Preferencijalni tretman prof dr aleksandar fati
Download
1 / 9

Preferencijalni tretman prof . dr Aleksandar Fati ć - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Preferencijalni tretman prof . dr Aleksandar Fati ć. I II Modul Konkretni aspekti integriteta javnih službi Beograd , 2012. Preferencijani tretman. Ideja o ravnopravnosti kao osnova pravednosti Apstrahovanje “kontingentnih” (slučajnih) karakteristika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Preferencijalni tretman prof . dr Aleksandar Fati ć' - zulema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Preferencijalni tretman prof dr aleksandar fati

Preferencijalnitretmanprof. drAleksandar Fatić

III Modul

Konkretni aspekti integriteta javnih službi

Beograd, 2012.


Preferencijani tretman
Preferencijani tretman

 • Ideja o ravnopravnosti kao osnova pravednosti

 • Apstrahovanje “kontingentnih” (slučajnih) karakteristika

 • “Esencijalne” ili “nužne” karakteristike pojedinaca pred institucijama

 • Šta su nužne, a šta slučajne karakteristike?

 • Formulisanje socijalne politike zavisno od ovog razlikovanja


Preferencijani tretman1
Preferencijani tretman

 • Ravnopravnost zasnovana na “esencijalnim” karakteristikama

 • Pojam članstva u zajednici: šta on znači?

 • Etičko shvatanje zajednice

 • Građansko shvatanje (liberalna teorija)

 • Republikansko shvatanje (država)

 • “Ravnopravne stvari treba tretirati ravnopravno, a neravnopravne neravnopravno.” (Aristotel)


Preferencijalni tretman
Preferencijalni tretman

 • Osnove za izuzimanje iz načela ravnopravnosti?

 • Korektiv za specijalne potrebe?

 • Korektiv za deficit sposobnosti?

 • Element humanosti?

 • Ideja o meritokratiji zasnovana na pretpostavci o “trci”


Preferencijalni tretman1
Preferencijalni tretman

 • Podrazumevaju se ravnopravne startne pozicije

 • Da li se ljudi “rađaju u” ravnopravne pozicije?

 • Kakav je odnos pozicije “u kojoj se rađaju” i resursa kojima raspolažu?

 • “Neke životinje su malo više ravnopravne od drugih.” (Orvel)

 • Preferencijalni tretman u oporezivanju (Brian Barry)


Preferencijalni tretman2
Preferencijalni tretman

 • Preferencijalni tretman u ime pravde?

  (korektiv meritokratskog sistema)

 • Preferencijalni tretman u ime potrebe institucije

  (konkursi u javnoj službi)

 • Preferencijalni tretman na osnovu stava o kvalitetu

  (strane diplome)


Preferencijalni tretman3
Preferencijalni tretman

 • Odnos shvatanja korporativne vrline i preferencijalnog tretmana

 • Kako ugraditi shvatanje korporativne vrline u odnos prema zaposlenima (zapošljavanje, naređivanje, menadžment)

 • Da li nametanje vrline preferencijalnim tretmanom narušava autonomiju?

 • Da li je takvo narušavanje, ako ga ima, prihvatljivo?

 • U kakvom je ono odnosu sa integritetom javne službe?


Preferencijalni tretman4
Preferencijalni tretman

 • Da li “vežbanje korporativne vrline” (David Hume) zadovoljava konsekvencijalističke etičke kriterijume?

 • Da li zadovoljava deontološke kriterijume?


Preferencijalni tretman5
Preferencijalni tretman

 • Šta su društveni uslovi za vežbanje korporativne vrline?

 • Kakva treba da bude organizacija javnog sektora u odnosu na politiku?


ad