retim planlamas l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Öğretim Planlaması PowerPoint Presentation
Download Presentation
Öğretim Planlaması

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Öğretim Planlaması - PowerPoint PPT Presentation


 • 316 Views
 • Uploaded on

Öğretim Planlaması. Düşünelim - Tartışalım. Hayatınızda planlanarak ve planlanmayarak yaşadığınız olayları düşünün! Bu olayların ortak noktaları ve sonuçları nelerdir?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Öğretim Planlaması' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d nelim tart al m
Düşünelim - Tartışalım
 • Hayatınızda planlanarak ve planlanmayarak yaşadığınız olayları düşünün! Bu olayların ortak noktaları ve sonuçları nelerdir?
 • Şimdi kendi planlama becerilerinizi düşünün. Liste yapan, önceden yapacağı işleri düşünüp planlayan bir kişi misiniz, yoksa herşeyi akışına bırakıp doğal süreci yaşamayı mı tercih edersiniz?
 • Planlamaya yönelik kişilik özelliklerinizin öğretim ve planlama etkinliklerinizi nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz?

Dr. Yasemin Gülbahar

planlamaya bir bak
Planlamaya Bir Bakış
 • Finansal planlama
 • Kariyer Planlama
 • Çalışma Düzeni Planlaması ... vb.

Dr. Yasemin Gülbahar

planlamaya bir bak4
Planlamaya Bir Bakış

Öğretimde planlama vazgeçilmez bir olaydır. Bu işe harcanan zamana baktığımızda haftalık çalışma saatimizin %10-20 arasında planlama etkinliklerine gittiğini görürüz. Planlama, iyi bir ders planı hazırlamaktan öte bir olaydır. İyi planlama, zamanın iyi kullanımı, uygun öğretim yöntemlerinin seçimi, öğrencinin ilgisinin çekilmesi ve üretken bir öğretim ortamı yaratmayı kapsar.

Dr. Yasemin Gülbahar

lineer planlama modeli

AMAÇLAR

ETKİNLİKLER

ÇIKTILAR

Lineer Planlama Modeli

Dr. Yasemin Gülbahar

nonlineer planlama modeli

ETKİNLİKLER

ÇIKTILAR

AMAÇLAR

NonLineer Planlama Modeli

Dr. Yasemin Gülbahar

ne kadar anlad k
Ne Kadar Anladık?
 • Öğretmenler her iki modeli de öğretim etkinlikleri için kullanabilir mi?
 • Planlama ve karar verme etkinlikleri öğretimin diğer yönlerini ne şekilde etkilemektedir?

Dr. Yasemin Gülbahar

teorik destek
Teorik Destek

Planlama ve hedeflerin kullanımı, öğrenciler ve öğrenme etkinlikleri için bir odaklanma etkisi yaratabilir. Diğer yandan planlama, beklenmedik bir şekilde öğretmenlerin, öğrencilerin gereksinim ve fikirlerine karşı kayıtsız kalmaları ile sonuçlanabilir. Dikkatli bir planlama derslerin akıcı bir şekilde işlenmesini sağlar.

Dr. Yasemin Gülbahar

net ama ve hedeflerin sonu lar

Öğretim sürecine yön verir

Öğretim Amaç ve Hedefleri

Öğrenci başarısının değerlendirilmesine katkı sağlar

 • Öğrenci ve velilerin öğretim çıktılarına odaklanmalarını sağlar

Derslerin akıcı işlenmesini sağlar

Net Amaç ve Hedeflerin Sonuçları

Dr. Yasemin Gülbahar

plan lama ve retim d ng s

Öğretim öncesi planlama

Değerlendirme

Öğretim

Planlama ve Öğretim Döngüsü

Dr. Yasemin Gülbahar

planlama alanlar

Ders Öncesi

Ders Süresince

Ders Sonrası

Konu seçimi

Yaklaşım seçimi

Zamanı ayarlama

Etkinliklere karar verme

Motivasyona karar verme

Sunma

Sorgulama

Destek olma

Uygulama

Bağlantıları kurma

Yönetim ve Liderlik

Anlama düzeyini kontrol etme

Dönüt sağlama

Kritik etme/Yargılama

Test etme

Not verme

Raporlama

Planlama Alanları

Dr. Yasemin Gülbahar

planlama d ng leri
Planlama Döngüleri

Dr. Yasemin Gülbahar

ne kadar anlad k13
Ne Kadar Anladık?
 • Öğretim döngüsünün önemli adımları nelerdir?
 • Her bir adımda öğretmenler ne tür planlar yapmakta ve kararlar almaktadır?

Dr. Yasemin Gülbahar

planlamada nemli noktalar
Planlamada Önemli Noktalar

Dr. Yasemin Gülbahar

planlamada nemli noktalar15
Planlamada Önemli Noktalar

Dr. Yasemin Gülbahar

planlama ara lar n n kullan m
Planlama Araçlarının Kullanımı
 • Ders planı yazılımları
 • Çalışma yaprağı ve bulmaca araçları
 • Kavram haritası oluşturma araçları
 • Sertifika üretim yazılımları
 • Poster ve ilan üretim yazılımları
 • Zaman ve görüşme/randevu yönetim araçları

Dr. Yasemin Gülbahar

program eri inin se imi

Toplum Standartları

Toplumun Değerleri

Okulun

Programa Yaklaşımı

Okullardaki Ders Programlarını Etkileyen Faktörler

Okulların Program Konusundaki Çalışma/Yönergeleri

Devletin Program Konusundaki Çalışma/Yönergeleri

Program İçeriğinin Seçimi

Dr. Yasemin Gülbahar

erik se imi i in ara lar
İçerik Seçimi için Araçlar
 • Teknoloji ve bilime ilişkin kavramların ekonomik kullanımı
 • Bilgi yapılarına katılım
 • İçerik Matrisi
 • Programı bütünleştirme

Dr. Yasemin Gülbahar

renme kt lar
Öğrenme Çıktıları
 • Amaç yazımında kullanılabilecek taksonomiler: Bilişsel, Duyuşsal, Devinsel
 • Ders ve Ünite Planlarından Örnekler

Dr. Yasemin Gülbahar

rnek ders plan
Örnek Ders Planı

Dr. Yasemin Gülbahar

rnek nite plan
Örnek Ünite Planı

Dr. Yasemin Gülbahar

d nelim tart al m22
Düşünelim - Tartışalım
 • Taksonomi nedir? Bloom tarafından önerilen yapı ne şekilde kategorize edilmiştir? Bu sınıflandırmalar konusundaki görüşleriniz nelerdir?
 • Planlar derse ve öğretmene göre farklılık gösterebilir, sizce iyi planlarda bulunan ortak özellikler nelerdir?
 • Zaman çizelgelerinin planlama aşamalarındaki rolü nedir?

Dr. Yasemin Gülbahar

zaman ve mekan i in planlama
Zaman ve Mekan için Planlama

Dr. Yasemin Gülbahar

d nelim tart al m24
Düşünelim - Tartışalım
 • Öğretime ayrılan süreci etkileyen faktörler nelerdir? Bir öğretmen bu faktörleri nasıl kontrol altında tutabilir?

Dr. Yasemin Gülbahar

retim planlamas25

Öğretim Planlaması

Arends, R. I. (2000). Learning to Teach (5th Ed.). USA: McGraw-Hill Companies, Inc.