slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Evropská literatura 18. století PowerPoint Presentation
Download Presentation
Evropská literatura 18. století

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Evropská literatura 18. století - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Evropská literatura 18. století. Klasicismus Osvícenství Preromantismus. 8. ročník. Evropská literatura 18. století. Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Evropská literatura 18. století


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Evropská literatura 18. století

Klasicismus

Osvícenství

Preromantismus

8. ročník

slide2

Evropská literatura 18. století

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová

Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/

český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005.

J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a

odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998.

J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994.

R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008.

M. Sochrová: KOMPLETNÍ PŘEHLED české a světové LITERATURY, Fragment, 2007.

slide3

OBSAH

 • Společensko-historické pozadí
 • Pojmy: klasicismus, preromantismus, osvícenství
 • Architektura
 • Malířství
 • Sochařství
 • Hudba
 • Název: klasicismus
 • Charakteristický znak klasicismu
 • Literatura klasicismu
 • Dobrodružný román: Daniel Defoe, Jonathan Swift
 • Moliére
 • Osvícenský myšlenkový proud
 • Preromantismus
 • Johann Wolfgang Goethe
 • Friedrich Schiller
spole ensko historick pozad
Společensko-historické pozadí
 • rozvoj absolutistických monarchií v Evropě
 • rozvoj zájmu o vesmír a přírodní dění
 • feudalismus vystřídán kapitalismem
 • změna v uspořádání společnosti – aristokracie ztrácí vliv, do popředí

se dostávali zámožní měšťané

 • osvícenství propaguje přirozenou rovnost lidí (X dřívějším

stavovským privilegiím)

 • 2 velké události: Deklarace nezávislosti Spojených států amerických

(4. 7. 1776) a Velká francouzská revoluce (1789)

 • klasicistní důraz na rozum (umělecký směr zej. aristokracie)
 • preromantismus zdůrazňuje citové hodnoty (ideálem je prostý,

nezkažený člověk), nový vztah k přírodě

Vznik klasicismu je spojen s vládou krále Slunce – Ludvíka XIV.

slide5

Klasicismus(z lat. classicus – vynikající, vzorový)

je umělecký směr konce 17. a 18. století, který vychází z antiky

a jehož základem je pevný systém estetických pravidel a norem.

Preromantismus se projevuje hlavně v literatuře, do výtvarného

umění, architektury ani hudby zásadně nezasáhl.

Osvícenství je intelektuální hnutí 17. a 18. století, které kladlo

důraz na rozum a prosazovalo vedle tolerance i společenské a politické

změny ve jménu pokroku.

slide6

ARCHITEKTURA

Pantheon v Paříži

Versailles

Britské muzeum

Braniborská brána

v Berlíně

slide7

MALÍŘSTVÍ

Únos Sabinek

Francouzský malíř, je považován za jednoho z největších malířů

17. století.

Bývá často označován za zakladatele evropského klasicismu,

který byl vybudován na základech

antiky a renesance.

Nicolas Poussin

(1594-1665)

slide8

SOCHAŘSTVÍ- oblíbeny obelisky a busty

Ital Antonio Canova

(1757-1822)

slide9

HUDBA

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

slide10

Název: KLASICISMUS

- vznikl z latiny

a znamená vynikající, vzorový

 • v době prvního francouzského
 • císaře se používalo též výrazu
 • EMPÍR
slide11

Charakteristický znak

 • ještě před fr. revolucí
 • v r. 1789 dochází k
 • vystřízlivěníz barokního
 • náboženského poblouznění
 • zobrazované skutečnosti se

vracejí zpátky na zem,

důraz na rozum

slide12

LITERATURA KLASICISMU

- přísná pravidla

 • VYSOKÝ STYL
 • eposy, ódy, hymny, tragédie
 • hrdinové z vyšších vrstev
 • náměty z antiky
 • jednota času (děj se musí odehrát

během 24 hodin)

 • jednota místa

(blíže nespecifikovaný palác)

 • jednota děje (bez odboček)
 • NÍZKÝ STYL
 • komedie, bajka, satira
 • hrdinové z neurozených vrstev
 • bez přísných pravidel
 • cílem bylo pobavit
slide13

Dobrodružný román– vznikl v Anglii v 18 století

 • spisovatel, novinář, obchodník,
 • politický agent
 • mnohokrát před soudem kvůli podvodům

DÍLO: Robinson Crusoe

Kniha údajně vychází ze skutečného příběhu námořníka Alexandra Selkirka, který strávil na opuštěném ostrově Juan Fernandez pět let.

Po ztroskotání lodi se hlavní hrdina, vypravěč celého příběhu, dostane na pustý ostrov. S nemnoho věcmi, které se mu podařilo zachránit z lodi, s důvtipem a houževnatostí získává prostředky k životu. Postupem času je schopen chovat zvířata, pěstovat obilí, postavit člun.. Robinson stráví na ostrově 28 let a poté je zachráněn anglickou lodí, která ho dopraví do vlasti.

Daniel Defoe

(asi 1660-1731)

slide14

Jonathan Swift

(asi 1667-1745)

 • anglikánský kněz, básník, spisovatel a
 • pamfletista

DÍLO: Gulliverovy cesty

Čtyřdílný utopistický román, imaginární cestopis. Je alegorií na mravy a společenské zřízení v Anglii.

Hlavní hrdina, kapitán Lemuel Gulliver, navštíví postupně čtyři země: Liliput, kde žijí trpaslíci, zemi obrů, létající ostrov a zemi, kde vládnou ušlechtilí koně, kterým slouží lidé. Kniha nabízí množství zábavných příběhů, ale také satirický pohled obyvatel jiných civilizcí na Gullivera a zemi, odkud přichází. Swift parodicky užívá tradiční mitivy dobrodružného románu (bouře, ztroskozání, putování hlavního hrdiny). Jedná se o jakousi karikaturu Homérovy Odyssey (Gulliverova cesta trvala16 let).

slide15

Moliére

(1622 – 1673)

 • vlastním jménem
 • Jean-Baptiste Poquelin /poklen/
 • francouzský dramatik, herec a režisér
 • zakladatel klasicistní komedie
slide16

Životopis

 • narodil se v rodině královského čalouníka
 • studuje práva v Paříži, připravuje se na dráhu notáře
 • ale z lásky k herečce Madelaine Béjartové utíká k divadlu a stává se hercem
 • - přijímá jméno Moliére (aby ochránil rodinu – divadlem bylo opovrhováno a církví pronásledováno)
slide17

s Madelaine zakládá tzv. „Slavné divadlo“

 • divadlo neprosperuje, má dluhy a je
 • uzavřeno
 • Moliére jako dlužník na krátký čas
 • do vězení
slide18

kočuje s divadelní společností

 • od r. 1658 působí na dvoře krále Ludvíka XIV. => dostal penzi
 • a jeho družina se stala „královskou divadelní společností“

Luvíku XIV. musel organizovat

versailleské dvorní slavnosti

a psát pro ně texty.

slide19

Moliére byl po ochranou

fr. krále Ludvíka XIV.

(Moliére se častodostával

do ostrých sporů s vysoce

postavenými lidmi, protože

satiricky zobrazoval jejich

mravní poklesky)

Přestože jej král chránil, nenalezl

u dvora klid.

Měl neustálé spory i s církví.

slide20

SMRT

Moliére zemřel (na tuberkulózu)

v 51 letech – 17.února 1673

v noci, když večer ještě hrál

premiéru své poslední

komedie Zdravý nemocný.

slide21

Dílo

Ve svých hrách se zaměřil na lidské vlastnosti.

Lakomec – lidská chamtivost, chorobná lakota, závislost

na mamonu (Harpagon)

Zdravý nemocný – výsměch všem hypochondrům,

neschopnosti lékařů té doby

Tartuffe – náboženské pokrytectví

Hraběnka z Nouzova – zesměšněna pýcha venkovských

nevzdělaných šlechticů a jejich snaha napodobit vysokou

pařížskou společnost

slide22

OSVÍCENSKÝ MYŠLENKOVÝ PROUD

Jeho velkým dílem byla: Encyklopedie aneb Racionální slovník věd,

umění a řemesel

- obsahuje soubor znalostí z věd, umění a techniky tehdejší doby

Hlavními redaktory:

Denis Diderot a Jean le Rond d´Alembert

Přispívali např.

Voltaire

J. J. Rousseau

Ch. L. Montesquieu

slide23

LITERATURA PREROMANTISMU

od pol. 18.st., začátek 19. stol.

 • - umělecký styl a životní postoj nově
 • nastupující třídy – měšťanstva
 • přechodné období mezi klasicismem
 • a romantismem
slide24

Znaky:

 • zdůrazněnícitovosti, sentimentalismus(prožitek srdce, vášeň, hloubka citu)=> typické pocity –melancholie a smutek
 • návrat k přírodě(neporušený svět civilizací, prostý venkovský život)
 • požadavek originality asvobody i v umělecké tvorbě
 • záliba v typickýchpřírodních scenériích(jezero, hřbitov, zříceniny hradů, rozvaliny, noc, svit měsíce) a v postavách až symbolických (poutník, vězeň, mnich, poustevník)
 • hrdinové = ctnost, odvaha, vznešené mravy, čistý cit,důstojnostv boji s překážkami buď zvítězí, nebo zahynou
 • projevvlastenectví
 • zájem o lidovou slovesnost
slide25

Johann Wolfgang Goethe

(1749 – 1832)

 • něm. básník, dramatik,
 • prozaik, vědec, filozof
slide26

narodil se ve Frankfurtu

 • nad Mohanem
 • zemřel ve Výmaru
 • vystudoval práva a přírodní vědy
 • působil jako právník, ministr a rádce
 • výmarského vévody Karla Augusta
slide27

V říjnu 1806 si Goethe vzal

za manželku Christianu Vulpiusovou

a dopsal první díl „Fausta". Další

bolest a zklamání přinesla Goethovi

smrt Christiany pouhých deset let po svatbě.

slide28

Goethe a Karlovy Vary

 • jezdil sem po 40 let (celkem 13x, 365 dnů
 • podle jeho deníku)
 • ubytovaný v rokokovém domě U Tří
 • mouřenínů (jsou tam dodnes dochované
 • dveře, kudy chodil)
 • plánoval tu i koupi vlastního domu
 • vedle hotelu Pup
slide29

Goethe dokonce označil Karlovy Vary za místo, kde by chtěl vedle Výmaru a Říma nejraději žít. A to zde ještě neměl možnost ochutnat becherovku ani lázeňské oplatky.

- i tady bádal (mineralogie, věnováno Národnímu muzeu)

slide30

Mariánské Lázně

Goethe se tady zamiloval do 17 leté Ulriky von Levetzowa

požádal její maminku o ruku.

Ta si dala čas na rozmyšlení.

Společně na Lokti oslavili Goethovy 74. narozeniny, ale

matka řekla zásnubám „NE“.

Goethe odjel z Varů a už se nikdy nevrátil.

hrad Loket

slide31

Tento velký německý básník

a spisovatel zemřel

ve věku 83 let na nachlazení

po vyjížďce na koni.

slide32

FAUST

 • vrcholné dílo – věnoval mu více jak polovinu svého života
 • dvoudílná filozoficko – dramatická báseň
 • Námět:volně navazuje na starou pověst ze 16. st., podle níž
 • učenýdoktorFaustv rouhavé touze po poznáníprodal
 • svou duši ďáblu, a tím propadl zkáze.

Goethe dává pověsti nový smysl.Faustovo životní úsilí bylo Goethem postaveno mezi principy zla a dobra, zničení a

vykoupení.

Prolog: Mefistofeles a Hospodin spolu uzavírají sázku o Faustovu duši.

slide33

I. DÍL

Faust je věčně nespokojený, stále touží po novém poznání, přestože prostudoval všemožné vědy, hledá smysl života. Proto se oddal magii. Z černého psa, kterého si přivedl z procházky, se vyklubal Mefistofeles. Uzavřel s ním dohodu (podepsáno krví), že mu ukáže věci, které ještě neviděl, a nalezne v nich uspokojení. Pak zemře a jeho duše propadne peklu. Mefistofeles Fausta omladil, vodil ho po studentských pitkách, ukázal mu v kouzelném zrcadle obraz Markétky, prosté měšťanské dívky. Faust se do ní zamiloval, s Mefistofelovou pomocí získal její lásku a svedl ji. Láska končí tragicky. Markétčina matka zemře po nápoji, který ji dcera na Faustovu radu podala, bratr Valentin byl v potyčce s Faustem proboden. Faust Markétku opustil, ta v zoufalství utopí jejich nemanželské dítě a v žaláři čeká na popravu. Faust si uvědomil svoji chybu a chtěl, aby ji Mefistofles z vězení vysvobodil. Markétka pomoc odmítá, a tím se vymyká z ďáblovy moci. Její duše byla zachráněná boží vůlí.

II. DÍL

Faust je Mefistofelem uveden na císařský dvůr, aby zapomněl na Markétčinu tragédii. Získává císařovu vděčnost tím, že vynálezem papírových peněz zachrání říši před úpadkem. Poté se spolu s Mefistofelem ocitl v mýtické řecké době, Řeckem se inspiruje a obohacuje se duchem antiky. S pomocí věštkyně dostal z podsvětí na svět spartskou královnu Helenu a oženil se s ní. Po smrti jejich syna Euforiona byl přenesen (Heleniným závojem) do velehor, sestoupil do nížin a pomohl císaři porazit nepřátelské vojsko.Za odměnu si vyžádá pás bažinatého mořského břehu, který chce odvodnit a změnit v úrodnou půdu a osídlit lidmi, kteří by zde našli nový život. V této vidině nachází smysl života. Zesláblý a osleplý, ale pln dalších plánů, zemřel. Tím, že pomáhal lidem, ztratil nad ním Mefistofeles moc a Faustova duše došla spásy.Jeho duše je zachráněna před peklem.

slide34

Utrpení mladého Werthera

 • dvoudílný milostný román v dopisech
 • odehrává se v Německu v 18. st.
 • autobiografické prvky (Goethova soudní praxe ve Wetzlaru, jeho vztah k 16 leté dívce, sebevražda Goethova kolegy)
 • I. díl: Werther, vzdělaný mladý muž, malíř, odchází na venkov, aby zde v krásné jarní přírodě
 • zapomněl na své starosti. V malém městečku poznává dívku Lottu a hluboce se do ní zamiluje, přestože
 • je zasnoubena s jeho přítelem Albertem. Doufá, že získá její lásku, ale Lotta se stává Albertovou ženou. Wether odejde na nějaký čas z její blízkosti.
 • II. díl: Werther působí na velvyslanectví, pak se vrací k Lottě. Šílí láskou, ale je stále odmítán. Spáchá sebevraždu pistolí, kterou měla naposledy v rukou Lotty.
 • - ohromný ohlas románu, neboť vyjadřoval životní pocity mladé generace na sklonku 18. století. Stal se symbolem nešťastné lásky, která je zároveň opravdová, bezelstná a upřímná. Nastolil otázku o právu člověka na smrt vlastní rukou. Vyvolal tzv. „wertherovskou horečku“ (móda W. oblečení – modrý frak, žlutá vesta a holínky) a vlnu sebevražd mladých lidí, kteří se ztotožnili s postavou Goethova hrdiny.
slide35

Friedrich Schiller

(1759 – 1805)

 • německý spisovatel, básník,
 • dramatik, překladatel

Balada:

Óda na radost -její text je použit

v Beethenově 9. symfonii

V roce 1791 onemocněl tuberkulózou,

léčil se mj. v Karlových Varech.

slide36

J. W. Goethese stal jeho přítelem. Vzájemný vztah procházel většími či menšími krizemi. Oba umělci ovšem stvořili mnohá díla, zejména rok 1797 je považován za „rok balad“, kdy vzniklo mnoho slavných balad a oba básníci se předháněli, kdo napíše lepší.

Schiller

Goethe

(ve Výmaru)

slide37

Práce s textem: čítanka str. 104 – 105

 • Na radost – Friedrich Schiller
 • Co může být zdrojem radosti?
 • Z čeho se raduješ ty?
 • Kdy jsi se radoval z radosti druhých?
 • Jak se u tebe projevuje radost?
 • Rukavička - Friedrich Schiller
 • Je báseň lyrická, či epická ?
 • Jaké zkoušce vystavila rytíře Delorgese panna Kunhuta? Co si o tom myslíš?
 • Proč rytíř výzvu neodmítnul? Milovala ho Kunhuta?
slide38

Téma: Evropská literatura 18. století – 8. ročník

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

Windows XP Professional

SMART Notebook

Zoner - České kliparty 1, 2, 3

Autor: Mgr. Věra Sýkorová

ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)