Download

Embriyolojiye Giriş


Advertisement
/ 35 []
Download Presentation
Comments
lorretta
From:
|  
(115) |   (0) |   (0)
Views: 266 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Embriyolojiye Giriş. Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı . Embriyoloji kitapları. Medikal Embriyoloji : Prof. Dr. İsmail Petorak İnsan Embriyolojisine Giriş : Prof. Dr. İlhan Kerse
Embriyolojiye Giriş

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Embriyolojiye giriSlide 1

Embriyolojiye Giriş

Prof. Dr. Alpaslan GÖKÇİMEN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Embriyoloji kitaplarSlide 2

Embriyoloji kitapları

 • Medikal Embriyoloji : Prof. Dr. İsmail Petorak

 • İnsan Embriyolojisine Giriş : Prof. Dr. İlhan Kerse

 • Genel İnsan Embriyojisi : Prof. Dr. Aysel Şeftalioğlu

 • Langman’s Medikal Embriyoloji : T.W Sadler

 • Renkli Embriyoloji Atlası : Ulrich Drews

 • The Developing Human :Keıth L. Moore

 • Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi: Nobel Tıp Kitabevi-2009

Tan mSlide 3

Tanım

Bir canlı gelişmeye başladığı dönemdenden itibaren belirli bir süre içerisinde türe özgü şeklini alıncaya değin, geçirdiği gelişim evrelerini inceleyen bilim dalına embriyoloji denir.

Embriyoloji kelime olarak cenin (dölet) bilimi anlamına gelir. Bu terim doğum öncesi (prenatal) gelişimi ifade eder.

İnsan hayatının başlangıcı hakkında bilgi verir ve prenatal gelişimde meydana gelen değişiklikleri gösterir.

Genel anatomiyi aydınlatır ve normal ilişki ile anormal gelişimi açıklar.

Embriyolojiye girisSlide 4

.

Embriyolojinin s n fland r lmasSlide 6

Embriyolojinin Sınıflandırılması

1- Genel Embriyoloji

2- Özel Embriyoloji

Embriyonik terimlerSlide 7

Embriyonik Terimler

Oosit: Ovaryumda üretilen dişi germ(cinsiyet) veya seks hücresidir. Sekonder oosit veya olgun ovum şeklinde ovaryumdan dışarı atılır.

Spermiyum : Testislerde üretilen erkek germ hücreleridir. Spermatozoon da denir. Spermiyum ejekulasyon sırasında erkek üretrasından atılır.

Embriyolojiye girisSlide 9

Döllenmiş ovum: İçerisine sperm girmiş bir

sekonder oositi ifade eder.

ZigotSlide 10

Zigot

Zigot: Döllenme tamamlandığında, oosit ve spermin birleşmesi sonucu oluşur.

Embriyolojiye girisSlide 11

Yarıklanma: Zigotun bir dizi mitotik bölünmeden geçtiği süreci ifade eder. Böylece erken embriyonik hücreler diğer adıyla blastomerler oluşur. Her bölünme sonucu blastomerler küçülür fakat erken embriyonun boyu değişmez.

Embriyolojiye girisSlide 13

Morula: Döllenmeden 3-4 gün sonra blastomerler şekil değiştirir ve sıkı bir hücre topu haline dönüşürler. 12 veya daha fazla blastomer, küre şeklini alır ve duta benzediği için morula adı verilmiştir. Bu fiziki sıkıştırma olayından hücre yüzeyi adezyon molekülleri sorumludur.

BlastosistSlide 16

Blastosist

Blastosist: Morula, tuba uterinadan uterusa girdiği zaman içerisinde sıvı dolu bir kese olan blastosist kesesi oluşur. Bu değişme morulayı blastosist’e dönüştürür. Merkezde bulunan hücreler iç hücre kitlesini (embriyoblastları) oluşturur. Bu hücreler embriyonun başlangıcı veya taslağıdır.

Preimplantasyon evresiSlide 19

Preimplantasyon Evresi

Embriyonal gelişimin preimplantasyon (implantasyon öncesi) evresi, döllenme ile uterus duvarına yapışma arasında geçen süredir. Ortalama 6 gündür.

Mplantasyon evresiSlide 21

İmplantasyon Evresi

Blastosistin endometriyum’a (uterusun mukoza tabakası veya örtüsü) bağlanma ve gömülme sürecidir.

GastrulaSlide 22

Gastrula

 • Gelişmekte olan canlı 3. haftada ektoderm, mezoderm ve endodermden oluşan üç tabakalı veya trilaminer embriyonik disk şeklini alır. Bu olaya gastrulasyon, oluşan yapıya da gastrula denir.

 • Gastrulanın üç germ tabakası daha sonra farklılaşarak embriyonun doku ve organlarını oluşturur.

N rulaSlide 24

Nörula

 • Dördüncü haftaya gelen embriyoya nörula denir.

 • Nörulasyon nöral tüp gelişimini ifade eder.

 • Yaklaşık 27. günde yani 4. haftanın sonunda iki ucu kapalı nöral tüp oluşur.

Geli im evreleriSlide 27

Gelişim Evreleri

 • Doğum öncesi (prenatal) evre

 • Doğum sonrası (postnatal) evre

Do um ncesi evreSlide 28

Doğum Öncesi Evre

Embriyonal evre: Gelişim sürecinde sekizinci haftanın sonuna kadar olan evreyi ifade eder. Gelişmekte olan insana bu evrede embriyo denir. Embriyonal evrenin sonunda, bütün esas yapıların başlangıcı oluşmuştur. Ancak sadece kalp ve dolaşım çalışır durumdadır (21. gün).

Taslak, primordiyum: Bir organ veya yapının gelişmesinde en erken aşamanın, fark edilebilir ilk işaretini veya bu aşamanın başlangıcını ifade eder.

Do um ncesi evre1Slide 29

Doğum Öncesi Evre

Fetal evre: Dokuzuncu haftadan doğuma kadar olan evreyi belirtir. Oluşan organ ve dokuların farklılaşması ve büyümesi gerçekleşir. Doku ve organlar işlevsel hale gelir.

KonseptusSlide 30

Konseptus

 • Bu terim embriyo ve embriyo ile ilişkili membranları ve zarları ifade eder.

  (plasentanın embriyonal bölümü, amniyon, koriyonik kese ve vitellus kesesini de kapsar)

Embriyonik terimler1Slide 31

Embriyonik Terimler

Üç Ay (Trimestir) : Üç takvim ayından oluşan dönemdir. Dokuz aylık gebelik (rahim içi gelişme) dönemi üç üç ay ’a ayrılmıştır. İlk üç ay gelişmenin en kritik evresidir.

Düşük (Abortus) :Embriyonun veya fetusun yaşayabilir (varlığını uterus dışında kendi başına sürdürebilir) hale gelmeden uterus dışına atılmasını ifade eder.

Postnatal do um sonras d nemSlide 32

Postnatal (doğum sonrası) Dönem

 • Bebeklik : Doğumdan sonraki ilk yılı kapsayan süredir.

 • Yenidoğan (Neonatal): Doğum sonrası İlk 4 hafta yenidoğan veya neonatal dönem olarak bilinir.

 • Çocukluk : 13. ay ile buluğ çağı (puberte, cinsel olgunluk) arasında kalan dönemdir.

 • Puberte (Buluğ): Genellikle, kızlarda 12 – 15 ve erkeklerde ise 13 – 16 yaşları arasındaki ikincil cinsiyet belirtilerinin ve üreme yeteneğinin geliştiği dönemdir. Puberte kızlarda ilk adet kanaması ile menstruasyonun başlaması (menarş) ; erkeklerde ise olgun spermlerin üretilmesi ile sona erer.

Ergenlik ad lesanSlide 33

Ergenlik (Adölesan)

 • Ergenlik: 11 ile 19 yaş arasındaki dönemdir. Bu süre cinsel olgunlaşmanın en erken belirtileri ile başlar, fiziksel, zihinsel ve duygusal olgunlaşmayla son bulur.

 • Üreme yeteneği ergenlikte tamamlanır.

Yeti kinlik adultSlide 34

Yetişkinlik (Adult)

 • Erken erişkinlik : 18 – 21 yaş arasında ulaşılır. Kemikleşme ve büyüme görsel olarak bu dönemde tamamlanır.

 • 21 – 25 yaşları arasında kemikleşme ve büyüme sona erer.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro