usht avdeling hjemmetjenester l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
USHT, avdeling hjemmetjenester PowerPoint Presentation
Download Presentation
USHT, avdeling hjemmetjenester

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

USHT, avdeling hjemmetjenester - PowerPoint PPT Presentation


 • 358 Views
 • Uploaded on

USHT, avdeling hjemmetjenester. Utviklingsprosjekt i hjemmesykepleien. Prosjektet:. Prosjektet går ut på å vurdere det faktiske utførte arbeidsoppdrag i hjemmesykepleien, basert på studenters vurdering.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'USHT, avdeling hjemmetjenester' - Audrey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prosjektet
Prosjektet:
 • Prosjektet går ut på å vurdere det faktiske utførte arbeidsoppdrag i hjemmesykepleien, basert på studenters vurdering.
 • Tildeling av hjemmesykepleie skjer i henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.
 • Prosjektet er finansiert av utviklingsmidler fra Høgskolene.
bakgrunn
Bakgrunn
 • Oppnå erfaringer knyttet til studenters vurderinger av faktiske utførte tjenester i hjemmesykepleien.
 • Utgangspunktet for tildeling av tjenester er rettigheter i.f.t. kommunetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Fastsettelse av tid til hjemmeboende blir gjort med utgangspunkt i normtider
 • Ikke entydig nasjonal minstenorm eller standard
 • Individuell vurdering i hvert tilfelle
 • Aktivitetsbasert finansiering fra 2009
normtider
Normtider
 • Utarbeidet i et samarbeid mellom FVE, HSY og byrådsavdelingen (Tove Skaare Hanssen, Kjell Wolf og Per Waardal)
 • Basert på sykepleie faglig praksis.
 • Klinisk blikk/faglig skjønn.
 • Ikke fastlåste tider, men utgangspunkt for individuell tilpasning.
 • Normtider er viktig for dimensjonering av arbeidsoppgaver, personell og statistikk.
 • Aktivitets basert finansiering – fra januar 2009.
normtider fortsettelse
Normtider fortsettelse
 • Hjemmesykepleien/FVE legger inn detaljrad for brukers behov for helsehjelp i HSY linje etter Normtid som utgangspunkt
 • Individuell tilpasning med dokumentering og Iplos registrering i løpet av 14 dager for justering av tid
 • Bruker som er fullstendig pleietrengende med behov for oppfølging av ernæring og medikamenter vil trenge hjelp x 4-6 inklusiv natt
aktivitetsbasert finansiering
Aktivitetsbasert finansiering
 • Inntekt for hjemmesykepleien:

Administrasjon pr HSY bruker fra 01.01.11  1943 kr pr mnd

HSY får fra 01.01.11 33,50 kr pr besøk

HSY fra 01.01.11  344,50 kr pr time

Administrasjon pr TRA fra 01.01.11  440 kr pr mnd

 • Ved besøk av to pleiere får HSY betalt for ett besøk, men tid x 2, det er ikke sikkert at begge pleiere må være tilstedet hele tiden
bakgrunn forts
Bakgrunn forts.
 • BK: Visjon trygge tilpassede tjenester, dokumentert i styringskort punkt 4.
 • HDH: målsetting at studenten skal mestre arbeidet selvstendig
 • HiB: målsetting at studenten har fokus på ledelse og organisering
form l hovedm l
Formål/hovedmål
 • Økt fokus i praksis på selvstendige faglige vurderinger.
 • Mestring av sykepleie i et reelt arbeidsmiljø.
 • Utvidet helhetsbilde av arbeidshverdagen.
 • Styrket refleksjon og dialog om samarbeid
 • Studentene skal få innblikk i grunnlag for finansieringen av tjenesten.
omfang
Omfang
 • 3. års studenter fra HiB og HDH til sammen 20 studenter. (BDH m fra høst 2011)
 • Kontaktsykepleierne til sammen 20 sykepleiere
 • Prosjektgruppen til sammen 7 personer

I tillegg er det ca 50 personer i hver gruppe

gjennomf ring og aktiviteter
Gjennomføring og aktiviteter
 • Undervisning fra FVE
 • Registreringsskjema til studentene som går to forskjellige arbeidslister (fortrinnsvis i to ulike uker)
 • Evaluering av registrering og resultat med kontaktsykepleier og prosjektgruppen.
registreringsskjema
Registreringsskjema
 • Løpenr. 5 siffer
 • Har du vært hos brukeren før?
 • Har brukeren IP?
 • Bruker sin IPLOS score
 • Beskrivelse av oppdraget
 • Innvilget tid (minutter)
 • Faktisk tid (minutter)
 • Avvik (minutter)
 • Studentens begrunnelse for eventuelle avvik
registreringsskjema fortsettelse
Registreringsskjema fortsettelse
 • Mener du at vedtak er i samsvar med brukerens behov?
 • Mener du at innvilget tid er i samsvar med brukerens behov?
 • Hvordan vurderer du beskrevet vedtak og innvilget tid. (begrunn kort svaret)
plan for gjennomf ring
Plan for gjennomføring
 • Første dag i praksis (uke1): Kort informasjon om prosjektet og studentenes involvering
 • FVE har en presentasjon (uke4) om sine arbeidsoppgaver knyttet til hjemmesykepleien dette inkluderer informasjon om vedtak, normtider og ABF
 • Presentasjon av prosjektet (bakgrunn, hensikt, gjennomføring) for studenter og kontaktsykepleiere (uke5)
plan for gjennomf ring fortsettelse
Plan for gjennomføring fortsettelse
 • Gjennomføring av to dager med arbeidslister der studentene analyserer disse (fortrinnsvis en dag i uke 5 og en dag i uke 6)
 • Felles evaluering med studenter, kontaktsykepleiere, prosjektleder og fagkonsulent (uke 7)
evaluering fra studentene
Evaluering fra studentene
 • Tre praksiskull gjennomført pr d.d. – alle svært positive til prosjektet og deltakelsen
 • God måte å lære på
 • Bedre overblikk og forståelse for hvor stor andel av faglige vurderinger som ligger bak hvert vedtak og utmåling av tid
 • Større kunnskap og forståelse for finansiering og ABF
evaluering fra studentene fortsettelse
Evaluering fra studentene fortsettelse
 • Opplevelse av mestring ble trukket frem
 • Ekstra tid til refleksjon
 • Prosjektet tilførte nye tanker om hjemmesykepleien
 • Bedre kunnskap om verkstøy
 • Bedre forståelse for dokumentasjon og planlegging
veien videre
Veien videre
 • Studentbasert prosjekt i praksis, søkt midler til fase 2 med inkludering av BDH og en ny bydel
 • Ansatte?
 • Fremme utvikling og kreativitet i tjenesten
 • Fremme kvalitet på tjenesten, gjennom gode faglige vurderinger
 • Ønsker å utvikle en praksismodell for hjemmesykepleie praksis