Budżet
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Budżet Gminy Wielka Wieś na 2010 r. PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Budżet Gminy Wielka Wieś na 2010 r. Modlnica , 7 stycznia 2010 r. Determinanty budżetu. Posiadane środki finansowe. Przewidywane dochody. Prognozy budżetowe państwa. Konieczność zabezpieczenia środków na podstawowe zadania gminy. Kontynuacja rozpoczętych inwestycji.

Download Presentation

Budżet Gminy Wielka Wieś na 2010 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budżet

Gminy Wielka Wieś

na 2010 r.

Modlnica , 7 stycznia 2010 r.


Determinanty budżetu

Posiadane środki finansowe

Przewidywane dochody

Prognozy budżetowe państwa

Konieczność zabezpieczenia środków na podstawowe zadania gminy

Kontynuacja rozpoczętych inwestycji

Wnioski z poszczególnych sołectw i ich zasadność

Kolejność zadań

Późniejsze koszty utrzymania

Dbałość o płynność finansową gminy

Korzyści


Przewidywane dochody gminy

26 758 093 zł

Przewidywane wydatki gminy

62 815 400 zł

Deficyt

36 057 307 zł


Najważniejsze składniki dochodowe budżetu

Udział gminy w podatku dochodowym/ 8 266 124 zł

Podatki / 5 585 000 zł

Subwencja oświatowa /5 093 097 zł

Odsetki od zgromadzonych kwot/ 2 500 000 zł

Pomoc społeczna / 2 055 427 zł


Najważniejsze wydatki budżetowe

Wydatki majątkowe/ 37 541 000 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ 12 474 000 zł

w tym m.in. rozbudowa sieci kanalizacyjnej/8 ,2 mln

rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego / 1 ,6 mln

Transport i łączność-modernizacja dróg / 11 303 000 zł

w tym m.in. (modernizacja dróg gminnych -6,5 mln

modernizacja dróg powiatowych-4,5 mln

Oświata i wychowanie/ 8 429 000 zł

rozbudowa ZSP w Modlnicy - 5,7 mln

budowa przedszkola samorządowego w Wielkiej Wsi/ 2,5 mln


Najważniejsze wydatki budżetowe

Wydatki bieżące

Oświata i wychowanie/ 8.2 mln

Transport i łączność / 3,6 mln

Administracja publiczna / 3,2 mln

Pomoc społeczna / 2,9 mln

Gospodarka komunalna / 2,0 mln


Podsumowanie

W projekcie budżetu :

przewidziano środki na podstawowe zadania, do realizacji których zobligowana jest gmina w ustawie o samorządzie gminnym.

aż 59,5 % wydatków to wydatki majątkowe.

zapewniono środki na kontynuację rozpoczętych zadań.

przewidziano możliwości dalszego inwestowania


Podsumowanie c.d

zabezpieczono środki na działania mające w późniejszym czasie przynieść dodatkowe dochody budżetowe .

uwzględniono najważniejsze potrzeby poszczególnych sołectw.

zadłużenie gminy utrzymane zostało na bezpiecznym poziomie

nie zakładano niepewnych środków zewnętrznych


Dziękuję za uwagę


  • Login