kolorektal kanserler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOLOREKTAL KANSERLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOLOREKTAL KANSERLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

KOLOREKTAL KANSERLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 494 Views
 • Uploaded on

KOLOREKTAL KANSERLER. Doç. Dr. Cengiz AYDIN. haustura. Plica semilunaris. teniacoli. Kolon. İleumdan başlayıp rektuma kadar uzanır. Boyu 85 – 110 cm Çekum çapı 7.5-8.5 cm Sigmoid kolon çapı 2.5 cm Retroperitoneal Kısım çıkan kolon inen kolon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KOLOREKTAL KANSERLER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolorektal kanserler

KOLOREKTAL KANSERLER

Doç. Dr. Cengiz AYDIN

slide2

haustura

Plicasemilunaris

teniacoli

kolon
Kolon
 • İleumdan başlayıp rektuma kadar uzanır.
 • Boyu 85 – 110 cm
 • Çekum çapı 7.5-8.5 cm
 • Sigmoid kolon çapı 2.5 cm
 • Retroperitoneal Kısım
  • çıkan kolon
  • inen kolon
  • hepatik ve splenik flexuraların arka yüzü
 • İntraperitoneal kısım
  • Çekum
  • transverse kolon
  • sigmoid kolon
kolon duvar
Kolon duvarı
 • İçten dışa;
  • Mukoza
  • Submukoza
  • Sirküler kas tabakası
  • Longitidunal kas tabakası
  • Seroza
slide5
Longitidunal kas lifleri kendi aralarında birleşerek üç adet bant şeklinde uzanırlar, bunlara tenia koli denir.
 • Tenialar arasında uzanan pilika semilunarisler, haustural yapıları oluşturur.
 • Tenialardan uzanan yağ uzantıları appendiks epipiloika olarak adlandırılır.
kolon kanseri
Kolon Kanseri
 • Kolon ve rektum kanseri gastrointestinal sistemin sık görülen kanserleridir.
 • Kadınlarda memeden sonra ikinci, erkeklerde ise akciğer ve prostattan sonra üçüncü sıradadır.
 • Rektum kanseri erkeklerde kolon kanseri ise kadınlarda biraz daha sıktır.
 • Genellikle yaşlı kişilerde görülür.
 • Kolorektal kanserlerin % 6-8’i 40 yaş altı insanlarda ortaya çıkmaktadır.
 • Ailesel yada kalıtsal olanlarda ortaya çıkış daha erken olup genellikle 30’lu yaşlardır.
kolon kanseri7
Kolon Kanseri
 • Tam olarak nedeni bilinmemekle birlikte
  • Kalıtsal yatkınlık
  • Çevresel faktörler

suçlanmaktadır

kolon kanseri8
Kolon Kanseri
 • Temel oluşturan bazı genetik hastalıklar şunlardır:

1-Lynch sendromu (I-II) (nonpolipozıs kalıtsal kolon kanseri )

2- Familial adenomatozis polipozis

3- Akkiz somatik genetik defektler

slide10
75 % Sporadik
 • 25 % risk taşıyan insanlarda
  • 15 % - 25 % aile öyküsü olanlar
  • 4 % - 7 % KNPKK
  • 1 % FAP
  • 1 % İBH
evresel fakt rler
Çevresel Faktörler
 • Diyet
  • Doymamış hayvansal yağlar
  • Aşırı doymuş bitkisel yağlar
  • Tütsülenmiş, kızarmış yiyecekler
  • Lifli gıdalar koruyucu
 • Kanserojen maddeler
  • Safra tuzları, gıda koruyucu maddeler, alkol, iyonize radyasyon
 • Ülseratif kolit
 • Crohn hastalığı
pol p
POLİP

1-   Non-neoplastik polipler

Hamartoma ( Peutz-Jeghers sendromu)

Hiperplastik polipler

Cowden Sendromu

Crochite-Canada sendromu

 • 2-  Neoplastik polipler ( adenomlar)
 • Tübüler adenom ( % 65-85 )
 •     Tübülovillöz adenom ( % 10-20)
 • Villöz adenom ( % 5-10 )
semptom ve belirtiler
Semptom ve belirtiler
 • Genellikle özgül olmayan şikayetler ortaya çıkar.
 • Rektal kanama
 • Barsak alışkanlıklarında değişiklikler
 • Karın ağrısı gibi şikayetler ortaya çıkar
 • Bunlar tümörün lokalizasyonu ve hastalığın evresi ile değişiklikler gösterir.
slide15
Sağ kolontümörleri
  • barsak alışkanlıklarında belirgin değişikliğe yol açmaz
  • kanama daha ön plandadır
 • Sol kolon tümörleri
  • Karnın alt kadranlarda ağrı
  • Barsak alışkanlıklarında değişiklikler
  • kırmızı renkli rektal kanamalar
 • Kilo kaybı
 • Ateş
 • Septisemi
akut tabl o
AKUT TABLO
 • Akut semptomlar ilk belirti olabilir
  • Obstrüksiyon
  • perforasyon
 • % 10 hasta tam tıkanma ile başvurur.
 • Akut batın
 • Fekal peritonit ve sepsis
 • Pneumatüri, fekalüri, fekal vasıfta vajinal akıntı
 • Sarılık, kaşıntı ilk belirtiler olabilir.
 • Asit, overlerde büyüme
 • Akciğer grafisinde metastatik nodüller
te h s ve de erlend rme
TEŞHİS VE DEĞERLENDİRME
 • Rektal tuşe
 • Proktosigmoidoskopi
 • Flexible sigmoidoskop
 • Kontrastlı radyolojik çalışmalar
 • Kolonoskopi
 • Görüntüleme yöntemleri: CT, MRI, PET Scan, TransrektalUSG gibi tetkiklerlokal değerlendirme, evreleme ve takip için önemlidir.
slide18

transverse colon 10%

{

right colon

(ascending

colon)

and

caecum

}

left colon

(descending

colon)

and

sigmoid colon

27%

36%

rectum

16%

Others 8%

anus 3%

tedav
TEDAVİ
 • Temel tedavi yöntemi cerrahidir
  • Acil ya da elektif
  • Küratif ya da palyatif
 • Kanserli kolon segmenti mezosu ve lenfatikleri ile tamamen çıkarılmalıdır
 • Çevre dokulara invazyon varsa enblok rezeksiyon uygulanmalıdır.
 • Barsak pasajı sağlanmalıdır.
cerrahi
Cerrahi
 • Sağ kolon tümörlerinde sağ kolektomi
 • Hepatik fleksura yada transvers kolon yerleşimli tümörlerde genişletilmiş sağ kolektomi
 • Sol kolon tümörlerinde sol kolektomi
 • Sigmoid kolon tümörlerinde segmenter sigmoid kolon rezeksiyonu yeterlidir.
 • Multiple tümör ya da multiple neoplastik polip varsa tercih edilecek cerrahi subtotal kolektomidir.
barsak haz rl
Barsak hazırlığı
 • Kolon ameliyatlarından sonra yara enfeksiyonu yada intraabdominal abse riski fazladır.
 • Kolon içeriği mikrobiyolojik açıdan oldukça zengin bir ortamdır.
 • Ameliyat öncesi mekanik ve mikrobiyolojik barsak temizliği yapmak gerekir
ac l amel yatlar
ACİL AMELİYATLAR
 • Barsak Tıkanıklığı
 • Perforasyon
slide23
Hayatı tehdit edici bir cerrahi durumdur.
 • Tedavi amacı perfore olmuş hastalıklı segmentin uzaklaştırılmasıdır.
 • Genellikle rezeksiyon sonrası anastamoz yapmaktan kaçınılmalıdır, çünkü temizliği yapılmamış barsak segmentinde ve kontamine bir alanda yapılan anastamoz güvenli değildir.
 • Kolostomi açılması tercih edilir
prognostik fakt rler
prognostik faktörler
 • 1-  Barsak duvarına tümör penetrasyonunun derinliği
 • 2-  Rejyonel lenf bezlerinin tutulumu
 • 3-  Uzak metastaz varlığı
slide25

Primer tümör (T)

• Tx- Primer tümör hakkında bilgi yok

•T0- Bilinen tümör yok

• Tis- Karsinomina in situ

• T1- Tümör submukozaya ulaşmış

• T2-Tümör mukülaris porpriaya ulaşmış

• T3- Tümör subserozaya veya peritonize

olmayan perirektal, perikolik dokulara ulaşmış

• T4- Tümörviseral peritonu aşmış ve

çevre dokuları invaze etmiş

slide26

• Bölgesel lenf bezi tutulumu (N)

• Nx- ilgili veri yok

• N0- Lenf bezi metastazı yok

• N1- Perikolik veya perirektal 1-3 lenf bezinde metastaz var

• N2-Perikolik veya perirektal 4 veya daha fazla lenf bezinde metastaz var

• N3- Ana vasküler yapılar botunca lenf bezi metastazı var

• Uzak Metastaz (M)

• Mx- Uzak metastaz hakkında bilgi yok

• M0- Uzak metastaz yok

• M1- Uzak metastaz var

slide27

A

B1

B2

C1

C2

D

Mukoza

Submukoza

Barsak duvarı

Subseroza

Lenf Bezi

Metastaz

100

80

60

5-yıllk sağkalım (%)

40

20

0

A

B1

B2

C1

C2

D

Hastalığın evresi (Dukes)

slide28

Evreleme

• Evre 0 – Tis No Mo

• Evre I – T1 No Mo, T2 No Mo

• Evre II – T3 No Mo, T4 No Mo

• Evre III – Herhangi T, N1,2,3, Mo

• Evre IV – Herhangi T, Herhangi N, M1

adjuvan kemoterapi
Adjuvan Kemoterapi
 • Birçok kemoteröpetik ajana karşı dirençlidir.
 • Uygun cerrahi rezeksiyon sonrası yardımcı tedavi olarak avantaj sağlanmaktadır.
 • En çok kullanılan ajanlar 5 Fuloruurasil (5 FU)+ Lökoverin veya 5 Fulorourasil (5 FU) + Levamizol kombinasyonları olup sağ kalımda belirli oranda artış sağlanmaktadır.
 • En büyük yararlılık evre III kanserlerde sağlanır.
slide31
İZLEM
 • Rekürrenslerin % 70’i ilk iki yıl içinde, % 90’ı ise ilk dört yıl içinde ortaya çıkar.
 • Metakron kanser görülme oranınormal populasyona oranla daha yüksektir.

Fizik muayene

 • Sigmoidoskopi, Kolononoskopi
 • Karaciğer fonksiyon testleri
 • Akciğer grafisi
 • Serum CEA düzeyi

Görüntüleme yöntemleri ( batın USG, CT, MRI vs )

rektum kanser
REKTUM KANSERİ
 • Büyük çoğunluğunu adenokarsinomlar oluşturur.
 • Risk faktörleri ya da premalign lezyonlar aynıdır.
 • Anal kanalın squamoz kanserleri ile rektumun adenokarsinomları birbirinden ayrılmalıdır.
 • Pelvis içinde, dar alanda yerleşim gösterir.
 • Sfinkter mekanizmasına yakınlığı dolayısıyla dar bir disseksiyon alanına sahiptir.
 • Bazen küratif rezeksiyon için sfinkteri feda etmek ve kolostomi açmak bir gerekliliktir.
te h s ve siniflama
TEŞHİS VE SINIFLAMA
 • LOKAL
 • RT: Büyüklük, fiksasyon, ülserasyon
 • Sigmoidoskop: Biyopsi alınabilir.
 • Transrektal USG: İnvazyon derecesi, lenf bezi tutulumu
 • REJYONEL:
 • USG
 • CT
 • MRI
 • İVP
 • UZAK METASTAZ
cerrah tedav
CERRAHİ TEDAVİ
 • Anatomik lokalizasyonu nedeniyle kolon rezeksiyonlarına göre teknik olarak daha zordur
slide35
Alt rektum ve bir kısım orta rektum yerleşimli tümörlerde abdominoperineal rezeksiyon ( Miles Ameliyatı ) yapılır.
 • Daha üst kısımlarda yerleşen tümörlerde ise anterior ya da low anterior rezeksiyon uygulanır.
 • Metastatik hastalıkta tedavi kolon kanserleri ile aynıdır.
kompl kasyonlar
KOMPLİKASYONLAR
 • Genel: Sepsis, Mİ, PE, yara problemleri
 • Rektum cerrahisine özgü :
 • Seksüel disfonksiyon: Erkeklerde % 50 oranında görülür.
 • Anastamoz kaçağı
 • Presakral venlerden masif Venöz kanama

Üriner sistem malfonksiyonu : Üriner inkontinas, mesane Disfonksiyonu

adjuvan tedavi
Adjuvan Tedavi
 • Ortalama 5 yıllık sağ kalım oranı % 50’dir.
 • Çoğunlukla uzak metastazlara bağlı olarak mortalite ortaya çıkar.
 • Lokal nüks oranı % 20-30’dur.
 • Adjuvan tedavi olarak radtyoterapi uygulanır. Bazen preoperatif bazen post operatif verilir. Bazı merkezler sandviç teknik uygulamayı tercih etmektedirler. Evre B ve C tümörlerde kemoterapi uygulanır.