ankara n vers tes fen b l mler enst t s kirsal yerle me planlamasi araz toplula tirmasi
Download
Skip this Video
Download Presentation
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 286 Views
 • Uploaded on

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI. Yar. Doç. Dr. H. Eylem POLAT AHMET EMRECAN ELKİT. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TANIMI. Arazi toplulaştırması; biri dar, diğeri geniş anlamda olmak üzere iki türlü ifade edilebilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI' - holleb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ankara n vers tes fen b l mler enst t s kirsal yerle me planlamasi araz toplula tirmasi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜKIRSAL YERLEŞME PLANLAMASIARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Yar. Doç. Dr. H. Eylem POLAT

AHMET EMRECAN ELKİT

araz toplula tirmasinin tanimi
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ TANIMI

Arazi toplulaştırması; biri dar, diğeri geniş anlamda olmak üzere iki türlü ifade edilebilir.

dar anlamda araz toplula tirmasi
DAR ANLAMDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Aynı işletmeye ya da şahsa ait dağınık, küçük ve şekilleri bozuk arazilerin bir araya getirilerek uygun şekillerde birleştirilmesidir.

Bu biçimde yapılan arazi toplulaştırması daha ucuz ve kısa zamanda gerçekleştirilirse de üretimin artırılmasına tek başına istenildiği gibi etkili olamamaktadır.

gen anlamda araz toplula tirmasi
GENİŞ ANLAMDA ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Parçalı, dağınık ve şekilleri bozuk arazi parçalarını uygun biçimde düzenlemenin yanında, işletmeciliği ekonomik ve kolay biçime getirmek amacıyla arazilere yol sisteminin bağlanması, tarım toprağından azami yararlanmak amacıyla sulama, drenaj, arazi tesviyesi, toprak korunması ve ıslahı, üreticilerin yaşama ortamını iyileştirmek amacıyla köy yenilemesi, köy gelişme alanlarının belirlenmesi ve köy imar planlarının yapılması, kırsal görünüm ve kırsal çevrenin iyileştirilmesi için kırsal ve doğal çevrenin sürdürülebilir biçimde planlanması ve işletmelerin arazi miktarlarının arttırılması gibi bütün kültür teknik önlemlerinin alınması akla gelmektedir.

araz toplula tirmasi
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Tarım arazileri zamanla şekil ve büyüklük bakımından çeşitli değişikliklere uğramaktadır. Bu değişiklikler üç şekilde ortaya çıkar.

1-Mülkiyetin parçalanması

2-Mülkiyetin dağılımı

3-Parsellerin karışıklığı

araz toplula tirmasinin yararlari
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YARARLARI
 • Sulama oranları artırılmaktadır.
 • Fiziki tesislerin sebep olduğu parçalanmalar önlenmektedir.
 • Sulama projelerinin maliyetinde tasarruf sağlanmaktadır.
 • Arazi maliklerine kamulaştırma bedeli yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenmektedir.
 • Sulama ve teknik tarım metotlarının uygulanmasında kolaylık sağlanmaktadır.
araz toplula tirmasinin yararlari1
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YARARLARI
 • İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalmakta ve her parsel yola bağlanmaktadır.
 • Net arazi kullanma alanı ve parsel büyüklükleri artmakta, parsel şekilleri düzenlenmektedir.
 • Tarım işletmelerinde iş gücü tasarrufu sağlanmaktadır.
 • Tarım işletmelerinde net gelir artışı sağlanmaktadır.
 • Proje alanında sosyal huzur sağlanmaktadır.
araz toplula tirmasinin yararlari2
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ YARARLARI

 Ülkemizde tarım işletmelerinin sahip oldukları araziler miras ve diğer nedenlerle her geçen gün daha da küçülmektedir. 1950 yılında işletme sayısı 2.2 milyon, ortalama işletme büyüklüğü de 100 dekar iken, 2000 yılında işletme sayısı 3,02 milyona çıkarken ortalama işletme büyüklüğü 61 dekara düşmüştür. İşletme ölçeği küçülürken parça sayısı da artmaktadır. Bugün işletme başına 7 parça arazi düşmektedir. 

tar m i letmelerinde verimlili i b y k l de d ren arazi par alanmas n n nedenleri
Tarım işletmelerinde verimliliği büyük ölçüde düşüren arazi parçalanmasının nedenleri;
 • Miras ve intikal yoluyla parçalanma,
 • Hisseli ve bölünerek yapılan satışlar,
 • Sulama, karayolları ve demiryolları gibi tarım arazilerinden geçen kamu yatırımları,
 • Sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan kısmi kiracılık ve ortakçılık,
 • Sel, Taşkın ve heyelan gibi doğal afetler,
 • Tarım kesimindeki yüksek nüfus yoğunluğu baskısı arazilerin parçalanmasına yol açmaktadır.
t rk ye de araz toplula tirmasi
TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Ülkemizde, 1950 yılında 2.2 milyon olan işletme sayısı 1990 yılında 3.9 milyona çıkmıştır. Buna paralel olarak 1950 yılında 100 dekar olan ortalama işletme büyüklüğü 1990 yılı itibarı ile 59 dekara düşmüştür. 2001 tarım sayımı sonuçlarına göre ise ortalama işletme büyüklüğü 61 dekar tespit edilmiştir.

Ülkemizde; 21.5 milyon parça tarım alanı bulunmakta ve işletme başına ortalama yedi parça arazi isabet etmektedir. Yani çiftçilerimiz ortalama olarak yedi ayrı parça arazi üzerinde çiftçilik yapmaya çalışmaktadır.

t rk ye de araz toplula tirmasi1
TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Tarımsal işletmelerde verimliliği büyük ölçüde düşüren arazi parçalanmasını; miras ve intikal, hisseli ve bölünerek yapılan satışlar, kiracılık ve ortakçılık, muhtelif amaçlarla yapılan kamulaştırmalar, tarım kesimindeki yüksek nüfus yoğunluğu gibi faktörler etkilemektedir.

Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmaları ilk defa 1961 yılında Konya ilinin Çumra ilçesinin Kargın köyünde başlamıştır.

t rk ye de araz toplula tirmasi2
TÜRKİYE’DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI

Ekonomik sulanabilir arazi toplamı DSİ kaynaklarında 8,5 milyon hektar olarak verilmektedir. Bu miktar teknolojik gelişmelerle birlikte bir miktar artış gösterecektir, ancak bu konuda yapılmış bir çalışma olmadığından sulamaya açılacak alan 8,5 milyon hektar olarak alınmıştır. Bu güne kadar yaklaşık 5 milyon hektar arazi sulamaya açılmış, 3,5 milyon hektar araziye sulama hizmeti götürme çalışmalarına devam edilmektedir. Bu güne kadar yaklaşık 1,0 milyon hektar sulanan arazide arazi toplulaştırma uygulaması tamamlanmıştır.

toplula t rma al malar n n a amalar
Toplulaştırma Çalışmalarının Aşamaları

1.Toplulaştırma Alanının Tespiti

2. Sabit Tesislerin Tespiti

3. Mülkiyet Bilgilerinin Oluşturulması

4. Harita Veri Tabanının Oluşturulması

5. Arazi Derecelendirilmesi

6. Yeni Parselasyon İçin Blokların Oluşturulması

7. Çiftçi Tercihlerinin Alınması

8. Toplulaştırma Projelerinin Yapılması ve İtirazların İncelenmesi

9. Yeni Parselasyon Planlarının Araziye Aplikasyonu

10.Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır.

araz toplula tirmasinda ali ma a amalari
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA ÇALIŞMA AŞAMALARI
 • Ön çalışmalar,
 • Planlama çalışmaları,
 • Projeleme çalışmaları
planlama al malar
Planlama Çalışmaları
 • Ön etüt çalışması yapılan ve Bakanlar Kurulu tarafından da onanan saha “arazi toplulaştırma” alanı olarak ilan edilir.
 • Arazi toplulaştırması olarak ilan edilen sahada arazi toplulaştırması ile tarla içi geliştirme hizmetleri etüt ve planlama mühendislik işleri için etütlerin yapılması, planlama harita ve raporlarının oluşturulması, her projeye ait metraj ve keşiflerin çıkartılarak proje maliyetinin bulunması gerekmektedir.
 • Planlama çalışması aşamasında ele alınan belli başlı hizmetler;
  • Bilgi sisteminin oluşturulması,
  • Proje sahasının planlanması, seçeneklerin tartışılması ve maliyetlerin çıkarılmasıdır.
proje sahas n n planlanmas
Proje Sahasının Planlanması

Proje sahasının planlanması aşamasında, arazi toplulaştırmalı tarla içi geliştirme hizmetlerinin ayrıntılı etütlerinin yapılarak planlanması, harita ve raporlarının düzenlenmesi, malzeme ocaklarının tespiti, nakliye analizlerinin yapılması, bu hizmetlerin metraj ve keşif özetlerinin hazırlanması çalışmalarını kapsamaktadır.

Planlama çalışması 3 bölümden oluşmaktadır.

 • Proje sahasının tanıtılması
 • Proje sahasının planlama durumu, seçeneklerin tartışılması ve maliyetleri çıkarılması
 • Projenin faydaları ve ekonomisi
projenin faydalar ve ekonomisi
Projenin faydaları ve ekonomisi

Proje sahasına arazi toplulaştırmalı tarla içi geliştirme hizmetlerinin uygulanması ile sağlayacağı faydalar, toplulaştırmayı zorunlu kılan nedenler uygulama ve işletme kolaylıkları, zaman, su kullanımı ve işgücünden yapılan tasarruflar projenin toplulaştırmalı ve toplulaştırmasız yapılmasındaki maliyet durumları, seçilen alternatiflerin nedenleri, özellikleri ve yatırım, tesis ve işletme masrafları hesaplanacaktır. Projesiz ve projeli durumda ekilen bitkilerin verimleri, üretim masrafları, pazar durumları ve fiyatları belirlenecektir, gerekli cetveller hazırlanacaktır. Projenin ekonomik analizleri yapılarak, iç karlılık oranları hesaplanacak ve fizibilite raporları hazırlanacaktır.

kaynak a
KAYNAKÇA
 • http://www.tarimkutuphanesi.com/ARAZI_TOPLULASTIRMASI_00160.html
 • http://www.tarimreformu.gov.tr/SSS.aspx
 • http://www.buyuktuzhisar.bel.tr/component/content/article/168-araz-toplulatirmasi-nedr
 • http://www.tarim.gov.tr/Sayfalar//IceriklerDetay.aspx?rid=1014&NodeValue=443&KonuId=442&ListName=Icerikler
 • Arazi toplulaştırma ders kitabı (Kültür teknik yayınları no:1)
ad