Pr a bizalom p t s m v szete dolgozz j l s besz lj r la
Download
1 / 14

PR, a bizalom p t s muv szete Dolgozz j l s besz lj r la - PowerPoint PPT Presentation


 • 258 Views
 • Uploaded on

PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”. Konczosné dr. Szombathelyi Márta. 1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része 2.PR-elméletek 3.A PR szakma története 4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése 5.A PR tevékenység eszközei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PR, a bizalom p t s muv szete Dolgozz j l s besz lj r la ' - wallis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pr a bizalom p t s m v szete dolgozz j l s besz lj r la

PR,a bizalomépítés művészete „Dolgozz jól és beszélj róla!”

Konczosné dr. Szombathelyi Márta


Tananyagbeoszt s

1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része

2.PR-elméletek

3.A PR szakma története

4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése

5.A PR tevékenység eszközei

6. A PR tevékenység részterületei

7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR (CSR)

8.Hírnév, imázs

9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)

10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi

11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció)

12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás)

13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása

14. A házi dolgozatok értékelése

Tananyagbeosztás


Pr elm letek
PR-elméletek

 • Kettős törekvés

  • Önálló tudomány legyen

  • Integrálódjon más tudományokkal

 • A PR mindig nagyobb folyamatok részeként jelenik meg

 • Elengedhetetlen az integráció

 • 3 fő integrációs terület

  • Marketing folyamatok

  • Szervezési-vezetési folyamatok

  • Társadalmi folyamatok


A pr tev kenys g 3 rtelmez se
A PR tevékenység 3 értelmezése

 • Marketing-orientált PR felfogás

 • Szervezet-orientált PR felfogás

  • Grunig egy- és kétirányú, szimmetrikus és aszimmetrikus modelljei

   • Egyirányú kapcsolat

    • Sajtóügynökségi

    • Közvélemény-tájékoztatási modell

    • Személyes befolyáson alapuló modell

   • Kétirányú kapcsolat

    • Kétirányú aszimmetrikus

    • Kétirányú szimmetrikus modell

    • Kulturális közvetítő modell

 • Társadalom-orientált PR felfogás

 • Egyéb rendszerelméleti megközelítések

  • Hazleton kommunikációs folyamat modellje

  • A CCB-modell

  • „Kontingencia”-modell


I marketing orient lt pr felfog s
I. Marketing-orientált PR felfogás

 • Legrégibb és legszűkebb értelmezés

  • Értékesítési problémák megoldására

 • Hazai viszonylatban ma is uralkodó irányzat

  • Mikrogazdaság (vállalatok) kommunikációs segédlete

  • Reklám és sales promotion kiegészítője

  • A kommunikáció elsődleges célja az értékesítés növelése

 • A piacbefolyásolás 4 eleme (4P - McCarthy)

  • Product (termék)

  • Price (ár)

  • Place (értékesítési csatorna)

  • Promotion (marketingkommunikáció) (Mc Carthy és Kotler)

   • Személyes eladás

   • Reklám

   • Sales promotion (eladásösztönzés)

   • Public Relations


Ii szervezet orient lt pr felfog s
II. Szervezet-orientált PR felfogás

 • Mennyiben járul hozzá a public relation tevékenység a szervezeti célok megvalósításához?

 • A PR tevékenység azoknak az eszközöknek az egyike, amelyekkel a szervezeti célokat megvalósítják

 • J.E.Grunig: 15 év kutatás („Excellence in public relations”)

  • A PR 2 modelljét (egyirányú és kétirányú), ezen belül 6 variációját állította fel

  • A modellek egymás mellett élnek, néha keverednek

  • Alkalmazásuk függ:

   • Kultúra (a kommunikáció kultúrafüggő)

   • A szervezet profilja és jellegzetességei


Egyir ny kapcsolat 1 sajt gyn ks gi modell
Egyirányú kapcsolat/1.Sajtóügynökségi modell

 • Cél: kedvező sajtóvisszhang, erőfeszítések a sajtóra koncentrálva

 • Cél: a saját érdek érvényesítése

 • A marketingszemlélet hegemóniája

 • A legrégibb PR modell

 • Egyirányú kommunikáció, nem igényli a visszacsatolást

 • Jellege: propagandisztikus (megnyerni a közönséget)

 • Az információ igazságértéke nem lényeges

 • A PR iránti ellenszenv oka e modell alkalmazása

 • Alkalmazói:

  • Politikusok, egyes vezetők

  • Politikai pártok

  • Érdekcsoportok

  • Sportágak, sportolók

  • Sztárok

  • Erős piaci pozícióban levő vállalatok


Egyir ny kapcsolat 2 k zv lem ny t j koztat si modell
Egyirányú kapcsolat/2.Közvélemény-tájékoztatási modell

 • Cél: kedvező információk terjesztése, tájékoztatás

 • Cél: saját érdek, álláspont érvényesítése

 • Keletkezése: 1900-as évek, USA

 • Egyirányú kommunikáció, nincs visszacsatolás

 • Sajtócentrikus

 • DE súlyt helyez az információk igazságtartalmára (viszonylag objektív)

 • Alkalmazói:

  • Kormányzati szervek, önkormányzatok, hatóságok

  • Civil érdekcsoportok

  • Erős piaci pozícióban levő vállalatok

  • Kezdő versenyvállalatok


Egyir ny kapcsolat 3 szem lyes befoly son alapul modell
Egyirányú kapcsolat/3.Személyes befolyáson alapuló modell

 • A távol-keleti kutatások hatására

 • Cél: személyes presztízs, befolyás növelése

 • A „személyi kultusz” PR modellje („alapító atya” vagy „vezér” kultusza)

 • Maximálisan propagandisztikus (meggyőzésre tör)

 • Esetenként etikátlan

 • Módszer: személyes kapcsolatok kiépítése kulcsszemélyekkel (média, hatóságok, szervezetek)

 • A lobbizásra koncentrál

 • Alkalmazói:

  • Alapító atyák kultúrájára építő vállalatok

  • Ázsiai, távol-keleti vállalatok, szervezetek

  • Kis- és középvállalatok kezdeti stádiumban


K tir ny kapcsolat 1 k tir ny aszimmetrikus modell
Kétirányú kapcsolat/1.Kétirányú aszimmetrikus modell

 • Új elem: visszacsatolás, stratégiai fontosságú közvélemény kutatása

 • Alkalmazza a kommunikációelmélet és –kutatás módszereit és eredményeit

 • Nem biztos, hogy a szervezet magatartása változik

 • Kezdeményező a kommunikációban: a szervezet

 • Cél: a befogadók meggyőzése, attitűdjük megváltoztatása

 • Alkalmazói:

  • Kormányzati szervek, önkormányzatok, hatóságok

  • Társadalmi célú intézmények

  • Érdekcsoportok, lobbik

  • Erős piaci pozícióban levő vállalatok


K tir ny kapcsolat 2 k tir ny szimmetrikus modell
Kétirányú kapcsolat/2.Kétirányú szimmetrikus modell

 • A kommunikáció célja a kölcsönös alkalmazkodás, optimális kompromisszum

 • Kölcsönös interaktív kommunikációs kapcsolatot feltételez: tárgyalás, kompromisszum

 • Alapelv: az érdekek kölcsönös figyelembe vétele

 • Széleskörűen alkalmazza a kutatást

 • Nyitottság, rugalmasság, szociális érzékenység, etikusság

 • Alkalmazói:

  • Egyes politikai pártok

  • Kormányzati szervek

  • Egyes érdekcsoportok

  • Közvélemény fókuszában álló vállalatok, intézmények


K tir ny kapcsolat 3 kultur lis k zvet t modell
Kétirányú kapcsolat/3.Kulturális közvetítő modell

 • Görögországi kutatások hatása

 • Multinacionális vállalatok külföldi leányvállalataira jellemző, ahol a vezető anyaországi

 • Erőteljes kulturális különbségek

 • a vezetés rá van utalva a közvetítőkre, megnő a tájékozódás igénye

 • Gyakran kulturálisan idegen szemlélet, saját érdek, álláspont ráerőltetése

 • Alkalmazói:

  • Egyes politikai körök, idegen hatalmak

  • Multinacionális vállalatok helyi érdekeltségei

  • Külföldi tulajdonosok


Iii t rsadalom orient lt pr felfog s
III. Társadalom-orientáltPR felfogás

 • Mennyiben járul hozzá a PR tevékenység a társadalom funkciójához?

 • A szűk vállalati szférából kilépés

 • Egyrészt a nonprofit szervezetek, kormányzati szervek is alkalmazzák a PR módszereket

 • Másrészt erősödik a társadalmi kontroll a gazdaság felett

 • A szervezet mint alrendszer illeszkedik a nagyobb társadalmi rendszerbe, a PR feladata az illeszkedés segítése

 • A vállalat kommunikálja hozzájárulását az össztársadalmi célokhoz


Egy b rendszerelm leti megk zel t sek ny lt rendszerek
Egyéb rendszerelméleti megközelítések (nyílt rendszerek)

 • Hazleton kommunikációs folyamat modellje

  • A szervezet állandóan változó környezetben létezik (jogi, politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, verseny környezet)

 • A CCB-modell

  • Cutlip – Center – Broom: Effective PR, 1985

  • Morphogenezis: a környezet hatására a nyílt szervezet változtathat szervezetén, szerkezetén, eljárásain, céljain

 • „Kontingencia”-modell

  • Szoros egymásmellettiség, érintkezés

  • Alapelv: ekvifinalitás: több út vezethet ugyanahhoz a célhoz


ad