Embriyolojiye Giris
Download

Embriyolojiye Giris

Advertisement
Download Presentation
Comments
lorretta
From:
|  
(115) |   (0) |   (0)
Views: 212 | Added: 11-11-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Embriyoloji kitaplari. Medikal Embriyoloji : Prof. Dr. Ismail PetorakInsan Embriyolojisine Giris : Prof. Dr. Ilhan KerseGenel Insan Embriyojisi : Prof. Dr. Aysel SeftaliogluLangman\'s Medikal Embriyoloji : T.W SadlerRenkli Embriyoloji Atlasi : Ulrich DrewsThe Developing Human :Keith L. MooreKl
Tags
,
Embriyolojiye Giris

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. Embriyolojiye Giris Prof. Dr. Alpaslan G?K?IMEN Adnan Menderes ?niversitesi Tip Fak?ltesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dali

2. Embriyoloji kitaplari Medikal Embriyoloji : Prof. Dr. Ismail Petorak Insan Embriyolojisine Giris : Prof. Dr. Ilhan Kerse Genel Insan Embriyojisi : Prof. Dr. Aysel Seftalioglu Langman?s Medikal Embriyoloji : T.W Sadler Renkli Embriyoloji Atlasi : Ulrich Drews The Developing Human :Keith L. Moore Klinik Y?nleriyle Insan Embriyolojisi: Nobel Tip Kitabevi-2009

3. Tanim Bir canli gelismeye basladigi d?nemdenden itibaren belirli bir s?re i?erisinde t?re ?zg? seklini alincaya degin, ge?irdigi gelisim evrelerini inceleyen bilim dalina embriyoloji denir. Embriyoloji kelime olarak cenin (d?let) bilimi anlamina gelir. Bu terim dogum ?ncesi (prenatal) gelisimi ifade eder. Insan hayatinin baslangici hakkinda bilgi verir ve prenatal gelisimde meydana gelen degisiklikleri g?sterir. Genel anatomiyi aydinlatir ve normal iliski ile anormal gelisimi a?iklar.

6. Embriyolojinin Siniflandirilmasi 1- Genel Embriyoloji 2- ?zel Embriyoloji

7. Embriyonik Terimler Oosit: Ovaryumda ?retilen disi germ(cinsiyet) veya seks h?cresidir. Sekonder oosit veya olgun ovum seklinde ovaryumdan disari atilir. Spermiyum : Testislerde ?retilen erkek germ h?creleridir. Spermatozoon da denir. Spermiyum ejekulasyon sirasinda erkek ?retrasindan atilir.

9. D?llenmis ovum: I?erisine sperm girmis bir sekonder oositi ifade eder.

10. Zigot Zigot: D?llenme tamamlandiginda, oosit ve spermin birlesmesi sonucu olusur.

11. Yariklanma: Zigotun bir dizi mitotik b?l?nmeden ge?tigi s?reci ifade eder. B?ylece erken embriyonik h?creler diger adiyla blastomerler olusur. Her b?l?nme sonucu blastomerler k???l?r fakat erken embriyonun boyu degismez.

13. Morula: D?llenmeden 3-4 g?n sonra blastomerler sekil degistirir ve siki bir h?cre topu haline d?n?s?rler. 12 veya daha fazla blastomer, k?re seklini alir ve duta benzedigi i?in morula adi verilmistir. Bu fiziki sikistirma olayindan h?cre y?zeyi adezyon molek?lleri sorumludur.

16. Blastosist Blastosist: Morula, tuba uterinadan uterusa girdigi zaman i?erisinde sivi dolu bir kese olan blastosist kesesi olusur. Bu degisme morulayi blastosist?e d?n?st?r?r. Merkezde bulunan h?creler i? h?cre kitlesini (embriyoblastlari) olusturur. Bu h?creler embriyonun baslangici veya taslagidir.

19. Preimplantasyon Evresi Embriyonal gelisimin preimplantasyon (implantasyon ?ncesi) evresi, d?llenme ile uterus duvarina yapisma arasinda ge?en s?redir. Ortalama 6 g?nd?r.

21. Implantasyon Evresi Blastosistin endometriyum?a (uterusun mukoza tabakasi veya ?rt?s?) baglanma ve g?m?lme s?recidir.

22. Gastrula Gelismekte olan canli 3. haftada ektoderm, mezoderm ve endodermden olusan ?? tabakali veya trilaminer embriyonik disk seklini alir. Bu olaya gastrulasyon, olusan yapiya da gastrula denir. Gastrulanin ?? germ tabakasi daha sonra farklilasarak embriyonun doku ve organlarini olusturur.

24. N?rula D?rd?nc? haftaya gelen embriyoya n?rula denir. N?rulasyon n?ral t?p gelisimini ifade eder. Yaklasik 27. g?nde yani 4. haftanin sonunda iki ucu kapali n?ral t?p olusur.

27. Gelisim Evreleri Dogum ?ncesi (prenatal) evre Dogum sonrasi (postnatal) evre

28. Dogum ?ncesi Evre Embriyonal evre: Gelisim s?recinde sekizinci haftanin sonuna kadar olan evreyi ifade eder. Gelismekte olan insana bu evrede embriyo denir. Embriyonal evrenin sonunda, b?t?n esas yapilarin baslangici olusmustur. Ancak sadece kalp ve dolasim ?alisir durumdadir (21. g?n). Taslak, primordiyum: Bir organ veya yapinin gelismesinde en erken asamanin, fark edilebilir ilk isaretini veya bu asamanin baslangicini ifade eder.

29. Dogum ?ncesi Evre Fetal evre: Dokuzuncu haftadan doguma kadar olan evreyi belirtir. Olusan organ ve dokularin farklilasmasi ve b?y?mesi ger?eklesir. Doku ve organlar islevsel hale gelir.

30. Konseptus Bu terim embriyo ve embriyo ile iliskili membranlari ve zarlari ifade eder. (plasentanin embriyonal b?l?m?, amniyon, koriyonik kese ve vitellus kesesini de kapsar)

31. Embriyonik Terimler ?? Ay (Trimestir) : ?? takvim ayindan olusan d?nemdir. Dokuz aylik gebelik (rahim i?i gelisme) d?nemi ?? ?? ay ?a ayrilmistir. Ilk ?? ay gelismenin en kritik evresidir. D?s?k (Abortus) :Embriyonun veya fetusun yasayabilir (varligini uterus disinda kendi basina s?rd?rebilir) hale gelmeden uterus disina atilmasini ifade eder.

32. Postnatal (dogum sonrasi) D?nem Bebeklik : Dogumdan sonraki ilk yili kapsayan s?redir. Yenidogan (Neonatal): Dogum sonrasi Ilk 4 hafta yenidogan veya neonatal d?nem olarak bilinir. ?ocukluk : 13. ay ile bulug ?agi (puberte, cinsel olgunluk) arasinda kalan d?nemdir. Puberte (Bulug): Genellikle, kizlarda 12 ? 15 ve erkeklerde ise 13 ? 16 yaslari arasindaki ikincil cinsiyet belirtilerinin ve ?reme yeteneginin gelistigi d?nemdir. Puberte kizlarda ilk adet kanamasi ile menstruasyonun baslamasi (menars) ; erkeklerde ise olgun spermlerin ?retilmesi ile sona erer.

33. Ergenlik (Ad?lesan) Ergenlik: 11 ile 19 yas arasindaki d?nemdir. Bu s?re cinsel olgunlasmanin en erken belirtileri ile baslar, fiziksel, zihinsel ve duygusal olgunlasmayla son bulur. ?reme yetenegi ergenlikte tamamlanir.

34. Yetiskinlik (Adult) Erken eriskinlik : 18 ? 21 yas arasinda ulasilir. Kemiklesme ve b?y?me g?rsel olarak bu d?nemde tamamlanir. 21 ? 25 yaslari arasinda kemiklesme ve b?y?me sona erer.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro