Belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen - PowerPoint PPT Presentation

belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen

play fullscreen
1 / 28
Belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen
230 Views
Download Presentation
selima
Download Presentation

Belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen

 2. De neuromotorische basis

 3. Belangrijk om te weten! • Een kind moet leerbaar zijn… • Is het kind neuromotorisch rijp om te leren schrijven en lezen? • Verschil in benadering voor kinderen van 0 tot 8 jaar en + 8 jaar. • - 8 jaar: ontwikkelingsopvolging -stimulering • + 8 jaar: ontwikkelingsopvolging -bijsturing www.bodymap.be

 4. Even terug naar de neurologische ontwikkeling Illustratie Vera Smeulders

 5. Ontwikkeling hersenen

 6. Lezen Schrijven Rekenen Goed bewegen Auditieve vaardigheden Visuele vaardigheden Fijne motoriek Bewegings-integratie Directionaliteit Ruimte/tijd perceptie Middellijn overkruisen Grove motoriek Lateraliteit Oog-hand Lichaams-perceptie Dominantie Evenwicht Gehoor Zicht Proprioceptie Smaak Reuk Tast Primaire reflexen Posturale reflexen

 7. ATNR

 8. Blijvende ATNR?Problemen met: • Oog-handcoördinatie • Kruisbewegingen • Gekruiste coördinatie • Oogmotoriek

 9. Blijvende ATNR?Wat te doen? • Klimmen en klauteren • Kruisbewegingen • Balspelen • Evenwicht • Specifiek programma

 10. Palmaire & plantaire reflex

 11. Blijvende Palmairereflex?Problemen met • Tast • Fijne motoriek • Mondmotoriek

 12. Palmaire reflexWat te doen? • Massagekoffer • Voeldoos • Open en sluiten • Kneden • stressbal

 13. Spinal galant reflex

 14. Blijvende Spinal galant reflex?Problemen met • Stil zitten/staan • Concentreren

 15. Blijvende Spinal galant reflex?Wat te doen? • Massage • Hoelahoepen

 16. TLR

 17. Blijvende TLR?Problemen met: • Evenwichtsontwikkeling • Houdingscontrole • Spierspanning • Oogmotoriek…

 18. Blijvende TLRWat te doen? • Buig & strek • Rollen • Specifiek programma

 19. Doel : Hoofdrechting

 20. Doel : Evenwichtsreflex

 21. Posturale reflexen Automatische reacties voor het behoud van: • Houding • Beweging • Stabiliteit Zwaartekracht Ten opzicht van de

 22. Waarom is evenwicht zo belangrijk?

 23. Wat kan ik doen als leerkracht/school? • Preventief goed voorbereiden • Informatie verzamelen • Weet wat je ziet • Kennis van de neurologische en motorische ontwikkeling • Bewust worden van de symptomen • Volgen van specifiek bewegings- programma (vanaf 4 jaar) • Individueel, op school… • Mogelijkheid voor leerkrachten om dagcursus specifieke bewegingsprogramma te volgen www.bodymap.be

 24. Algemeen heel belangrijk voor stimulatie bewegingsintegratie! • Evenwichtstraining: • Evenwichtsplankjes of balance boards • Evenwichtsparcours • Skateboards (buiklig), stelten, loopklossen • Trampoline (klein of groot) • Rollen over lengte-as • Veel draaibewegingen rond verticale lichaamsas.

 25. Fit voor leren programma: Biba en Loeba Opbouw van 1ste naar 3de kleuterklas Handleiding • 1ste kleuterklas • Speel en doe kaarten • Kijk en doe beelden • Luister en doe verhalen • 2de kleuterklas • Speel en doe kaarten • Kijk en doe beelden • Luister en doe verhalen • 3de kleuterklas • Speel en doe kaarten • Kijk en doe boekjes • Luister en doe verhalen www.bodymap.be

 26. Extra navormingen Bodymap • Het belang van beweging… deel 1 • Het belang van beweging… deel 2 • Verkeerseducatie bij kleuters (deel 1 & 2) • Stressloze klas (basisschool) • Een reis door het kinderbrein • Bewegingsworkshops voor kleuters met Biba en Loeba • Ouder-infoavonden: Het belang van beweging… Zie www.bodymap.be