Czym jest i czym nie jest fala
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Czym jest i czym nie jest fala? PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Czym jest i czym nie jest fala?. Stadium Waves. Fale na powierzchni wody. Catch the Wave. Water Waves Dr. Dan Russell, Kettering University. Fala dźwiękowa czyli…. rozchodzące się zagęszczenia i rozrzedzenia cząsteczek np. powietrza. Pole elektryczne E. Pole magnetyczne B.

Download Presentation

Czym jest i czym nie jest fala?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Czym jest i czym nie jest fala?

Stadium Waves


Fale na powierzchni wody

Catch the Wave


Water Waves Dr. Dan Russell, Kettering University


Fala dźwiękowa czyli…

rozchodzące się zagęszczenia

i rozrzedzenia cząsteczek np. powietrza


Pole elektryczne E

Pole magnetyczne B

Kierunek propagacji k

Długość fali 

Fala elektromagnetyczna


Kierunek

propagacji

Zaburzanie pola elektrycznego

Vibrating Charges and Electromagnetic Waves

Pole oscylującego ładunku


Jest fala – jest drganie!


Klasyfikacja fal

 • Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne

 • Fale harmoniczne i nieharmoniczne

 • Fale płaskie i fale kuliste

 • Fale poprzeczne i podłużne


Polaryzator 2

Polaryzator 1

Fala padająca

Fala spolaryzowana

Polaryzacja fali

Sumowanie zaburzeń o różnych polaryzacjach


Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych


Zmiany wychylenia w czasie dla najprostszego drgania


Opis zaburzeń (drgań) za pomocą funkcji harmonicznych


Długość, amplituda i prędkość fali


Zaburzenie prawie prostokątne


Superpozycja fal

(!) ale nie zawsze:


Interferencja konstruktywna(zaburzenia się dodają)


Długość fali

Interferencja destruktywna(zaburzenia się odejmują – „kasują się”)

Sumowanie zaburzeń od dwóch fal


Interferencja fal „kulistych” na powierzchni wody

To samo tylko statycznie

Interferencja fal z punktowych źródeł


Na pewnych kierunkach wzmacnianie,a na innych wygaszanie…


Doświadczenie Younga (to samo, tylko że dla światła)


Doświadczenie Younga

Interferencja dla dwóch szczelin


Interferencja - podsumowanie

 • Powstanie „stałego w czasie” rozkładu miejsc, w których fale się wzmacniają bądź osłabiają (czyli prążków interferencyjnych)

 • Warunki interferencji:

 • Jednakowa częstotliwość

 • „Stała w czasie” różnica faz

 • Jednakowa polaryzacja


Zasada Huygensa


Powielanie się frontów falowych


Odbicie i załamanie fali

Odbicie i załamanie fali - zasada Huygensa w akcji

Angles of Reflection

Refraction of Light


β

Prawa załamania i odbicia


Analogia motoryzacyjna


Fala stojąca

Superpozycja identycznych, przeciwbieżnych fal


Polaryzator dla mikrofal(co przepuszcza a co blokuje?)


Efekt Dopplera

http://www.ionaphysics.org/ntnujava/Doppler/Doppler.html


Efekt Dopplera dla ruchu źródła

Zagęszczenie frontów falowych i wreszcie…


BUM!!! czyli przekroczenie bariery dźwięku


 • Login