norske olje og gassressurser oversikt og perspektiver l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Norske olje- og gassressurser - oversikt og perspektiver PowerPoint Presentation
Download Presentation
Norske olje- og gassressurser - oversikt og perspektiver

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Norske olje- og gassressurser - oversikt og perspektiver - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

Norske olje- og gassressurser - oversikt og perspektiver. Johannes Kjøde Senior rådgiver Oljedirektoratet www.npd.no. N orsk kontinentalsokkel. Areal: 1,4 millioner km 2 60% er åpent for leteboring 16% av åpnet område lisensiert. Sokkelåret 2004.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Norske olje- og gassressurser - oversikt og perspektiver


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norske olje og gassressurser oversikt og perspektiver

Norske olje- og gassressurser - oversikt og perspektiver

Johannes Kjøde

Senior rådgiver

Oljedirektoratet

www.npd.no

n orsk kontinentalsokkel
Norsk kontinentalsokkel
 • Areal: 1,4 millioner km2
 • 60% er åpent for
 • leteboring
 • 16% av åpnet område
 • lisensiert
sokkel ret 2004
Sokkelåret 2004
 • 70 milliarder kroner investert på norsk sokkel
 • 17 påbegynte letebrønner(9 undersøkelsesbrønner og 8 avgrensningsbrønner)
 • 4 nye funn
 • 44 nye utvinningstillatelser i 18. runde og i TFO 2004
 • Rekordproduksjon – 263 mill Sm3 oljeekvivalenter
 • 2 nye felt i produksjon: Kvitebjørn og Skirne
slide4

Investeringsforløpet

 • Historisk høye investeringer
 • Forventes fall i de framtidige investeringene
 • Drifts og vedlikeholds-marked i størrelsesorden 30 mrd per år framover
petroleumsproduksjon 1970 2030
Petroleumsproduksjon 1970 - 2030

Uoppdagede ressurser utgjør nær 40% av de gjenværende utvinnbare ressursene.

Om 20 år forventes at omlag halvparten av produksjonen kommer fra funn vi enda ikke har oppdaget.

i dag

Ajour per 31.12.2004. M:\Prosjekt\P-RNB\RNB2005\EKM\totalprod.ppt

ressurser p norsk sokkel
Ressurser på norsk sokkel

Store gjenværende ressurser på sokkelen

4,9 mrd Sm3 o.e.(31 mrd fat o.e)

12,9 mrd Sm3 o.e.(81 mrd fat o.e)

Uoppdagederessurser

Solgt og levertfør 31.12.04

69 %

Økt utvinning

16 %

Reserver i

eksisterende feltInkluderer felt med plan for utbygging og drift

Funn uten planfor utbygging

15 %

gjennomsnittlig utv grad for olje

?

Gjennomsnittlig utv.grad for olje

EOR vanskelig å forsvare

med 10-15 USD/fat!

IOR/EOR

Nye mål ?

Gass injeksjon, CO2, Såpe, VAG ?

slide12

Nordsjøen

Barentshavet

Norskehavet

Fordeling av de uoppdagede ressursene

 • Totalt: 3.4 mrd Sm3 o.e.
 • Væske: 1.5 mrd Sm3 o.e. (44 %)
 • Gass: 1.9 mrd Sm3 o.e. (56 %)
barentshavet stort potential lite utforsket
Barentshavet - stort potential – lite utforsket

Snøhvit:

 • LNG terminal
 • 160 mrd Sm3 gas + 25 mill Sm3 o.e. kondensat/NGL

Leteresultater 2000–2001:

 • Goliat: 6,9 mill Sm3 olje
 • 7228/7-1: oljefunn i trias bergarter i Nordkappbassenget

2005/06: 3–4 letebrønner

Uoppdagede ressurser:

 • Total: ~1,0 mrd Sm3 o.e.
 • 40% væske – 60% gass

Area of overlapping claims

Omstridt område er like stort som norsk del av Nordsjøen

slide14

19 runde i Barentshavet:

Mesteparten av gjenværende

areal sør for Bjørnøya; unntatt visse særlig verdifulle områder

PL 202

7227/11-1S

PL 225

7220/6-1

PL 233

7131/4-1

PL 229

7122/7-3

norskehavet omr de i vekst
Norskehavet – område i vekst

Første oljeproduksjon: 1993

2004: produksjon fra 6 felt:

  • ~ 25% av norsk oljeproduksjon
  • ~ 20% av norsk gassproduksjon

Under utbygging:

  • Urd (2005): 10,5 mill Sm3 olje
  • Kristin (2005):
   • 43 mill Sm3 olje/NGL
   • 33 mrd Sm3 gass
  • Ormen Lange (2007):
   • Gas: 375 mrd Sm3 gass

Uoppdagede ressurser:

 • Totalt: 1,2 mrd Sm3 o.e.
 • 40% væske – 60% gass

15 funn uten utbyggingsplaner

norskehavet versus mexicogulfen
Norskehavet versus Mexicogulfen

0

100

Trondheim

miles

Forhåndsdef.

omr

Torshavn

 • Mexicogulfen:
 • ~ 1000 brønner > 200m vanndyp
 • ~ 426 brønner > 600m vanndyp
 • ~ 10.7 mrd fat olje, 26 TCF
 • Norskehavet:
 • ~ 190 brønner
 • ~ 13 brønner > 600 m vanndyp
 • ~ 8.3 mrd fat olje, 65 TCF

Kilde Mexicogulfen: BP 2003

nordsj en mye ugjort langt perspektiv
Nordsjøen:- mye ugjort – langt perspektiv

Uoppdagede ressurser:

 • Totalt: 1,2 mrd Sm3 o.e.
 • 60% væske – 40% gass

Norway

Norway

Væske

UK

Gass

Source-map: Konkraft

leting i lisensiert omr de utvinningstillatelser med lav leteaktivitet nordsj en
Leting i lisensiert område - Utvinningstillatelser med lav leteaktivitet - Nordsjøen
 • Ca 50% av de uoppdagede ressursene i Nordsjøen ligger i allerede tildelt areal
 • 25% av dette ligger i utvinningstillatelser med lav leteaktivitet
 • Pågående prosjekt – status til 19runde
 • Myndighetene ønsker økt leteaktivitet
  • Sirkulasjon av areal
  • Aktører som har vilje til å lete
 • Dialog m selskapene
  • Aktivitet eller
  • Tilbakelevering
 • Virkemiddel – tildeling
lisensrunder i nye omr der
Lisensrunder i nye områder

Tildeling

Forhandlinger

Nominasjon

Utlysing

Søknad

 • Ordinære runder ca hvert 2. år
 • 19. runde
  • Nominering 23. februar 2005
  • Utlysning juni 2005
  • Tildeling 1. halvår 2006
  • Fokus: Norskehavet og Barentshavet
norsk kontinentalsokkel oppsummering
Norsk kontinentalsokkel - oppsummering
 • Barentshavet
 • Mest gassressurser til nå
 • Avstand til markedet
 • Lite infrastruktur
 • Miljømessige hensyn
 • Norskehavet
 • Flest gass/kondensat felt
 • Dypt vann
 • Miljøhensyn
 • Nordlig Nordsjø
 • Store olje/gass felt
 • Moden infrastruktur
 • Haleproduksjon og satellitter
 • Sørlig Nordsjø
 • Oljefelt
 • Moden infrastruktur
 • Lite havdyp

30071_3 - 11.2001 - *04 - Hydro Media