PRO staglandines of BA llon voor inleiden van de baring A T erme - PowerPoint PPT Presentation

Anita
pro staglandines of ba llon voor inleiden van de baring a t erme l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRO staglandines of BA llon voor inleiden van de baring A T erme PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRO staglandines of BA llon voor inleiden van de baring A T erme

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
PRO staglandines of BA llon voor inleiden van de baring A T erme
697 Views
Download Presentation

PRO staglandines of BA llon voor inleiden van de baring A T erme

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PROstaglandines of BAllon voor inleiden van de baring ATerme Arts-onderzoeker: Marta Jóźwiak Onderzoeker UMCG: Marjan Benthem Projectleiding: Dr K. Bloemenkamp, Dr J.W. de Leeuw, Dr M.G. van Pampus

 2. Doel studie Het onderzoeken van de effectiviteit en veiligheid van inleiden van de baring met een Foley catheter in vergelijking met prostaglandines bij a terme zwangeren met een onrijpe cervix

 3. Inclusiecriteria • A terme zwangerschap (≥ 37 weken) • Indicatie tot inleiden van de baring • Vitale eenlingzwangerschap • Intacte vliezen • Hoofdligging • Onrijpe cervix (Bishopscore <6)

 4. Exclusiecriteria • Sectio caesarea in anamnese (wordt aparte studie!) • Placenta praevia • Ernstige congenitale afwijking • Overgevoeligheid voor één van de producten die gebruikt worden voor inleiding • Maternale leeftijd ≥ 18 jaar

 5. Randomisatie Procedure Inlichten patiënt bij besluit tot inleiding, patiëntinformatie mee Op dag van inleiding • CTG • Vaststellen Bishopscore • Informed consent • Randomisatie via website Ook weigeraars registreren via website

 6. Randomisatie Inleiden van de baring • Middels transcervicale Foley catheter • Volgens lokaal protocol met prostaglandines

 7. Benodigdheden

 8. Procedure • Cervix a vue brengen met speculum • (desinfecteren portio) • Transcervicaal inbrengen catheter • Ballon vullen met 30 cc steriel NaCl • Uiteinde afklemmen en vastplakken aan bovenbeen

 9. Positie catheter Bron: Cook Medical

 10. Als na 24 uur de cervix onrijp is voor amniotomie nogmaals 24 uur Ballon blijft dus ip 24 uur zitten indien niet spontaan uit!! • Als na de tweede 24 uur de cervix onrijp is voor amniotomie rustdag, gevolgd door nog 48 uur GEEN CROSS-OVER!!!

 11. FAQ • Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of de ballon goed zit? • Wat de doen als de ballon is uitgevallen, en er is ontsluiting, maar de BS is nog niet 6? • Mag er een nieuwe ballon ingebracht worden als de vliezen spontaan breken en de BS is <6?

 12. Contactinformatie www.studies-obsgyn.nl/probaat probaat@studies-obsgyn.nl Marta Jóźwiak Arts-onderzoeker PROBAAT ?