slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YOĞUN BAKIM ALT YAPISI İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI KALİTE STANDARTLARI PowerPoint Presentation
Download Presentation
YOĞUN BAKIM ALT YAPISI İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI KALİTE STANDARTLARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

YOĞUN BAKIM ALT YAPISI İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI KALİTE STANDARTLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr. Arzu Topeli İskit Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi atopeli @ hacettepe .edu.tr. YOĞUN BAKIM ALT YAPISI İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI KALİTE STANDARTLARI. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları 20 Temmuz 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YOĞUN BAKIM ALT YAPISI İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI KALİTE STANDARTLARI' - raquel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Prof. Dr. Arzu Topeli İskit

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi

atopeli@hacettepe.edu.tr

YOĞUN BAKIM ALT YAPISIİNSAN GÜCÜ PLANLAMASIKALİTE STANDARTLARI

slide2

Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları

  • 20 Temmuz 2011
  • YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ
 • Dünya’da Yoğun Bakımlar nerede, aslında Yoğun Bakımlar nerede olmalı ? …
slide3

SWOT ANALYSIS

Strengths

Weaknesses

Oportunities

Threats

yo un bak m servisi sb
Yoğun Bakım Servisi (SB)
 • Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hasta birimlerini ifade eder.
alt yap1
Alt Yapı
 • 8-12 yatak
 • < 6 yatak maliyet-etkinliği düşük
  • Eğitim vermek mümkün değil
  • > 200/yıl hasta yatışı
   • Case-mix
 • >16 yönetimi zor
alt yap2
Alt Yapı
 • Lavobo …
  • Otomatik olması gerekli değil
 • Gürültü
  • Gündüz < 45 DB
  • Gece < 20 DB
  • Gerçekte > 50-70 DB
slide14

Düzey 1: < 24 saat ventilasyon, monitörizasyon amaçlı, tek organ yetmezliği

 • Düzey 2: Uzun süreli ventilasyon, tek organ yetmezliği
 • Düzey 3: Tüm imkanların olduğu, >1 organ yetmezliği
  • Tüm uzmanlık alanlarına 24/7 ulaşım
  • Lab/Radyoloji
slide19

İhtiyaçlara göre >1 YBÜ

  • Dahili
  • Cerrahi
  • Nöroloji
  • Travma
  • Transplant
slide20

Yoğun bakım teknoloji ile donatılmış odalar veya yataklar değil bir ORGANİZASYON’DUR.

yo un bak mlar
Yoğun Bakımlar …
 • Yaşamsal tehlikesi olan hastalara yetkin personel ile etkin ve güvenli bakım ve tedavi sağlayan özellikli ünitelerdir.
 • ˜ 60 yıllık bir geçmiş
slide22

Peter Safar

AkeGrenvik

1964 Pittsburgh CCM eğitim

slide23

Temel Sorunlar

  • Aşırı bölünmüş yoğun bakımlar
  • Adanmış kıdemli ve eğitimli personel eksikliği
  • 24/7 bakım eksikliği
yo un bak mc n n zellikleri
Yoğun Bakımcının Özellikleri
 • Çabuk karar verme
 • Hedefe yönelme
 • Çabuk hareket etme
 • Anestezist/cerrah kadar beceri sahibi
 • Dahiliyeci kadar bilgili, düşünceli ve muhakeme yeteneği olan
 • Meraklı bir bilim insanı
 • Eğitmen
 • Diplomat

Safar & Grenvik

yo un bak m ekibi
Yoğun Bakım Ekibi
 • Doktor
 • Hemşire
 • Nütrisyonist
 • Fizyoterapist
 • Solunum terapisti
 • Teknisyen (Biyomedikal)
 • Klinik eczacı
 • Sosyal hizmet uzmanı
 • Enfeksiyon kontrol hekim/hemşiresi
 • ……

KALİTELİ YAŞAM

SAĞLAMAK

slide27

Türkiye’de ciddi Yoğun Bakım personel eksikliği yaşanıyor …..

 • Solunum terapistliği
  • Ülkemiz için bir model oluşturulmalı
   • Fizyoterapistler
   • Hemşireler
letim sistemi
İşletim Sistemi
 • Tıbbi direktör
  • Yoğun bakım uzmanı
  • Profesyonel zamanının büyük bir kısmı (%50-75) yoğun bakım faaliyetleri için harcanmalı
 • 24/7 yoğun bakım uzmanı zor: ana dal uzmanları, asistanları (kıdemli düzey)
 • “Kapalı sistem” veya “yarı açık sistem”
slide30

Kasım 2000

 • Yılda 98,000 Amerikalı önlenebilir bir tıbbi hatadan ölüyor
 • Meme kanseri, AİDS ve trafik kazalarına bağlı ölümlerden daha fazla
slide31

Yoğun bakım servisi: Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hasta birimlerini,

ifade eder.

yo un bak m n 7 c si
Yoğun Bakım’ın 7 C’si
 • COMPASSION (şefkat)
 • COMMUNICATION (iletişim)
 • CONSIDERATION (hasta, ailesi, diğer personeli dikkate alma)
 • Avoidance of CONFLICT (çelişkiden kaçınma)
 • COMFORT (hastanın konforuna özen)
 • CAREFULNESS (dikkatlilik)
 • CONSISTENCY (tutarlılık)
yo un bak mda kalite
Yoğun Bakımda Kalite
 • 1990’lı yılların sonunda İsrail’li mühendisler 24 saat boyunca yoğun bakım ünitesini gözlediler:
  • Ortalama bir hasta için 178/gün işlem yapılıyor
   • İlaç infüzyonu
   • Aspirasyon
   • Pozisyon
   • Kateter takılması

Hata payı %1 kabul edilse

Her hasta için 2 hata/gün

slide35

Yoğun Bakım’da mekanik ventilasyon altında izlenen, santral kateteri ve idrar kateteri olan bir hastada 10 gün sonunda

  • Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu gelişme olasılığı %4
  • Üriner sistem enfeksiyonu gelişme olasılığı %4
  • VİP olasılığı %6 (ölüm oranı %40-50)

Yoğun bakımda her 2 hastanın 1’inde komplikasyon gelişiyor !

slide42

If a newdrugwere as effective at savinglives as Peter Pronovost’schecklist,

therewould be a nationwide marketing campaignurgingdoctorstouse it.

slide45

< 8 mL/kg VT %20

< 150 mg/dLglukoz %34

kalite endikat rleri
Kalite Endikatörleri
 • Uygun/alakalı
 • Önemli
 • Ölçülebilir
 • Veri toplanabilir
 • Kanıta dayalı

Alt yapı/organizasyon

Süreç

Sonuç

alt yap kalite endikat rleri
Alt Yapı Kalite Endikatörleri
 • 24/7 yoğun bakımcı bulunması
 • Hemşire/hasta oranı
 • 10,000 nüfusa düşen yoğun bakım yatak sayısı
 • Hekim istemlerinin bilgisayar ortamında verilmesi
 • Rehabilitasyon uygulama
 • Klinik eczacı bulunması
 • Organ nakli yönetimi
 • Multi-disiplinervizitler
s re li kili kalite endikat rleri
Süreç İlişkili Kalite Endikatörleri
 • Yatış süresi
 • MV süresi
 • Bakım demetlerine uyum
  • Ventilatörden ayırma
 • Deliryumun sürekli izlemi
 • Hipo- / hiperglisemi oranları
 • Erken enteralnütrisyona başlama
 • El yıkama verileri
 • Profilaksiler
 • Gece taburculuk veya devirleri (20:00-08:00 vardiyası)
 • İlk 48 saat içerisinde tekrar yatışlar
 • Doluluk oranı
 • Morbidite/mortalite toplantıları
 • Yaşamın son döneminin yönetimi
sonu li kili kalite endikat rleri
Sonuç İlişkili Kalite Endikatörleri
 • Standardizemortalite oranı
 • Yoğun bakımdan taburculuk sonrası mortalite oranı
 • Bakteriyemi oranı
 • VİP oranı
 • MRSA / C. difficile / VRE oranı
 • İlaç veya tıbbi hatalar
 • Düşmeler, kırıklar
 • Tekrar entübasyon oranı
 • Plansız ekstübasyon oranı
 • Bası yaraları
 • Hasta ve yakınlarının memnuniyeti
slide51

BİR YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE YILLAR İÇİNDE MORTALİTE ORANLARINDA AZALMAS Göçmen Öcal, M Türkoğlu, N D Altıntaş, B ErganArsava, E Ortaç Ersoy, A Topeli İskit7. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 2010

nemli
Önemli …
 • Skorlama sistemleri (SAPS, APACHE, SOFA …)
 • Standardize mortalite oranı
 • Araç ilişkili enfeksiyon oranları
 • Yatış – çıkış kriterleri
 • Protokoller, demetler
  • Sepsis
  • VİP
  • Weaning
  • Sedasyon
outreach yo un bak m s n rlar n a ma
“Outreach” (Yoğun bakım sınırlarını aşma)
 • Kötüleşen hastayı erken tanıma, hızlı müdahale
  • Erken uyarı skorları
  • Hızlı yanıt ekipleri
zetle
Özetle …
 • Yoğun bakımda hastayı
  • İyi bir ekip
  • İyi bir bakım

kurtarır …

 • 7 C uygulanmalı
 • Kayıtlar tutulmalı
 • Checklist’ler kullanılmalı
 • “0” hata hedeflenmeli