(Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben - PowerPoint PPT Presentation

Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben
Download
1 / 127

 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

(Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben. (Magyar Gyógyszerészi Kamara). OEP. ÁNTSZ. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM. OGYI. EEKH. egyebek. V. Term észetesen az Országgyűléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

(Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben

(Bizonyos) Igazgatási jellegű feladatokat ellátó szervek a gyógyszerügyben

(Magyar Gyógyszerészi Kamara)

OEP

ÁNTSZ

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

OGYI

EEKH

egyebek

V


Term szetesen az orsz ggy l ssel s a korm nnyal kellene kezden nk de

Természetesen az Országgyűléssel és a Kormánnyal kellene kezdenünk, de...

Az Országgyűlés feladata az egészségügy területén:

 • törvényalkotás

 • a Nemzeti Egészségfejlesztési Program elfogadása

  A Kormány feladata itt:

 • kormányrendeletek alkotása, ebben az egészségügyi tárca és a Nemzeti Egészségügyi Tanács segíti


Mire kell eml kezni a jogi alapismeretek b l itt

Mire kell emlékezni a „Jogi alapismeretek”-ből itt

 • Hatóság (államigazgatási szerv) és hatósági joggal felruházott…

 • Ezeket hogyan jelölik ki

 • A Kormány hatásköre

 • Mik a jogszabályok és milyen a tartalmuk


Hat s gi jogk rt

Hatósági jogkört…

…törvény adhat!

Hacsak törvény minisztert fel nem hatalmaz arra, hogy szervezetet ilyenre kijelöljön!

Korábban: a törvény megnevezte a szervet

Manapság új jogtechnika: csak utal rá!


J jogtechnika az int zm nyeket nem nevezi meg k dolja 1

Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 1

Mert változhat a nevük (a konkrét nevet jobb alacsonyabb szintű jogszabályba tenni, könnyebben változtatható)

 • Egészségbiztosítási szerv = OEP

 • Egészségbiztosítási felügyeleti hatóság (= Egészségbiztosítási Felügyelet)

 • Gyógyszerészeti államigazgatási szerv = OGYI

 • Egészségügyi államigazgatási szerv = ÁNTSZ (hogy melyik szerve: lásd később)


J jogtechnika az int zm nyeket nem nevezi meg k dolja 2

Új jogtechnika: az intézményeket nem nevezi meg, „kódolja”… 2

 • Sőt: a minisztereket (Minisztérium!) sem nevezi meg:

 • Az egészségügyért felelős miniszter = egészségügyi miniszter

 • Az államháztartásért felelős miniszter = a pénzügyminiszter


Az egyes szervek

Az egyes szervek…

 • …azonosítása és tevékenységük meghatározása Korm. rendelet(ek)ben történik!

 • Itt (az ÁNTSZ-ről szóló Korm. r.-ben) nevesítik, hogy adott más jogszabályban az „egészségügyi államigazgatási szerv” az ÁNTSZ milyen szintű intézményét jelenti!


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben

Pl.

 • 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

 • A 19. §-ban nevezi meg az OGYI-t, mint „gyógyszerészeti államigazgatási szervet”


Az eg szs g gyi miniszter

Az egészségügyi miniszter


Az eg szs g gyi miniszter1

Az egészségügyi miniszter

 • Miért nem a „Minisztériumról” szól a jogszabály?! (lásd korábban!)

 • Vajon milyen szintű jogszabály? (Lásd korábban)

 • 161/2006. (VII. 28.) Korm. r. az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl


Mi rt felel s a korm nyban

Miért felelős a Kormányban?

 • az egészségügyért

  2. az egészségbiztosításért


Hogyan csoportos that k a feladatai

Hogyan csoportosíthatók a feladatai

 • Kormányzatia Kormány politikájának érvényre juttatása, az ágazati szervezet irányítása

 • Ágazatiminden eü. szolgáltató - tulajdontól függetlenül - ágazati irányítása:

  -jogalkotás

  -intézményfenntartás (országos, ezeket utasíthatja is)

  révén


Korm nyzati feladatai

Kormányzati feladatai

 • javaslatot tesz a Kormány közpolitikájára

 • előkészíti az ilyen törvények és Korm. rendeletek, határozatok koncepcióját és tervezetét

 • EüM rendeleteket ad ki

 • képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben, az EU tagállami szerveit is ideértve

 • közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és nyomon követésében

 • gondoskodik egészségügyi statisztikai rendszer működéséről


Gazati feladatai 1

Ágazati feladatai 1

?

1. Szakképzésiés felnőttképzési feladatai keretében meghatározza

 • az egészségügyi tevékenységek gyakorlásához ki végezhet emberen gyógyszervizsgálatot

 • a felsőfokú szakirányú szakképzéshez szakorvos, szakgyógyszerész

 • az ágazati továbbképzéshez „évente hány kreditpont kell, hogy gyógyszertárban dolgozhassak”

  szükséges képesítési rendszert ill. követelményeket (folytatódik)


Gazati feladatai 2

Ágazati feladatai 2

(Szakképzési és felnőttképzési, folyt.)

 • szakmai javaslatot dolgoz ki az iskolai tananyag részére (kábítószer, dohányzás, alkohol ellenes küzdelem)

 • irányítja az egészségügyi szakoktatást, működteti a kp-i gyakornoki rendszert, az egészségügyi dolgozók továbbképzési rendszerét

 • ellátja az orvos- és egészségtudományi képzéssel kapcsolatos szakhatósági feladatokat


Gazati feladatai 3

Ágazati feladatai 3

2. Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége körében

 • jogszabály-előkészítés és -alkotás (a Pü. miniszterrel egyetértésben):

  - egészségpolitika

  - egészségügyi kutató tevékenység

 • Az E-alap költségvetéséből eredő pénzügyi feladatok ellátásában közreműködés (folytatódik)


Gazati feladatai 4

Ágazati feladatai 4

(Az egészségügyért, egészségbiztosításért való felelőssége… folytatás)

 • irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskörű szerveit

 • működteti a Nemzeti Eü.-i Tanácsot

 • irányítja az Egyetemeken folyó eü.-i betegellátó rendszert

 • törvényességi felügyeletet gyakorol a Kamarák fölött


Ir ny tja az e i ell t s orsz gos hat sk r szerveit

„Irányítja az eü.-i ellátás országos hatáskörű szerveit”

 • Az ÁNTSZ

 • az Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP

 • OGYI

 • EKH Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

 • OMSZ Országos Mentőszolgálat

 • OVSZ Országos Vérellátó Szolgálat

 • EKI Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

 • ETI Egészségügyi Továbbképző Intézet (középkáder!)

 • ESKI Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet

 • ORKI Országos Röntgen- és Kórháztechnikai Intézet


Gazati feladatai 5

Ágazati feladatai 5

 • 3. Az egészségügyért való felelőssége körében a)működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében

 • szervezi és összehangolja az állami egészségügyi ellátás rendszerét

 • kidolgozza

  • az ellátórendszer koncepcióját, feladatait, szakmai szabályait és

  • minőségi követelményeit

  • az ellátás személyi-tárgyi feltételeit

   (folytatódik)


Gazati feladatai 6

Ágazati feladatai 6

 • (a) működteti az egészségügyi ellátórendszert, ennek keretében folytatás)

 • meghatározza

  • a katasztrófa-egészségügyi és honvédelmi feladatokat (szervei és a helyi szakigazgatás együttműködése)

  • az ágazati közalkalmazotti jogviszony feltételeit (munkakörök, képesítés, elnevezés)

  • a rendkívüli munkavégzés feltételeit (ügyelet!)


Gazati feladatai 7

Ágazati feladatai 7

 • 3. Az egészségügyért való felelőssége körében b)meghatározza

  • a közegészségügyi és népegészségügyi feladatokat

  • (az FVM-el és KVM-el közösen) az egészségre ható tényezők határértékeit

 • itt további fölsorolás következik, csak kivonatolva adom meg:


Eg szs g gyi feladatai kivonat

Egészségügyi feladatai(kivonat)

meghatározza az emberi felhasználású gyógyszerek előállításának, minőségének, minőségellenőrzésének, forgalomba hozatala engedélyezésének és forgalomba hozatalának, (orvosi) rendelésének, (betegnek való) kiadásának, reklámozásának és ismertetésének szabályaita feladatokat delegálja!


Eg szs g gyi feladatai kivonat folytat s

Egészségügyi feladatai(kivonat, folytatás)

meghatározza

 • a kábítószer- és pszichotróp-egyezmény alá tartozó gyógyszerekkel kapcsolatos szabályokat

 • a kórház- és orvostechnikai termékek előállítása, forgalmazása és alkalmazása föltételeit

 • egyes (!) gyógyszerek kereskedelmi árrését (a PM egyetértésével!)


Az eg szs g gyi enged lyez si s k zigazgat si hivatal eekh

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási HivatalEEKH


Az eg szs g gyi enged lyez si s k zigazgat si hivatal

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

 • Korábban az EüM igazgatósága, ma egyes egészségügyi közigazgatási feladatok ellátására létrehozott szerv (az államigazgatás korszerűsítésének elve: lehetőleg a konkrét engedélyezési feladatok kerüljenek el a Minisztériumoktól…)

 • 295/2004. (X. 28.) Korm. r. alapította


Az eg szs g gyi enged lyez si s k zigazgat si hivatal1

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

Az Egészségügyi miniszter nevezi ki elnökét és felügyeli tevékenységét

A Hivatal feladatai:

 • az orvostechnikai eszközök engedélyezése

 • az egészségügyi szakképesítésű személyek mind alap-, mind működési nyilvántartásának vezetése

 • az egészségügyi szakértők hatósági felügyelete (bizonyítvány kiadása is)

 • a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos engedélyek kiadása


Lljunk meg egy sz ra

Álljunk meg egy szóra!

Gyógyszerész-nyilvántartások

 • Alapnyilvántartás

  mindenki szerepel benne, akinek magyar (honosított) gyógyszerészi oklevele van

 • Működési nyilvántartás

  kötelező annak, aki gyógyszerészi diplomához kötött tevékenységet (akar) folytat(ni), feltétele kötelező továbbképzés (kreditpontok)


Orsz gos gy gyszer szeti int zet ogyi

Országos Gyógyszerészeti IntézetOGYI


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben

OGYI

A(z akkori) Népjóléti Minisztérium közleménye az Országos Gyógyszerészeti Intézet Alapító Okiratának közzétételéről (Népjóléti Közlöny 48, 1633-1634, 1998)

Alapítva: 1962! Majd 1982-ben miniszteri rendeletet adtak ki róla, 1988-ban Alapító Okiratot…


A hat s gi gy gyszer ellen rz s int zm nyei kialak t s nak n h ny korai m rf ldk ve magyarorsz gon

A hatóságigyógyszer-ellenőrzés intézményei kialakításának néhány korai mérföldköve Magyarországon

 • 1871 Ph. Hg. I.

 • 1925 Országos Közegészségügyi Intézet

 • 1927 „Chemiai osztálya” (gyógyszer-ellenőrző laboratórium, elsősorban a gyógyszertári gyógyszerkészítést)

 • 1933: kötelező (gyári) gyógyszertörzs-könyvezés (a Chemiai osztály részt vesz)


Folytat s

(folytatás)

 • 1962 OGYI (az EüM „Műszaki fejlesztési osztály”-ából, ami korábban „Gyógyszerkönyvi laboratórium”)

 • 1968 ide csatolják az OKI „Chemiai osztályát” is (általános hatáskör: gyógyszertörzskönyvezés, -gyártás, -nagyker., gyógyszertárak)

 • 1991 ÁNTSZ megalakulása (a gyógy-szertár-felügyelet leválik az OGYI-ról)

Vezetője 1962-1984 Prof. Bayer István

1984-2007 (mínusz 8,5 hónap)…


Ogyi alap t okirata

OGYI Alapító Okirata

 • Alapító és felügyeleti szerv: (EüM)

 • Tevékenysége:

  • állami feladatként ellátandó alap-tevékenységek

  • (bizonyos) vállalkozási tevékenységek

 • Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv

 • Főigazgatóját - nyilvános pályázat alapján – az egészségügyi miniszter nevezi ki


Ogyi llami feladatai

OGYI állami feladatai

 • A hatósági gyógyszerellenőrzés országos szerve

 • A gyógyszerészet területén a minisztérium szervezési-módszertani, továbbképző és tudományos kutató alapintézménye


Ogyi a gy gyszerellen rz s orsz gos szerve

OGYI: a gyógyszerellenőrzés országos szerve

 • (szak)hatóság jogszabályban meghatározott esetekben

 • bejelentési, tájékoztató rendszereket alakít(hat) ki

 • felkérésre jogszabály-előkészítés

 • nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesíthet (EU, WHO)


Ogyi gy gyszer szi m dszertani int zm ny

OGYI: gyógyszerészi módszertani… intézmény

 • Formulae normales

 • Gyógyszer-utilizáció

 • Módszertani levelek kiadása (az EüM-el egyeztetve)

 • A WHO Gyógyszerinformációs és Gyógyszerminőség-ellenőrzési Együttműködő Központja


Ogyi non profit v llalkoz si lehet s g

OGYI: non-profit vállalkozási lehetőség

 • felkérésre

  inspekciók (GMP, GLP)

   információk gyűjtése, feldolgozása

   laboratóriumi vizsgálatok

 • tudományos rendezvények szervezése

 • kiadói tevékenység (pl. Ph. Hg. VIII.)


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei

Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei...

...ezeket részleteiben az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg

Felsorolás:

 • humán gyógyszerek forgalomba hozatalának engedélyezése, ideértve

  értékelés

  a forg. hoz. eng. kiadása, visszavonása

  hibás tételek forgalomból való kivonása

  mellékhatás-figyelés

  minőségi hibákról döntés, intézkedés


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei folyt

Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)

 • Magyarországon nem, de külföldön forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek egyedi alkalmazásának elbírálása

 • gyógyszerek jóváhagyott indikációján túli alkalmazásának egyedi engedélyezése

 • gyógyszeradományok (külföldről és külföldre) engedélyezése


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei folyt1

Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)

 • gyógyszergyártási engedély kiadása

 • a gyógyszergyártók folyamatos GMP-ellenőrzése

 • gyógyszer-nagykereskedelmi engedély kiadása, az engedélyesek GDP-ellenőrzése

 • mindenfajta biztonsági vizsgálatot végző labor GLP-ellenőrzése

 • a humán klinikai („gyógyszer”)-vizsgálatok engedélyezése és GCP-ellenőrzése


Az ogyi szak hat s gi tev kenys gei folyt2

Az OGYI (szak)hatósági tevékenységei (folyt.)

 • az Egészségbiztosítási Felügyelet mellett szakhatóság a gyógyszerismertetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásokban (szabálysértések)

 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság mellett szakhatóság a gyógyszer-reklámokkal kapcsolatos felügyeleti eljárásokban

 • a Gyógyszerkönyvnek meg nem felelő gyógyszeranyag alkalmazásának engedélyezése

 • a Gyógyszerkönyv módosítása

 • a FoNo módosítása, stb.


Ogyi adatok 2009

OGYI-adatok (2009)

 • Létszám: 230, ebből

 • 120 diplomás (főleg gyógyszerész, orvos, vegyész(mérnök), biológus, jogászok…)

 • 3 professzor, 1 MTA-doktor + 18 PhD + 18 egyetemi doktor (dr. univ.)

 • 2008-ben a költségvetés 5 Mlá Ft, 100%-ban bevételből (főleg igazgatási-szolgáltatási díjak)


Llami n peg szs g gyi s tisztiorvosi szolg lat ntsz

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi SzolgálatÁNTSZ


Az ntsz

Az ÁNTSZ

A 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálatról…


Mi a n peg szs g gy

Mi a népegészségügy?

 • közegészségügy

 • járványügy

 • eü. fejlesztés

 • az eü. igazgatási tevékenységek irányítása, felügyelete

 • az eü. ellátás felügyelete

  Mindezállami feladat, az EüM irányítása alatt az ÁNTSZ látja el


Az ntsz szervezete

Az ÁNTSZ szervezete

KISTÉRSÉGIG KIÉPÜLT DEKONCENTRÁLT SZERV

 • Élén: országos tisztifőorvos

 • Vannak:

  • Központi szervei

  • Regionális Intézetei

  • Kistérségi Intézetei


Orsz gos tisztif orvos

Országos tisztifőorvos

 • kinevezője a miniszterelnök

 • vezeti az ÁNTSZ-t

 • gyakorolja a jogszabályokban reá nevesített hatósági jogköröket


Az ntsz k zponti szervei

Az ÁNTSZ Központi szervei

 • Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal OTH (önálló gazdálkodó, teljes jogkör)

 • Országos intézmények (részben önállóan gazdálkodó, az OTH irányítása alatt, főigazgatók vezetik)


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben

OTH

 • az országos tisztifőorvos a legfőbb vezetője, de van igazgatója is

 • jogi személyiségel nem rendelkező, de önálló feladattal ellátott része: az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdő Főigazgatóság (OGYFI)


Orsz gos int zm nyek

Országos intézmények

 • Az ÁNTSZ szakmai-módszertani, nyilvántartási, felügyeleti, szakértői feladatokat ellátó szervei

 • külön jogszabály egyéb feladatokat is ruházhat rá


Az ntsz ter leti szervei a region lis int zetek

Az ÁNTSZ területi szervei a Regionális Intézetek

 • részjogkörrel rendelkező, részben önálló, vezetője a regionális tisztifőorvos, egyik szakmai helyettese a regionális tisztifőgyógyszerész


Az ntsz helyi szervei a kist rs gi f v rosi ker leti int zetek

Az ÁNTSZ helyi szervei a Kistérségi (fővárosi Kerületi) Intézetek

 • a Regionális Intézet jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladattal felruházott szerve. Vezetője a kistérségi tisztifőorvos

 • Itt már nincs gyógyszerész!


Kinevez sek 1

Kinevezések, 1

 • Minden ÁNTSZ-vezető: pályázat alapján

 • miniszterelnök az országos tisztifőorvost

 • miniszter az országos tisztifőorvos javaslata alapján:

  • helyettes országos tisztifőorvos,

  • az OTH igazgatója és gazdasági vezetője,

  • országos tisztifőgyógyszerész


Kinevez sek 2

Kinevezések, 2

 • országos tisztifőorvos:

  • az országos intézetek vezetőt

  • a regionális tisztifőorvosokat

  • azok egyetértésével a regionális tisztifőgyógyszerészeket

 • a regionális tisztifőorvos – az országos tisztifőorvos egyetértésével – a kistérségi tisztifőorvosokat


Az ntsz feladatai

Az ÁNTSZ feladatai

IGAZGATÁSI

 • közegészségügyi-járványügyi hatósági

 • az egészségügyi ellátás állami felügyelete

  A KP-I EÜ. ELLÁTÁS INFORMÁCIÓS BÁZISA

  SZOLGÁLTATÓ


Az ntsz feladatai1

Az ÁNTSZ feladatai

 • Közegészségügyi-járványügyi felügyelet, ellenőrzés (kivéve a fegyveres testületeket)

 • Általános népegészségügy: adat- és állapotelemzés: minden(ki)től jogosult adatot kérni, az egészség-károsító hatások vizsgálata, a fertőző betegségek bejelentésének kialakítása, a határértékek megalapozása


Az ntsz feladatai folytat s

Az ÁNTSZ feladatai folytatás

 • Környezet- és település egészségügy.: légszennyezettségi határértékek, felszíni vizek eü. követelményei, u. ez talajra, a zárt térben a rezgések…

 • Sugáregészségügy.: hasonló normák

 • Kémiai biztonságipari és háztar-tási kemikáliák engedélyezése, nyilvántartása (rovar- és rágcsálóírtó, fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eszközök = a járványügybe tartoznak!)


Az ntsz feladatai folytat s1

Az ÁNTSZ feladatai folytatás

 • Munkaegészségügy.: tárgyi feltételek, foglalkozási betegségek

 • Élelmezés- és táplálkozásegészségügy.: az egészségkárosító anyagok határértékei, az élelmiszer okozta egészségügyi károsodások, a táplálkozási helyzet vizsgálat, a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek engedélyezése


Az ntsz feladatai folytat s2

Az ÁNTSZ feladatai folytatás

 • Járványügy: helyzetelemzés, annak megállapítása, hogy van-e járvány, a védőoltások elrendelése, szűrővizsgálatok, felügyeli a tbc és nemi úton terjedő betegségek felkutatását, meghatározza a védőoltó készítmények készletét. Fenntart közegészségügyi-járványügyi laboratóriumokat is


Az ntsz feladatai folytat s3

Az ÁNTSZ feladatai folytatás

 • Egészségügyi fejlesztés és nevelés: szervezi a tanácsadást, az anya- és csecsemővédelmet, a mentálhigiénés és családvédelmi szolgálatot

 • Tömeges egészségügyi károsodások esetén intézkedésekre jogosult


Az ntsz igazgat si feladatai

Az ÁNTSZ igazgatási feladatai

 • Egészségügyi szolgáltatók engedélyezése gyógyszertár is!

 • Az ügyeleti és készenléti szolgálat elrendelése gyógyszertár is!


Az ntsz gy gyszerell t si igazgat si feladatai folytat s

Az ÁNTSZ gyógyszerellátási igazgatási feladatai folytatás

 • “Kijelöli azokat a gyógyszertárakat és egyéb egészségügyi intézményeket, amelyek a… miniszter által meghatározott gyógyszereket… kötelesek készletükben tartani”

 • “Gyakorolja a külön tv.-ben meg-határozott lakossági gyógyszer-ellátással kapcsolatos feladatokat”


Az ntsz szervei

tisztiorvosok

tisztigyógyszerészek

Az ÁNTSZ szervei

Orsz. tisztifőorvosi Hivatal

OKI

OSZMK

OSSKI

OEK

OEFI

OKBI

OÉTI

OALI

OGYEI

ORSZÁGOS

Regionális Intézetek

“TERÜLETI”

Kistérségi/Fővárosi kerületi Intézetek

„HELYI”


Az ntsz k zponti szervei1

Az ÁNTSZ központi szervei

Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH), alárendeltségében:

 • Országos KörnyezetegészségügyiIntézet(OKI)

 • Országos Epidemiológiai Központ (OEK)

 • Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)

 • Országos Élelmiszer és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI)

 • Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ (OSZMK)

 • Országos Alapellátási Intézet (OALI)

 • Országos „Fréderick Joliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)

 • Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

 • Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)


Az ntsz region lis int zetei 1

Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 1

 • Észak-alföldi (Szolnok: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykún-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg)

 • Észak-magyarországi (Eger: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád)

 • Dél-alföldi (Békéscsaba: Bács-kiskun, Békés, Csongrád)


Az ntsz region lis int zetei 2

Az ÁNTSZ regionális Intézetei, 2

 • Dél-dunántúli (Kaposvár: Baranya, Somogy, Tolna)

 • Közép-magyarországi (Budapest: Főváros, Pest)

 • Közép-dunántúli (Veszprém: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém)

 • Nyugat-dunántúli (Győr: Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala)


R gi k kist rs gek

Régiók, kistérségek

 • Összesen 7 régió

 • Kistérségek:

  • valamennyi fővárosi kerület

  • régiónként 10-13 Kistérségi intézet, mindegyikhez 1-3 kistérség


Oszmk

OSZMK

 • 15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről

 • Országos, megyei és városi szakfelügyelők (területük szakértői, pályázat alapján, az OSZMK nyilvántartásában)

 • De gyógyszertárak: a regionális tiszti(fő)gyógyszerészek egyben a szakfelügyelők is!


Az ntsz hat s gi jogk re

Az ÁNTSZ hatósági jogköre

 • A fegyveres szervek kivételével minden jogi és természetes személyre

 • Beléphet minden emberi tartózkodásra szolgáló helyiségbe és ott ellenőrizhet

 • Államigazgatási határozatot hoz

!


Ntsz hat rozatok

ÁNTSZ-határozatok

 • hiányosság megszüntetésére

 • addig az intézmény működésének felfüggesztése

 • egészségre ártalmas tárgyak használatának megszüntetése, esetleg megsemmisítés

 • figyelmeztet, helyszíni bírság, fegyelmi kezdeményezése a munkáltatónál


Ntsz m sodfok elj r sok

ÁNTSZ, másodfokú eljárások

orsz. ti.főorvos

Kistér-ségi Int.

Regio-nális Int.

Egész-ségbiz-tosításiFelü-gyelet

OTH

(orsz. tisztifő-gyógyszerész is)

Országos intézet


Az ntsz konkr t hat s gi jogk rei a gy gyszerfel gyelet ter let n

Az ÁNTSZ konkrét hatósági jogkörei a gyógyszerfelügyelet területén...

…ezeket az egyes, konkrét gyógyszerügyi tevékenységek bemutatásakor ismerjük meg!


Orsz gos eg szs gbiztos t si p nzt r region lis eg szs gbiztos t si p nzt rak

Országos Egészségbiztosítási PénztárRegionális Egészségbiztosítási Pénztárak


Oep rep ek

OEP, REP-ek

 • Az OEP dönt a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásáról és ennek mértékéről, esetleg egyéni méltányosság alapján nagyobb támogatásról

 • A REP szerződést köt orvossal és gyógyszertárral az ártámogatott gyógyszerrendelésre és –kiadásra, ezeket ellenőrzi is

 • Szerepük van a közgyógyellátásban is

 • Részletek: később!


Eg szs gbiztos t si fel gyelet

Egészségbiztosítási Felügyelet


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 1

Egészségbiztosítási Felügyelet, 1

 • 2006. évi CXVI. törvény az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről

 • Feladatai:

  • ellenőrzi az egészségbiztosítási szolgáltatást nyújtókat

  • védi a biztosítottak érdekeit

  • ellát más, jogszabályban adott feladatokat


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 2

Egészségbiztosítási Felügyelet, 2

Pl. „egyéb feladatai”:

 • az egészségügyi szakembereknek nyújtott gyógyszerismertetés minden formájának felügyelete (lásd ott), szakhatóság az OGYI


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 3

Egészségbiztosítási Felügyelet, 3

Pl. „egyéb feladatai”:

 • az OEP gyógyszertámogatás-ügyben hozott határozatai ellen államigazgatási másodfok

 • ugyanígy államigazgatási másodfok az országos tisztifőorvos és az OTH által hozott határozatok esetében


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 4

Egészségbiztosítási Felügyelet, 4

Pl. „egyéb feladatai”:

 • ellenőrzi a gyógyszertárak szakmai vezetésének függetlenségét a működtető gazdasági társaságtól

 • magának a gyógyszertár-vezetésnek az összeférhetetlenségét

  (lásd később)


Eg szs gbiztos t si fel gyelet 5

Egészségbiztosítási Felügyelet, 5

Szervezete:

 • Elnök (kinevezi - az egészségügyi miniszter javaslatára – a miniszterelnök 6 évre) + apparátus

 • segíti/felügyeli 7 tagú Felügyeleti Tanács (tagjait a miniszterelnök 6 évre):

 • 2-2 tagot jelöl egészségügyi és pénzügyminiszter

 • 1-1 tagot az Országos Érdekegyeztető Tanács munkavállalói és munkáltatói oldala, valamint a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány kuratóriuma

  Összeférhetetlenségi szabályok!


A gy gyszer szet szakmai szervezetei

A gyógyszerészet szakmai szervezetei

 • Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK köztestület

 • (Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság MGYT) „a gyógyszerésztudományok népszerűsítése”

 • (Magángyógyszerészek Országos Szövetsége MOSZ) személyi jogosok érdekei

 • (Magyar Gyógyszerész Egyesület MGYE)

 • (Gyógyszertár-tulajdonos Gyógyszerészek Egyesülete)

nincs kifejezett szakigazgatási szerepük, de véleményüket ált. kikérik


Magyar gy gyszer szi kamara mgyk

Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK


Bizonyos igazgat si jelleg feladatokat ell t szervek a gy gyszer gyben

MGYK

 • 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

 • Preambulum: „az Országgyűlés… elismeri az egyes egészségügyi szakmák jogát a szakmai önkormányzathoz”


Szakmai nkorm nyzat

Szakmai önkormányzat:

a szakmák gyakorlói közvetlenül vagy választott testületeik útján – a törvények keretein belül –

 • önállóan intézik szakmai ügyeiket

 • képviselik szakmájuk érdekeit

  De: a szakmai gyakorlója (gyógyszerész) szabadon dönt, hogy tartozik-e a testülethez, s szakmáját e nélkül is gyakorolhatja!


Az eg szs g gyben m k d kamar k

Az egészségügyben működő Kamarák

 • Magyar Orvosi Kamara MOK

 • Magyar Gyógyszerészi Kamara MGYK

 • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

  minimum 60 fő kell a megalakuláshoz


Mgyk k ztest let

MGYK: köztestület!

 • Csak ez a szervezet köztestület! (MGYT, MOSZ stb. nem!)

 • = “A gyógyszerészi hivatás gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a gyógyszerészek önkormányzattal rendelkező szakmai, érdekképviseleti köztestülete”


Mgyk feladatai 1

MGYK feladatai, 1

 • Megalkothatjaalapszabályát, etikai szabályait etikai kódexe az Egészségügyi dolgozók rendtartását fejti ki

  ezek nem lehetnek ellentétesek jogszabályokkal… de ezek alapján el is járhat

 • Tagjaival szemben etikai eljárásokat folytathat le de nem az etikai kódexe, hanem a Rendtartás alapján

 • Képviselheti, védheti tagjai érdekeit a hivatásuk gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben


Rendtart s

„Rendtartás”

EüM rendelet melléklete, az egészségügyi dolgozók viselkedési szabályait tartalmazza


A mgyk feladatai 2

A MGYK feladatai, 2

Véleményezi a

 • tagjai szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat és az azt befolyásoló állami, egészségbiztosítási, önkormányzati döntéseket

 • a (szak/tovább)képzés követelményrendszerét


A mgyk feladatai 3

A MGYK feladatai, 3

 • Közzé teheti az elfogadott továbbképzések listáját (rendező, időtartam, pontszám)

 • Továbbképzéseket szervez

 • Tagjairól nyilvántartást vezet

 • Tagjai között – fölkérésre – egyeztetéseket folytat le


Mgyk szervezete

MGYK, szervezete

 • Országos

 • Területi (MGYK: megyei és fővárosi)

  ezek jogi személyek!

 • a tagok (szak)csoportokat alkothatnak


Mgyk orsz gos szervei

MGYK országos szervei

 • Küldöttközgyűlés(4 évre) elfogadja az alapszabályt (2/3!), az etikai-fegyelmi szabályzatot, megválasztja az Országos Elnökséget (elnök, alelnökök, főtitkár, titkárok) és a bizottságok elnökeit, elfogadja azok beszámolóját és a költségvetést

 • Bizottságok

  • felügyelő biz.

  • etikai biz. (eljár)

  • etikai kollégium (kidolgozza a szabályokat)

  • más, az alapszabály szerint


Sztori mgyk k ld ttk zgy l s sszeh v s nak szok sai

Sztori: MGYK Küldöttközgyűlés összehívásának szokásai…


Az eln ks g hat sk re

Az Elnökség hatásköre

 • A tagfelvételi ügyekben a fellebbezések elbírálása

 • A véleményezések gyakorlása (hacsak az alapszabály másképp nem rendelkezik)

 • Amit az alapszabály ide utal


Orsz gos gyviteli vezet

Országos ügyviteli vezető

 • Képzettsége: az alapszabályban

 • Munkáltatója az országos elnökség

 • összehangolja az országos feladatokat

 • a kamarai apparátus felett ő gyakorolja a munkáltatói jogokat


Mgyk ter leti szervei

MGYK területi szervei

 • Küldöttközgyűlés (évi min. 1x, 4 évre)

 • Területi Elnökség (megyei) elnök, alelnök, tag, Etikiai és Fegyelmi Bizottságok elnöke (ugyanarra max. 2x egymás után)

 • Területi Etikai és Fegyelmi Bizottság

 • Egyéb Bizottság(ok)


Mgyk szervei lt szab lyok

MGYK szervei, ált. szabályok

Kamarai tisztséget nem láthat el, akinek

 • ügydöntő szerepe van a gyógyszerészet szakmai irányításában vagy finanszírozásában

 • tisztsége van érdekvédelmi szervezetben vagy politikai pártban

  Ugyanazon kamarai szervben nem vehetnek részt rokonok vagy munkáltatói alá-főlérendeltségben lévők


K ld ttk zgy l si szab lyok

Küldöttközgyűlési szabályok

 • Határozatképes, ha jelen van a taglétszám 50%-a + 1 fő

 • Határozat elfogadása (személy megválasztása): a jelenlévő küldöttek szavazatának 50%-a + 1 fő


Mgyk ki lehet tag

MGYK: ki lehet tag

 • hazai (honosított) gyógyszerészi diploma

 • szerepel az Országos (alap) Nyilvántartásban

 • megfizeti a tagsági díjat

 • gyógyszerészi oklevélhez kötött tevékenységet folytat, vagy kíván a jövőben folytatni (gumikövetelmény!)

 • nem zárták ki

 • nem áll gondnokság alatt (cselekvőképtelen)


Kiz r s

Kizárás

 • Kirívóan súlyos fegyelmi vétség

 • bíróság jogerősen legalább 1 évre elítélte

 • bíróság jogerősen eltiltotta a gyógyszerészi foglalkozás gyakorlásától


Etikai elj r sok

Etikai eljárások

 • tagjaival szemben lefolytatja

 • nem-tagok esetén értesíti a Megyei Etikai Tanácsot és az ÁNTSZ regionális szervét

 • közalkalmazott, közszolgálati alkalmazott tagok: a munkáltatónál kezdeményezi (Ha a munkáltató indít: értesíti a Kamarát)

lásd később


Fegyelmi b ntet s

Fegyelmi büntetés

 • a gyógyszerészi szakmai szabályok, az etikai-fegyelmi szabályok megsértése

 • figyelmeztetés <megrovás < pénzbírság (a minimálbér 1x - 10x) < a tagság felfüggesztése (1 - 6 hónapra) < kizárás


Az mgyk t rv nyess gi fel gyelete

Az MGYK törvényességi felügyelete

 • Állami felügyelet a MGYK fölött: egészségügyi miniszter (az alapszabály, egyéb szabályok, határozatok törvényesek-e)

 • Felhívás kiigazításra határidővel

 • Ha a Kamara nem végzi el: a miniszter közigazgatási bírósághoz fordul (az még felügyelőbiztost is kirendelhet)


A mgyk fenntart sa

A MGYK fenntartása

 • Tagdíjak (alapszabály)

 • ha törvény közfeladatot ad: ehhez a kp-i költségvetésből

 • alapítványi és más támogatások

 • szolgáltatási bevételek

 • pályázat útján elnyert összegek


Lljunk meg egy sz ra etikai elj r sok

Álljunk meg egy szóra:Etikai eljárások


Kamarai tagok l sd el bb nem kamarai tagokkal szemben

Kamarai tagok: lásd előbbNem-kamarai tagokkal szemben:

 • Van : Országos Etikai Tanács, Megyei Etikai Tanácsok

 • OET: titkárságát az ÁNTSZ OTH látja el, a MET-ekét az ÁNTSZ regionális szervei

 • OET: kidolgozza a szakmai etikai Rendtartást (a Kamarák etikai kollégiuma véleményezi), a miniszter rendeletben hagyja jóvá


Rendtart s1

„Rendtartás”

Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet melléklete


Az oet tagjai 5 vre

Az OET tagjai (5 évre)

 • az ÁNTSZ OTH részéről 3 fő (1 gyógy-szerész, az országos tisztifőorvos nevezi ki)

 • 3 fő az országos kamarák részéről (1 MGYK)

 • 1 fő EüM

 • 1 fő Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT)

 • 1 fő a szakmai kollégiumok elnökségéből (összesen 1!)

Összesen 9 fő, ebből 2 gyógyszerész


A met tagjai 5 vre

A MET tagjai (5 évre)

 • az ÁNTSZ regionális Intézete részéről 3 fő (1 gyógyszerész)

 • 3 fő az országos kamarák helyi szerve részéről (1 MGYK)

 • 1 fő a szakmai kollégiumok elnökségétől

 • 1 fő a területi gyógyintézetektől

 • 1 fő a területi gyógyintézetek tulajdonosaitól


Etikai tan cs etikai bizotts g

Etikai Tanács, Etikai Bizottság

 • Tehát van

  • Országos Etikai Tanács OET és Megyei Etikai Tanácsok, valamint

  • a Kamarának országos és megyei etikai tanácsai

 • Ha fegyelmi eljárást kell lefolytatni, a mindenütt Tanács tagjaiból ad hoc etikai bizottság alakul meg


A rendtart s megs rt se eset n teh t

A Rendtartás megsértése esetén tehát

 • Kamarai tag esetén a MGYK megyei etikai bizottsága

 • nem-tag esetén a MET-ból alakult megyei etikai bizottság jár el

  első fokon,

 • kivéve, ha a „vádlott” közalkalmazott és munkakörében követett el vétséget, akkor az illetékes szerv felhívja a munkáltató figyelmét az eljárás lefolytatására

  Fellebbezés (másodfok):

 • az Országos Etikai Tanácsból alakult országos etikai bizottsághoz

 • kivéve, ha kizárólag kamarai kérdést (kizárás, tagság felfüggesztése) érint: akkor a Kamara országos etikai bizottságához


A rendtart s megs rt se eset n teh t1

A Rendtartás megsértése esetén tehát

A megyei/országos etikai bizottság által kiszabható büntetés: figyelmeztetés, megrovás, pénzbüntetés (összege: lásd a MGYK-nál), természetesen „kizárás” vagy „tagság felfüggesztése” – mint a kamarai bizottságoknál - nincs


Fellebbez s etikai d nt sek ellen

Fellebbezés etikai döntések ellen

 • Ha a MGYK megyei etikai bizottsága hozta:

  • Ha kamarai tagság ügyében: az MGYK Országos etikai bizottságához

  • egyébként az Országos Etikai Tanácshoz

 • Ha a Megyei Etikai Tanács hozta: az Országos Etikai Tanácshoz

 • ezt követően 30 napon belül bírósági kereset adható be a másodfokú határozat ellen


M s szervek

Más szervek…


Megeml thet m g 1

Megemlíthető még1

 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrizheti

 • gyógyszertárban a nem-gyógyszereket

 • a gyógyszertárak officinájában a kitett reklámanyagokat,

 • Gazdasági Versenyhivatal minden szabályozást (így a Kamara etikai kódexét is!) ellenőrizhet, hogy nem korlátozza-e a versenyt + hatásköre a reklámfelügyelet terén (lásd később)

 • Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete PSZÁF egyre inkább hozzá kerül a gyógyszerreklám-felügyelet


Megeml thet m g 2

Megemlíthető még2

 • Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) - a miniszter javaslattevő szerve, de bizonyos saját hatásköröket is adnak jogszabályok (lásd később: klinikai vizsgálatok)

 • Gyógyszerészi Szakmai Kollégiumok (véleményező testületek, plusz módszertani leveleket adhatnak ki)

  - Gyógyszerellátási

  - Kórházi-Klinikai gyógyszerészi

  - Ipari gyógyszerészi


Ipari szervezetek

Ipari szervezetek

Jogszabályok kiadása előtt „illik” velük konzultálni

 • Magyarországi Gyógyszergyártók és –nagykereskedők szövetsége MAGYOSZ

 • Innovatív Gyógyszergyártók Szövetsége AIPM


Pr b ljuk most valahogyan rendezni ezt az anyagot

Próbáljuk most valahogyan rendezni ezt az anyagot!


Ki mit tesz r viden

Ki mit tesz - röviden

 • Jogalkotó (és a jogalkalmazók ált. felügyeleti ellenőrzése)

  • Egészségügyi Minisztérium

 • Jogalkalmazók

  • akik engedélyeznek és ellenőriznek

  • akik a gyógyszerészet bizonyos területén csak ellenőriznek és szankcionálnak

 • Tanácsadó testületek bizonyos „hatósági jellegű” feladatokkal

 • Szakmai szervezetek

  • köztestület

  • nem az


A jogalkalmaz k akik a gy gyszer szet ter let n enged lyeznek s ellen riznek

A jogalkalmazók, akik (a gyógyszerészet területén) engedélyeznek és ellenőriznek

 • ÁNTSZ = gyógyszertárak és gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás

 • OEP és REPek = gyógyszer-támogatás, -finanszírozás

 • EEKH = kábítószer, orvostechnika, gyógyszerészi nyilvántartás

 • EBF = gyógyszerismertetés; (+ a gyógyszertár-vezetés függetlensége)

 • OGYI = minden más, pl.: gyógyszer-engedélyezés, klinikai vizsgálat, gyártás, nagyker., stb.


Jogalkalmaz k akik a gy gyszer szet bizonyos ter let n ellen riznek s szankcion lnak

Jogalkalmazók, akik (a gyógyszerészet bizonyos területén) ellenőriznek és szankcionálnak

 • Fogyasztóvédelem = gyógyszertárakban forgalmazott nem-gyógyszer és gyógyszerreklám

 • Gazdasági versenyhivatal, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete = bizonyos gyógyszerreklám (lásd ott)


Tan csad test letek bizonyos hat s gi jelleg jogk r kkel

Tanácsadó testületek bizonyos hatósági jellegű jogkörökkel

 • A Szakmai Kollégiumok (módszertani leveleket = „soft law” adhatnak ki)

 • Az ETT etikai bizottságai (lásd később): az orvosbiológiai vizsgálatok etikai jóváhagyása = szakhatósági jogkör


Szakmai szervezetek

Szakmai szervezetek

 • Köztestületek a Kamarák, nálunk a MGYK

  Kötelező a véleményüket kikérni a szakmai jogszabály-változások előtt (elfogadni nem muszáj!)

 • Egyéb

  • gyógyszerészi szakmai szervezetek

  • gyógyszeripari szervezetek…

   Nincs szakigazgatási szerepük, csupán „illik” konzultálni velük nagyobb változások előtt


Mi lesz t telben

Mi lesz tételben?


Az eg szs g gyi miniszter feladatai

Az egészségügyi miniszter feladatai

 • Miért nem a „minisztérium” feladatai?

 • Milyen jogszabályban határozzák meg?

 • A miniszter különböző feladatai (felsorolás)

 • Egészségpolitikai: mit szabályoz, irányít (kitérve a gyógyszerügyekre)

 • Hatósági feladatai (mik ezek?)


Az orsz gos gy gyszer szeti int zet

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet

 • A magyar hatósági gyógyszer-ellenőrzés kialakulása

 • Az OGYI jellege,

  • hatósági és

  • módszertani

   feladatai (más tételekből is össze kell szedni!)


Az ntsz s feladatai

Az ÁNTSZ és feladatai

 • Mi a népegészségügy?

 • Az ÁNTSZ különböző feladatai, kiemelve az igazgatási feladatokat

 • Felépítése: különböző szintű szervezetei (az országosszintről több példa!), az ezekhez nevesített hatósági jogkörök, kiemelten a gyógyszerfelügyelet terén. (Más tételekből is össze kell szedni!)


A magyar gy gyszer szi kamara etikai elj r sok gy gyszer szek ellen

A Magyar Gyógyszerészi Kamara. Etikai eljárások gyógyszerészek ellen

 • A MGYK jellege

 • Az MGYK feladatai (más tételekből is)

 • Beszéljen az MGYK országos és helyi szerveiről

 • Az MGYI etikai-fegyelmi jogköre

 • Az MGYK felügyeleti szerve

 • A nem-kamarai tag gyógyszerészek elleni etikai eljárás

 • Az etikai eljárások másodfokú elbírálása


 • Login