akut ve kronik pankreatit l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Akut ve Kronik Pankreatit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Akut ve Kronik Pankreatit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Akut ve Kronik Pankreatit - PowerPoint PPT Presentation


 • 751 Views
 • Uploaded on

Akut ve Kronik Pankreatit. Doç. Dr. Pars Tunçyürek. Pankreas’ın arteriyel dolaşımı. Pankreas’ın venöz dolaşımı. Pankreas’ın lenfatik ağı. Akut Pankreatit. Ani başlayan epigastrik ağrı, sıklıkla sırt ağrısı eşlik eder Bulantı ve kusma Serum ve idrar amilazında artış

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Akut ve Kronik Pankreatit' - Jimmy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akut ve kronik pankreatit

Akut ve Kronik Pankreatit

Doç. Dr. Pars Tunçyürek

akut pankreatit
Akut Pankreatit
 • Ani başlayan epigastrik ağrı, sıklıkla sırt ağrısı eşlik eder
 • Bulantı ve kusma
 • Serum ve idrar amilazında artış
 • Safra kesesinde taş veya aşırı alkol kullanımı
epidemiyoloji
Epidemiyoloji
 • Pankreasın nonbakteriyel inflammasyonu (kendi enzimlerinin aktivasyonu ile sindirilmesi)
 • Bilier: Olguların %40'ı (Türkiye'de daha fazla). Tedavi edilmezse tekrarlayan ataklar sık
 • Alkolik
 • Hiperkalsemi
 • Hiperlipidemi
 • Ailesel: Çocuklukta başlar, genellikle kronik pankreatit gelişir
 • İatrojenik: Postoperatif; kardiyopulmoner bypass, ERCP
 • İlaç kökenli: Kortikosteroidler, östrojen preparatları, azathioprine, thiazide diüretikler,
 • tetracycline
 • Tıkanma: Konjenital (pancreas divisum) veya yaralanma sonrası
 • İdiopatik: %15 neden bulunamaz
slide8
Tripsinojenin anormal aktivasyon yolu olan Katepsin-B ile tripsine dönüşmesi sonucu olay başlar. Katepsin-B pankreatik asiner hücrelerde bulunur.
 • Tripsin ve kemotripsin başlangıç enzimleridir, onların açığa çıkışı diğer proenzimlerin (proelastaz, prokollejenaz ve fosfolipaz) aktivasyonuyla sonuçlanır.
 • Tripsin endotel ve mast hücrelerinden histamin açığa çıkışı: ödem kanama ve vasoaktif peptid ve kinin üretimiyle sonuçlanan kallikrein sisteminin aktivasyonuna yol açar.
 • Daha sonra ağrı nedeni olduğu düşünülen inflamatuvar yanıt alevlenir.
 • Hipovolemi ve hipotansiyon gelişir.
slide10
Hafif akut pankreatit (ödematöz): interstisyel ödem, minimal organ disfonksiyonu, soluk ve peripankreatik yağ nekrozu olaysız iyileşme
 • Ağır akut pankreatit (nekrotizan): organ yetmezliği ve-veya psödokist, apse ve nekroz gibi lokal komplikasyonlar ile beraberdir.
atlanta s n flamas
Atlanta sınıflaması
 • Akut ödematöz pankreatit,
 • Akut nekrotizan pankreatit:
   • Steril nekroz
   • Enfekte nekroz
 • Peripankreatik sıvı birikimi
 • Pseudokist
 • Pankreatik abse
klinik bulgular
Klinik bulgular
 • Sırta yayılan şiddetli epigastrik ağrı
 • Bulantı ve kusma
 • Taşikardi-postural hipotansiyon
 • Normal veya hafif yükselmiş ateş
 • Distansiyon veya jeneralize hassasiyet
 • Barsak sesleri azalmış
 • Pankreatik flegmon, abse veya psödokiste bağlı kitle
 • Grey Turner ve Cullen bulguları - retroperitoneal kanama
laboratuar bulgular
Laboratuar bulguları
 • Artmış Hct (dehidratasyon)
 • Lökositoz
 • Kanda amilaz, lipaz artar
 • İdrarda amilaz atılımı (> 5000 U/24 h)
 • Serum Ca azalır
direkt grafisi
Direkt grafisi
 • Sentinel loop
 • Kolon cutoff sign
 • Kalsifikasyon (kronik pankreatit)
 • Solda plevral effüzyon
bt incelemesi
BT incelemesi
 • 48-72 hr içinde pankreatitin gidişini değerlendirebilir
 • Flegmon, nekroz, psödokist, abse
 • Klinik gidiş ile ilişkili  Balthazar sınıflaması
kar n usg
Karın USG
 • Safra kesesinde taş
 • Koledokolitiazis
 • Koledok genişlemesi
slide24
Amilaz yüksekliği  Kolesistit, ince barsak obstrüksiyonu, mezenterik iskemi, ülser perforasyonu (nadiren > 500 IU/dl)
 • Lökositoz > 12,000/µL is apse yoksa olağan değildir.
iddetli pankreatit
Şiddetli pankreatit
 • Şok
 • MOF
 • ALI/ARDS
 • Myokard depresyonu
 • Böbrek yetmezliği
 • Stress gastriti
moralitenin ng r lmesi
Moralitenin öngörülmesi
 • Ranson kriterleri
  • 0–2 kriter = 2%;
  • 3 veya 4 = 15%;
  • 5 veya 6 = 40%;
  • 7 veya 8 = 100%.
akut pankreatit tedavi prensipleri
Akut pankreatit tedavi prensipleri
 • Yoğun bakım desteği
 • APACHE-II kriterleri ile hastanın sık denetlenmesi
 • Medikal tedavi (gabexate mesilate, aprotinin, lexipafant, ve octreotide) yararsız bulunmuş.
 • Erken enteral beslenme yararlı (jejunal). Sürekli nazogastrik drenaj yararlı değil.
 • Pankreas nekrozu olan olgular imipenem ve meropenem alabilirler (>14 gün mantar enfeksiyonu riski var)
 • Erken dönemde ERCP hastalığın prognozunu etkilemiyor, ama şiddetli bilier pankreatitte sfinkteratomi yapılabilir.
 • Steril nekroz  İzlenmeli
 • Enfekte nekroz  Nekrozektomi
pankreatik apse
Pankreatik apse
 • İlk ataktan 2-6 hafta sonra ortaya çıkar (enfekte nekrozdan ayrımı)
 • Eksternal drenaj (perkutan), ya da cerrahi
 • Psödokist ile ayrımı yapılmalı
ps dokist
Psödokist
 • Fibröz duvarlı peripankreatik sıvı kolleksiyonudur.
 • 1 aydan daha uzun sürmesi
 • Kisti döşeyen epitel yoktur, kist içeriğinde yüksek amilaz düzeyi saptanır.
 • Akut sıvı kolleksiyonları psödokist değildir.
 • Akut pankreatitli hastaların %35 inde peripankreatik sıvı kolleksiyonu gelişir.
 • 50% den fazlası 3 ay içinde spontan olarak düzelir 6 haftadan sonra komplikasyon oranı artar.
 • Serum amilaz düzeyindeki yüksekliğin devam etmesi psödokisti düşündürmelidir.
 • Girişimler 6. haftadan itibaren yapılır
ps dokist s n flamas
Psödokist sınıflaması
 • Tip 1 - normal duktal anatomi. Pankreatik duktus ile kist arasında fistül yoktur.
 • Tip 2 - Anormal duktal anatomi. Pankreatik duktus ile kist arasında fistül yoktur
 • Tip 3 - Anormal duktal anatomi. Pankreatik duktus ile kist arasında fistül vardır.
slide34

Perkütan Drenaj:

 • Ultrasound ya da BT eşliğinde
 • Tip 1 kistlerde %80 başarılıdır.
 • Fistül varsa başarı daha azdır.
 • Nadiren pankreatik abse veya fistül gelişebilir.
 • Endoskopik drenaj+ Pigtail kateter yerleştirilmesi
 • Cerrahi drenaj
 • Kistogastrostomi
 • Roux Loop Kistojejunostomi
 • Kist duvarından biopsi, adenoca riski için.
kronik pankreatit
Kronik pankreatit
 • Alkolik %70
 • İdiyopatik (+tropikal) 20
 • Diğer %10
  • Herediter
  • Hiperparatirodizm
  • Trigliserid yüksekliği
  • Otoimmun pankreatit
  • Obstrüksiyon
  • Travma
  • Pankreatik divisium
slide38

Tekrarlayan karın ağrıları, steatore ve diabet başlıca klinik bulgularıdır.

 • Lokal morfolojik değişiklikler skleroz ile beraber doku yıkımı ve ekzokrin elemanların kaybıdır. Fokal, segmental veya yaygın olabilir.
slide39

Sıklıkla 30-40 yaşlarında görülür.

 • En sık epigasrik ağrıdır. Yemeklerle artar, zamanla analjeziklere direnç kazanır. Narkotik analjezik bağımlılığına yol açabilir.
 • Bulantı, kusma, dışkı sayısında artış ve steatore gelişir.
 • Pankreas başına lokalize pankreatitte koledok distaline bası gelişebilir.
 • İntrapankreatik koledokta darlık olabilir. Bunun sonucu biliyer siroz ve kolanjit gibi ağır komplikasyonlar ortaya çıkar.
 • Splenik veya portal vene bası ile segmental portal hipertansiyon gelişebilir.
slide40
Tanı
 • ERCP
 • MRCP
 • BT
 • USG
kronik pankreatitin komplikasyonlar
Kronik pankreatitin komplikasyonları
 • İntrapankreatik komplikasyonlar
  • Psödokist
   • Duodenal ve gastrik obstrüksiyon
   • Splenik ven trombozu
   • Apse
   • Perforasyon
   • Visseral arterlerde erozyon
  • Pankreas başında inflammatuar kitle
  • Safra yolu darlığı
  • Portal ven trombozu
  • Duodenal obstrüksiyon
  • Pankreatik kanal darlıkları/taşları
  • Duktal hipertansiyon
  • Duktal dilatasyon
  • Pankreatik karsinom
 • Ekstrapankreatik komplikasyonlar
  • Assit, fistül
  • Psödokistin uzanımına bağlı baskı
slide43

Klinik, radyolojik ve laboratuvar bulgularına göre tedavi yapılır.

 • Sık olmayan ağrı, minimal fonksiyon bozukluğu, normal sosyal ve iş yaşamında alkol ve yağ alımının kısıtlanması yeterlidir.
 • Sık ağrı ataklarında analjezik ve pankreas ekstreleri yeterlidir.
 • Sık ve şiddetli atak, yiyecek intoleransı, kilo kaybı olanlarda CERRAHİ ENDİKEDİR.
 • Safra yolu darlıkları, piloroduodenal kompresyon, segmental portal hipertansiyon, psödokist oluşumu diğer cerrahi endikasyonlarıdır.
kr pankreatit tedavi
Kr. Pankreatit (Tedavi)
 • Rezeksiyon yapılanlar: Parsiyel ve total pankreatektomi.
 • Rezeksiyon yapılmadan drenaj işlemleri: Side to side pankreatikojejunostomi (Puestow), kaudal pankreatikojejunostomi, pankreatik sfinkteroplasti.
 • Pankreas kanalı dilate ise (>8mm) drenaj, dilate değilse rezeksiyon uygulanır.
slide45

* Kilo kaybı* Nutrisyonel durumun bozulması* Sık hospitalizasyon gereği* İşini sürdürememe* Depresyon* Narkotik madde alımında artış