Tato prezentace byla vytvořena
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Orbis pictus 21. století PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Výroba ozubených kol. OB21-OP-STROJ-STE-TRE-M-3-003. Výroba ozubených kol. Výroba ozubených kol Je obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem, patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby,

Download Presentation

Orbis pictus 21. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


Výroba ozubených kol

OB21-OP-STROJ-STE-TRE-M-3-003


Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol

 • Je obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem,

 • patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby,

 • jsou potřeba speciální stroje, přesné nástroje.

  Ozubená kola

 • Jsou součásti pohybových ústrojí většiny strojů.

  Požadavek na ozubená kola

 • přesnost, trvanlivost, plynulý záběr, tichý chod,

  Základní rozdělení ozubených kol

 • čelní s přímými zuby,

  • čelní se šikmými zuby,

  • s šípovým ozubením - přenos velkých Mk,

 • kuželová kola s přímými zuby,

  • kuželová kola s šikmými zuby,

  • Kuželová kola se zakřivenými zuby,

 • šneková kola a šneky


Výroba ozubených kol

 • Ozubení se vyrábí dvěma způsoby:

  • Dělícím způsobem

  • Odvalovacím způsobem


Výroba ozubených kol –dělícím způsobem

Dělící způsob

 • Profily zubových mezer ozubeného kola se obrábí tvarovou frézou postupně – jedna zubová mezera za druhou pomocí přesného dělícího přístroje,

 • profil nástroje odpovídá tvaru zubové mezery,

 • používají se frézy stopkové nebo kotoučové s evolventním ozubením.


Výroba ozubených kol –dělícím způsobem

Použití:

 • při menším počtu vyráběných kol,

 • při menších nárocích na přesnost ozubení,

 • pro ozubená kola větších rozměrů,

 • pro výrobu šípového ozubení.

  Výhody:

 • výroba na běžných univerzálních frézkách,

 • možnost výroby kol s velkým modulem – levnější nástroj,

  Nevýhody:

 • malá přesnost ( 7 – 8 stupeň IT)  použití pro přenos Mk při malých obvodových rychlostech, vo 5 m/s )

 • Obtížné nastavení vzájemné polohy obrobku a nástroje.


Výroba ozubených kol –odvalovacím způsobem

Odvalovací způsob

 • profily zubových mezer se vytváří plynulým odvalováním tvořícího profilu po valivé kružnici ozubeného kola,

 • při tomto způsobu je nástrojem odvalovací fréza, která má tvar evonveltního šneku a její profil v normálové rovině je tvořen hřebenem,

 • fréza s obráběcím kolem představuje záběr šnekového soukolí,

 • záběr odvalovací frézy je plynulý, všechny zuby se obrobí současně


Výroba ozubených kol –odvalovacím způsobem

Výhody:

 • vysoká produktivita

 • dobrá přesnost

  Nevýhody:

 • nutnost specielního nástroje

 • velmi drahý nástroj


Výroba ozubených kol –obrážecí hřeben (MAAG)

Obrážení hřebenovým nožem

 • Je to jeden z nejpřesnějších způsobů obrábění ozubených kol,

 • nástroj je ve tvaru ozubeného hřebene, má lichoběžníkový profil a vykonává řezný pohyb ve směru kolmém k čelní ploše obráběného kola,

 • u nás je nejčastěji používaný odvalovací stroj systému MAAG


Výroba ozubených kol –kotoučový nůž (FELLOWS)

Obrážení kotoučovým nožem

 • Používá se pro výrobu čelních kol s přímými a šikmými zuby pro vnitřní ozubení,

 • princip je založen na vzájemném odvalování dvou ozubených kol po valivých kružnicích,

 • nástroj i obrobek se otáčejí kolem svých os při opačných smyslech,

 • pootočení nastane při poloze nástroje v horní úvrati,

 • posuv se děje současně s odvalováním,

 • při zpětném chodu naprázdno se nástroj vysune, aby nedošlo k jeho poškození a zhoršení obrobené plochy, toto se děje pomocí vačky.


Výroba ozubených kol –protahováním

Protahování

 • Velmi výkonný a přesný způsob obrábění zubů čelních ozubených kol,

 • nástrojem je sada odstupňovaných tvarových nožů,

  Výhody

 • přídavek je odebírán velkým počtem břitů nástroje  velká životnost a trvanlivost nástroje,

  Nevýhody:

 • Cena protahováku  proto se používá hlavně ve velkosériové výrobě.


Výroba šneků a šnekových kol

Radiální způsob:

 • je to podobný způsob jako odvalovací způsob frézování čelních ozubených kol, pomocí odvalovací frézy,

  Tangenciální způsob výroby ozubených kol

 • při tomto způsobu výroby šnekových kol má odvalovací fréza náběhový kužel a již dopředu se nastavuje na celou hloubku zubové mezery,

 • je drahý odvalovací nastroj, lze jej nahradit tyčí s jednoprofilovým nožem  menší produktivita  ale menší náklady na nástroj, použití při kusové výrobě


Dokončovací způsoby obrábění ozubených kol - ševingování

Ševingování ozubených kol

 • je to dokončovací operace pro nekalená kola,

 • přídavek pro obrábění je max. 0,15 mm na zub,

 • ševingovacím nástrojem je korigované ozubené kolo, na jehož bocích jsou drážky pro vytvoření řezných hran a odvod třísek,

 • obvodová rychlost ševingovaného kola je 60 - 140 m/min,

 • obráběné kolo se otáčí a zároveň posouvá


Dokončovací způsoby obrábění ozubených kol - honování

 • Je založeno na stejném principu jako ševingování,

 • používá se výhradně u kalených kol a to pro zlepšení tvaru zubů, snížení drsnosti zubů a k odstranění úchylek po tepelném zpracování, případně menších poškození na zubech, vzniklých při manipulaci,

 • provádí se na stejných strojích jako ševingování, nástrojem může být ozubené kolo vyrobené ze směsi plastu a brusiva nebo ocelové ozubené kolo, jehož zuby jsou pokryty tenkou vrstvou diamantového brusiva, vázaného pryskyřičným nebo kovovým pojivem


Ševingovací stroj


Broušení ozubených kol

Broušení ozubených kol

 • broušení se používá pro kalená ozubená kola, nebo ozubení pro velké obvodové rychlosti,

  a) Jedním brousícím kotoučem,

  • oba boky zubu ozubeného kola se brousí současně, nevýhodou je menší přesnost časté orovnávání kotouče do tvaru zubové mezery


Broušení ozubených kol

b) dvěma brousícími kotouči

 • je přesnější a výkonnější než broušení jedním kotoučem,

 • každý kotouč brousí jeden bok zubu = snadno se odstraňují nepřesnosti vzniklé při frézování,

 • je i větší životnost kotoučů a menší počet orovnávání


Použitá literatura

 • Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.

 • Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek

 • Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra

 • Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák

 • Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004.

 • Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989.

 • Fischer, U. aj. Bolek, A., Kochman, J. aj.

 • Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988. Doleček, J., Holoubek,


 • Login