M odzi aktywni
Download
1 / 15

Młodzi aktywni? - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Młodzi aktywni?. Co zrobić, żeby młodzież z Biłgoraja brała udział w wyborach i życiu społecznym?. Demokracja….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Młodzi aktywni?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M odzi aktywni

Młodzi aktywni?

Co zrobić, żeby młodzieżz Biłgoraja brała udziałw wyborach i życiu społecznym?


Demokracja

Demokracja…

Demokracja – ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli, gwarantujących prawa mniejszości. Istotą demokracji jest udział obywateli w sprawach władzyi związane z tym zaangażowanie w życie publiczne. Dobrowolną aktywność obywatelską określa się mianem uczestnictwa politycznego.


Spo ecze stwo obywatelskie

Społeczeństwo obywatelskie?

Społeczeństwo obywatelskieto społeczeństwo charakteryzującesię aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określaniai osiągania wyznaczonych celówbez impulsu ze strony władzypaństwowej.

Źródło: Wikipedia


Formy uczestnictwa obywatela w yciu publicznym

Formy uczestnictwa obywatela w życiu publicznym

Przynależność do

organizacji

prawo wyborcze

obywatelska inicjatywa ustawodawcza

referendum

skarga konstytucyjna

petycje,

listy otwarte

manifestacje

/

zgromadzenia


Niska frekwencja stanowi zagro enie dla demokracji

Niska frekwencja stanowi zagrożenie dla demokracji:

  • gdy jest związana z nierównościami społecznymi

  • gdy oznacza odrzucanie systemu

  • gdy oznacza wstrzymywanie się części obywateli od rozliczania polityków


Cechy obywateli powi zane z frekwencj wyborcz

Cechy obywateli powiązanez frekwencją wyborczą

WIEK

zainteresowanie polityką

miejsce zamieszkania

FREKWENCJA

pozycja zawodowa

płeć

udział w praktykach religijnych

dochód

wykształcenie


Rednia frekwencja wyborcza parlamentarna w krajach postkomunistycznych

Średnia frekwencja wyborcza (parlamentarna) w krajach postkomunistycznych

Źródło: Raport kampanii „Zmień kraj. Idź na wybory”


Udzia poszczeg lnych grup wiekowych w wyborach parlamentarnych w polsce

Udział poszczególnych grup wiekowych w wyborach parlamentarnych w Polsce

Źródło: Polskie Generalne Studium Wyborcze


Udzia poszczeg lnych grup wiekowych w r d g osuj cych w 2007 r

Udział poszczególnych grup wiekowych wśród głosujących w 2007 r.

Źródło: PGSW 2007


Czy my la a pan i kiedykolwiek o kandydowaniu lub kandydowa a w dowolnych wyborach

Czy myślał(a) Pan(i) kiedykolwiek o kandydowaniulub kandydował(a) w dowolnych wyborach?

Źródło: Raport Fundacji Batorego, luty 2013


Wybory do parlamentu europejskiego

Wybory do parlamentu europejskiego

Źródło: Sondaż powyborczy 2009r. - Eurobarometr


Zainteresowanie wyborami do europarlamentu

Zainteresowanie wyborami do Europarlamentu

Odsetek badanych w wieku 15-24 lat, będących zdania, że „najlepszym sposobem na to, żeby ich głos został zauważony i liczył się w UE, jest udział w wyborach do PE”.

Źródło: Instytut Spraw Publicznych


Internet jako r d o informacji wyborczej

Internet jako źródło informacji wyborczej

Odsetek badanych, którzy informacji o partiachi kandydatach startujących w wyborach szukali w Internecie.

Źródło: Instytut Spraw Publicznych


Skuteczno kampanii profrekwencyjnej

Skuteczność kampanii profrekwencyjnej

Źródło: PGSW 2007


M odzi aktywni1

Młodziaktywni?

Co zrobić, żeby młodzieżz Biłgoraja brała udziałw wyborach i życiu społecznym?


ad
  • Login