
 • calculati m(ACB) si m(BAC).
 • 2) Fie ΔACE isoscel, de baza [CE]. Daca [AD] este mediana, D apartine
 • lui (CE) si m(DAE)= 40°, aflati m(ACE).
 • 3) In triunghiul ABC isoscel, [AB]=[AC] si m(A)<90 °, se duc mediana
 • [AM] si inaltimea [BE]. Perpendiculara in B pe AB intersecteaza pe
 • AM in D. Sa se arate ca:
 • a)[BD]≡[CD];
 • b) CDllBE;
 • c)Triunghiul BDF este isoscel, F fiind intersectia dreptelor
 • AM si BE.