l gens rolle n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lægens rolle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lægens rolle

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Lægens rolle - PowerPoint PPT Presentation

Antony
173 Views
Download Presentation

Lægens rolle

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lægens rolle Foretage psykisk vurdering Iværksætte behandling Informere om risici vejlede

  2. Psykiatrisk anamnese • Depressivitet ? • Tidligere episoder – før stof- • misbrugets start. • Startet under, eller efter ophør • med stoffer.

  3. Psykiatrisk anamnese • Psykoser ? • Stofinducerede – I forbindelse • med stofindtagelse eller i • efterforløbet • Skizofreniform tilstand

  4. Psykiatrisk anamnese • Voksen AD/HD problematik ? • Personlighedsforstyrrelser ? • Karakterafviger ?

  5. Behandlingstiltag: • Personligheds- • Forstyrrelser : Evt tilbyde samtaler med • stedets psykolog • Karakterafviger: Henvise > psykiater

  6. Behandlingstiltag: • Depressive: Opstart med antidepressiv • medicin • Psykoser : Vedvarende eller gentagne • psykotiske tilstande -- henvis- • ning > psykiatrisk vurdering.

  7. Behandlingstiltag: • Voksen AD/HD: Test (77 spørgsmål). Hvis • høj score henvisning > • psykiatrisk vurdering. • Hvis udelukkelse af anden • psykiatrisk lidelse > • opstart med T. Ritalin

  8. Informere om risici • Oplyse om stoffernes negative effekter på både kort og langt sigt. F.eks Parkinson lign symptomer, depressioner, paranoia, psykoser, uro, irritabilitet, søvnbesvær, umotiveret vold, osv • Oplyse om evt paradox reaktioner. F.eks ved Benzodiazepiner • Oplyse om den illusoriske og forvrængede opfattelse af livet, som stofferne befordrer. (flugten fra virkeligheden - f.eks vdr sexualitet)

  9. Vejledning • Oplyse om fysisk aktivitets gavnlige effekt på både krop og psyke, samt den positive samværsform (foretage sig noget i fællesskab, der ikke er centreret omkring stoffer). • Oplyse om sund levevis generelt, f.eks ernæringsmæssigt, søvnmønster osv.