Tato prezentace byla vytvořena
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Orbis pictus 21. století PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Technické kreslení. Pravoúhlé promítání OB21-OP-STROJ-TK-IND-M-1-004.ppt. Pravoúhlé promítání. Nazýváme tak způsob znázorňování předmětů, výrobků, sestav, …..

Download Presentation

Orbis pictus 21. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Orbis pictus 21 stolet

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


Technick kreslen

Technické kreslení

Pravoúhlé promítání

OB21-OP-STROJ-TK-IND-M-1-004.ppt


Pravo hl prom t n

Pravoúhlé promítání

 • Nazýváme tak způsob znázorňování předmětů, výrobků, sestav, …..

 • Cílem pravoúhlého promítání je vytvoření názorného zobrazení objektu podle určitých pravidel tak, aby toto názorné zobrazení bylo srozumitelné nejen autorovi


Pravo hl prom t n1

Pravoúhlé promítání

 • Použití v oblasti strojírenství, elektrotechnice, stavebnictví, zeměměřičství.


V znam pravo hl ho prom t n

Význam pravoúhlého promítání

 • Každý technický výkres musí být nakreslen podle přesně závazných a platných pravidel (ČSN EN ISO 5456-2 – pravoúhlé promítání).

 • Pohledy na zobrazovaný objekt točené vůči sobě o 90 stupňů.

 • Má rozvíjet a utvrzovat prostorovou představivost žáků.

 • Žák má získat dovednosti číst a kreslit výkresy.


Technick zobrazov n

Technické zobrazování

 • Zobrazením nazýváme nakreslení předmětu (útvaru) na plochu

 • Nejpoužívanější metodou zobrazování prostorových útvarů je promítání na rovinu zvanou průmětna

 • Princip promítání – pozorovaný objekt je zobrazený v nezměněné velikosti a tvaru dle způsobu prvního kvadrantu (oko - pozorovaný objekt - nákres)


Z kladn druhy prom t n

Základní druhy promítání

 • rovnoběžné promítání

 • kosoúhlé promítání

 • středové promítání


Pravo hl a st edov prom t n

Pravoúhlé a středové promítání


Pravidla pro kreslen zna ek prom t n iso e a iso a

Pravidla pro kreslení značek promítání ISO E a ISO A


Pou it literatura

Použitá literatura

 • Technické kreslení – Václav Slanař

 • Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi – Josef Švercl


 • Login