Jak m odzi aktywni mog wp ywa na rzeczywisto naszej gminy
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Jak młodzi aktywni mogą wpływać na rzeczywistość naszej gminy? PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak młodzi aktywni mogą wpływać na rzeczywistość naszej gminy?. Od czego zależy jakość funkcjonowania naszych społeczności lokalnych?. Tradycyjne metody wpływu na władzę:. p etycja - list, pod którym często są podpisy mieszkańców, list do radnego, posła, senatora ,

Download Presentation

Jak młodzi aktywni mogą wpływać na rzeczywistość naszej gminy?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak m odzi aktywni mog wp ywa na rzeczywisto naszej gminy

Jak młodzi aktywni mogą wpływać na rzeczywistość naszej gminy?


Jak m odzi aktywni mog wp ywa na rzeczywisto naszej gminy

Od czego zależy jakość funkcjonowania naszych społeczności lokalnych?


Tradycyjne metody wp ywu na w adz

Tradycyjne metody wpływu na władzę:

 • petycja - list, pod którym często są podpisy mieszkańców, list do radnego, posła, senatora,

 • inicjatywa uchwałodawcza- zgłoszenie obywatelskiego projektu aktu prawnego, popartego wymaganą liczbą podpisów.

 • udział w wyborach,

 • udział w referendum,

 • demonstracja- przemarsz ulicami ludzi niosących transparenty i wykrzykujących hasła itp.,

 • wiec - zgromadzenie na placu; ludzie trzymają transparenty, krzyczą hasła itp.,

 • pikieta - zgromadzenie przed budynkiem odpowiednich władz.


Samorz d uczniowski organizacja w kt rej m odzie uczy si bycia aktywnym

Samorząd Uczniowskiorganizacja, w której młodzież uczy się bycia aktywnym.


Wsp decydowanie o przysz o ci gminy

Współdecydowanie o przyszłości gminy


Jak m odzi aktywni mog wp ywa na rzeczywisto naszej gminy

Jakie korzyści mogą czerpać młodzi-aktywni ze wsparcia ze strony Rady Rodziców?


Stowarzyszenia cekowiz 1212 i kamyczek

Stowarzyszenia „Cekowiz 1212” i „Kamyczek’’

W jaki sposób stowarzyszenia umożliwiają jednostce realny wpływ na władzę?

Czym dokładnie się zajmują?


Pomys y na rozwi zania

POMYSŁY NA ROZWIĄZANIA

Jak szukać chętnych do współpracy i sojuszników, którzy mogą nam pomóc?

Gdzie szukać inspiracji i przykładów udanych przedsięwzięć lub inicjatyw w innych miejscowościach?

Jakie metody i narzędzia wpływu na otaczającą nas rzeczywistość są najskuteczniejsze?

Które z nich wymagają przygotowań i pracy, a które może zrobić każdy z nas?


Jak m odzi aktywni mog wp ywa na rzeczywisto naszej gminy

Zaangażowanie młodych ludzi w działania na rzecz ich środowiska lokalnego zostawi ślad, który będzie procentował w ich dorosłym życiu


Dzi kujemy za udzia w debacie

Dziękujemy za udział w debacie


Jak m odzi aktywni mog wp ywa na rzeczywisto naszej gminy1

Jak młodzi-aktywni mogą wpływać na rzeczywistość naszej gminy?


 • Login