Zgodovinski razvoj psihologije
Download
1 / 6

ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE. Ukvarjanje s psihološkimi vprašanji je staro toliko, kot civilizacija. Prvotni razvoj je potekal v okviru filozofije. Pojav psihologije kot znanosti – 1879 – Wundt ustanovi 1. psihološki laboratorij v Leipzigu – raziskovalna metoda: introspekcija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE' - xenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zgodovinski razvoj psihologije
ZGODOVINSKI RAZVOJ PSIHOLOGIJE

 • Ukvarjanje s psihološkimi vprašanji je staro toliko, kot civilizacija.

 • Prvotni razvoj je potekal v okviru filozofije.

 • Pojav psihologije kot znanosti – 1879 – Wundt ustanovi 1. psihološki laboratorij v Leipzigu – raziskovalna metoda: introspekcija

 • Predmet psihologije:

  • zavest,

  • vedenje,

  • zavest in vedenje,

  • zavest, vedenje in nezavedno.


Biolo ka in socialna podlaga du evnosti
BIOLOŠKA IN SOCIALNA PODLAGA DUŠEVNOSTI

 • BIOLOŠKA PODLAGA – organizem v celoti, zlasti

  • čutni organi (receptorji),

  • mišice in žleze (efektorji) in najpomembnejši

  • centralni živčni sistem

 • SOCIALNA PODLAGA – spodbude iz okolja

 • RELATIVNI DELEŽ VSAKE OD NJIJU

  • težko določljiv (potrebno oboje)

  • Razlike med

   • spoloma,

   • rasami,

   • nacijami,

   • razredi.


Osebnost
OSEBNOST

 • Celovit sistem – relativno stabilen, enkraten, enoten

 • Temelji razvoja osebnosti:

  • biološki,

  • socialni,

  • samodejavnost.

 • Razdeljenost na podsisteme, ti še na manjše sisteme, več zaporednih stopenj nadaljnjega razslojevanja – vzpostavljanje specifičnih odnosov z okoljem.

 • Najmanjša enota osebnosti – osebnostna lastnost.

 • Težave pri raziskovanju:

  • Terminološka nedoslednost (enak termin za različne pojave ali različni termini za isti pojav)

  • Metodološke težave – kompleksen predmet raziskovanja


Opredelitve osebnosti
OPREDELITVE OSEBNOSTI

 • Začetki so deterministični:

  • Freud (biološki determinizem: pretirano poudarjanje nagonske energije)

  • Sullivan (socialni determinizem – osebnost je ponotranjena mreža medosebnih odnosov)

 • Oddaljevanje od determinizma

  • Fromm: poudarjanje subjektove možnosti za izbiro in ustvarjanje novih situacij

  • Maslow – težnja po vsestranskem razvoju svojih sposobnosti

 • Iskanje kulturnih determinant osebnosti (zanemarjanje bioloških in psiholoških dejavnikov)

 • Osebnost kot bio-psiho-socialni sklop (dinamična organizacija tistih psihofizičnih sistemov v posamezniku, ki določajo njegovo karakteristično vedenje in doživljanje - Allport).

 • Ogromno definicij, vse imajo tri skupne lastnosti:

  • Enotnost oz. integriranost osebnosti

  • Enkratnost, individualnost in neponovljivost,

  • Relativna doslednost v vedenju.


Osebnostne lastnosti
OSEBNOSTNE LASTNOSTI

 • Psihološka realnost

 • Vpliv na dražljaje iz okolja – nekateri postanejo funkcionalno ekvivalentni – enaki vedenjski vzorci

 • Je svojevrstna dispozicija.

 • Ima nevrološko podlago.

 • Sproži različne oblike ekspresivnega in adaptativnega vedenja.

 • Predstavljamo jo kot dimenzijo z dvema skrajnima poloma.

 • Omogoča napovedovanje vedenja.

 • Ugotavljamo na podlagi psih. preizkusov in matematične analize rezultatov


Osebnostni tipi
OSEBNOSTNI TIPI

 • Hipokrat – Galenova tipologija temperamentov – razdelitev po načinih emocionalnega reagiranja

  • kolerik – vzburljiv, reagira hitro - se hitro razburi in pomiri, ekstravertiran, emocionalno labilen

  • sangvinik – živahen, družaben, dinamičen, ekstravertiran, emocionalno stabilen

  • melanholik – zaskrbljen, otožen, prevladujejo negativna čustva (žalost, obup), introvertiran, emocionalno labilen

  • flegmatik – reagira redko, počasi, je rigiden, ne mara sprememb in prilagajanja novim situacijam, introvertiran, emocionalno stabilen

 • Eysenck utemeljeval to tipologijo s svojimi osebnostnimi dimenzijami


ad