Tato prezentace byla vytvořena
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Orbis pictus 21. století PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu. Orbis pictus 21. století. Výroba ozubených kol. OB21-OP-STROJ-STE-TRE-M-3-003. Výroba ozubených kol. Výroba ozubených kol Je obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem, patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby,

Download Presentation

Orbis pictus 21. století

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Orbis pictus 21 stolet

Tato prezentace byla vytvořena

v rámci projektu

Orbis pictus

21. století


Orbis pictus 21 stolet

Výroba ozubených kol

OB21-OP-STROJ-STE-TRE-M-3-003


V roba ozuben ch kol

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol

 • Je obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem,

 • patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby,

 • jsou potřeba speciální stroje, přesné nástroje.

  Ozubená kola

 • Jsou součásti pohybových ústrojí většiny strojů.

  Požadavek na ozubená kola

 • přesnost, trvanlivost, plynulý záběr, tichý chod,

  Základní rozdělení ozubených kol

 • čelní s přímými zuby,

  • čelní se šikmými zuby,

  • s šípovým ozubením - přenos velkých Mk,

 • kuželová kola s přímými zuby,

  • kuželová kola s šikmými zuby,

  • Kuželová kola se zakřivenými zuby,

 • šneková kola a šneky


V roba ozuben ch kol1

Výroba ozubených kol

 • Ozubení se vyrábí dvěma způsoby:

  • Dělícím způsobem

  • Odvalovacím způsobem


V roba ozuben ch kol d l c m zp sobem

Výroba ozubených kol –dělícím způsobem

Dělící způsob

 • Profily zubových mezer ozubeného kola se obrábí tvarovou frézou postupně – jedna zubová mezera za druhou pomocí přesného dělícího přístroje,

 • profil nástroje odpovídá tvaru zubové mezery,

 • používají se frézy stopkové nebo kotoučové s evolventním ozubením.


V roba ozuben ch kol d l c m zp sobem1

Výroba ozubených kol –dělícím způsobem

Použití:

 • při menším počtu vyráběných kol,

 • při menších nárocích na přesnost ozubení,

 • pro ozubená kola větších rozměrů,

 • pro výrobu šípového ozubení.

  Výhody:

 • výroba na běžných univerzálních frézkách,

 • možnost výroby kol s velkým modulem – levnější nástroj,

  Nevýhody:

 • malá přesnost ( 7 – 8 stupeň IT)  použití pro přenos Mk při malých obvodových rychlostech, vo 5 m/s )

 • Obtížné nastavení vzájemné polohy obrobku a nástroje.


V roba ozuben ch kol odvalovac m zp sobem

Výroba ozubených kol –odvalovacím způsobem

Odvalovací způsob

 • profily zubových mezer se vytváří plynulým odvalováním tvořícího profilu po valivé kružnici ozubeného kola,

 • při tomto způsobu je nástrojem odvalovací fréza, která má tvar evonveltního šneku a její profil v normálové rovině je tvořen hřebenem,

 • fréza s obráběcím kolem představuje záběr šnekového soukolí,

 • záběr odvalovací frézy je plynulý, všechny zuby se obrobí současně


V roba ozuben ch kol odvalovac m zp sobem1

Výroba ozubených kol –odvalovacím způsobem

Výhody:

 • vysoká produktivita

 • dobrá přesnost

  Nevýhody:

 • nutnost specielního nástroje

 • velmi drahý nástroj


V roba ozuben ch kol obr ec h eben maag

Výroba ozubených kol –obrážecí hřeben (MAAG)

Obrážení hřebenovým nožem

 • Je to jeden z nejpřesnějších způsobů obrábění ozubených kol,

 • nástroj je ve tvaru ozubeného hřebene, má lichoběžníkový profil a vykonává řezný pohyb ve směru kolmém k čelní ploše obráběného kola,

 • u nás je nejčastěji používaný odvalovací stroj systému MAAG


V roba ozuben ch kol kotou ov n fellows

Výroba ozubených kol –kotoučový nůž (FELLOWS)

Obrážení kotoučovým nožem

 • Používá se pro výrobu čelních kol s přímými a šikmými zuby pro vnitřní ozubení,

 • princip je založen na vzájemném odvalování dvou ozubených kol po valivých kružnicích,

 • nástroj i obrobek se otáčejí kolem svých os při opačných smyslech,

 • pootočení nastane při poloze nástroje v horní úvrati,

 • posuv se děje současně s odvalováním,

 • při zpětném chodu naprázdno se nástroj vysune, aby nedošlo k jeho poškození a zhoršení obrobené plochy, toto se děje pomocí vačky.


V roba ozuben ch kol protahov n m

Výroba ozubených kol –protahováním

Protahování

 • Velmi výkonný a přesný způsob obrábění zubů čelních ozubených kol,

 • nástrojem je sada odstupňovaných tvarových nožů,

  Výhody

 • přídavek je odebírán velkým počtem břitů nástroje  velká životnost a trvanlivost nástroje,

  Nevýhody:

 • Cena protahováku  proto se používá hlavně ve velkosériové výrobě.


V roba nek a nekov ch kol

Výroba šneků a šnekových kol

Radiální způsob:

 • je to podobný způsob jako odvalovací způsob frézování čelních ozubených kol, pomocí odvalovací frézy,

  Tangenciální způsob výroby ozubených kol

 • při tomto způsobu výroby šnekových kol má odvalovací fréza náběhový kužel a již dopředu se nastavuje na celou hloubku zubové mezery,

 • je drahý odvalovací nastroj, lze jej nahradit tyčí s jednoprofilovým nožem  menší produktivita  ale menší náklady na nástroj, použití při kusové výrobě


Dokon ovac zp soby obr b n ozuben ch kol evingov n

Dokončovací způsoby obrábění ozubených kol - ševingování

Ševingování ozubených kol

 • je to dokončovací operace pro nekalená kola,

 • přídavek pro obrábění je max. 0,15 mm na zub,

 • ševingovacím nástrojem je korigované ozubené kolo, na jehož bocích jsou drážky pro vytvoření řezných hran a odvod třísek,

 • obvodová rychlost ševingovaného kola je 60 - 140 m/min,

 • obráběné kolo se otáčí a zároveň posouvá


Dokon ovac zp soby obr b n ozuben ch kol honov n

Dokončovací způsoby obrábění ozubených kol - honování

 • Je založeno na stejném principu jako ševingování,

 • používá se výhradně u kalených kol a to pro zlepšení tvaru zubů, snížení drsnosti zubů a k odstranění úchylek po tepelném zpracování, případně menších poškození na zubech, vzniklých při manipulaci,

 • provádí se na stejných strojích jako ševingování, nástrojem může být ozubené kolo vyrobené ze směsi plastu a brusiva nebo ocelové ozubené kolo, jehož zuby jsou pokryty tenkou vrstvou diamantového brusiva, vázaného pryskyřičným nebo kovovým pojivem


Evingovac stroj

Ševingovací stroj


Brou en ozuben ch kol

Broušení ozubených kol

Broušení ozubených kol

 • broušení se používá pro kalená ozubená kola, nebo ozubení pro velké obvodové rychlosti,

  a) Jedním brousícím kotoučem,

  • oba boky zubu ozubeného kola se brousí současně, nevýhodou je menší přesnost časté orovnávání kotouče do tvaru zubové mezery


Brou en ozuben ch kol1

Broušení ozubených kol

b) dvěma brousícími kotouči

 • je přesnější a výkonnější než broušení jedním kotoučem,

 • každý kotouč brousí jeden bok zubu = snadno se odstraňují nepřesnosti vzniklé při frézování,

 • je i větší životnost kotoučů a menší počet orovnávání


Pou it literatura

Použitá literatura

 • Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.

 • Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek

 • Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra

 • Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák

 • Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004.

 • Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989.

 • Fischer, U. aj. Bolek, A., Kochman, J. aj.

 • Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988. Doleček, J., Holoubek,


 • Login