Pogranicze polsko niemieckie rynek pracy jako nowe wyzwanie spo eczne
Download
1 / 11

Pogranicze polsko – niemieckie, rynek pracy jako nowe wyzwanie społeczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Pogranicze polsko – niemieckie, rynek pracy jako nowe wyzwanie społeczne. Dr hab. prof. UZ. Zdzisław Wołk Uniwersytet Zielonogórski 2011. Tezy. Specyfika polskiego pogranicza zachodniego Praca zawodowa i jej współczesne funkcje Cechy rynku pracy na pograniczu – wyznaczniki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pogranicze polsko – niemieckie, rynek pracy jako nowe wyzwanie społeczne' - uyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pogranicze polsko niemieckie rynek pracy jako nowe wyzwanie spo eczne

Pogranicze polsko – niemieckie, rynek pracy jako nowe wyzwanie społeczne

Dr hab. prof. UZ. Zdzisław Wołk

Uniwersytet Zielonogórski 2011


Tezy wyzwanie społeczne

 • Specyfika polskiego pogranicza zachodniego

 • Praca zawodowa i jej współczesne funkcje

 • Cechy rynku pracy na pograniczu – wyznaczniki

 • Aktorzy rynku pracy na pograniczu

 • Wspólnota interesów partnerów na niemieckim rynku pracy na pograniczu

 • Podejścia partnerów. Możliwe scenariusze

 • Konsekwencje społeczne nowej sytuacji

 • Mimo wszystko: szansa


Specyfika polskiego pogranicza zachodniego
Specyfika polskiego pogranicza zachodniego wyzwanie społeczne

 • Uwarunkowania demograficzne

 • Uwarunkowania kulturowe

 • Uwarunkowania gospodarcze

 • Uwarunkowania społeczne


Praca zawodowa i jej wsp czesne funkcje
Praca zawodowa i jej współczesne funkcje wyzwanie społeczne

 • Wyznacza pozycję społeczną człowieka

 • Przyczynia się do doświadczania podmiotowości w życiu

 • Jest źródłem dochodów pracownika i jego rodziny

 • Sprzyja rozwojowi społeczności lokalnej

 • Redukuje zagrożenia patologią społeczną


Cechy rynku pracy na pograniczu wyznaczniki
Cechy rynku pracy na pograniczu – wyznaczniki wyzwanie społeczne

Rynek pracy na pograniczu polsko – niemieckim wyznaczają:

1. Potencjał gospodarczy każdego z obszarów leżących po obu stronach granicy oraz ujęty łącznie.

2. Potencjał społeczny czyli zasoby ludzkie

3. Możliwości optymalnego ich wykorzystania z pożytkiem dla każdego partnera

4. Gotowość partnerów do poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań dla każdej ze stron

5. Podjęte działania przez służby zatrudnienia, pracodawców i aktywność pracobiorców


Aktorzy rynku pracy na pograniczu
Aktorzy rynku pracy na pograniczu wyzwanie społeczne

 • Pracodawcy – oferujący pracę i wyznaczający zasady i warunki jej wykonywania

 • Pracobiorcy – osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo, osoby aktualnie pracujące

 • Służby zatrudnienia – organizatorzy, doradcy zawodowi, pośrednicy pracy


Wsp lnota interes w partner w na niemieckim rynku pracy na terenie pogranicza
Wspólnota interesów partnerów na niemieckim rynku pracy na terenie pogranicza

Cel nadrzędny:

Wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego po obu stronach granicy.

Cele szczegółowe:

Pomnożenie materialnych i niematerialnych rezultatów pracy zawodowej

Wzrost poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców pogranicza

Skorzystanie z dobrych doświadczeń pracy i zatrudnienia

Zredukowanie poziomu bezrobocia

Poprawa standardu życia mieszkańców

Zmniejszenie liczby klientów pomocy społecznej

Większa integracja społeczna mieszkańców pogranicza


Podej cia partner w niekt re mo liwe scenariusze
Podejścia partnerów. Niektóre możliwe scenariusze na terenie pogranicza

Podejście: wygrana – przegrana

Jak najlepiej wykorzystać nową sytuację dla siebie, bez liczenia się z konsekwencjami doświadczanymi przez innych aktorów.

Podejście: wygrana – wygrana

Jak sprawić, aby każdy z partnerów (aktorów) skorzystał na nowej sytuacji.

Podejście pierwsze niesie konsekwencje negatywne, drugie może dobrze służyć obu stronom uczestniczącym w procesie


Mo liwe pozagospodarcze konsekwencje spo eczne nowej sytuacji
(Możliwe) Pozagospodarcze konsekwencje społeczne nowej sytuacji

 • Drenaż lokalnych rynków pracy w Polsce i nadwyżka konkurencyjnej siły roboczej w Niemczech

 • Integracja vs dezintegracja rodzin

 • Włączenie społeczne i redukcja marginalizacji vs wzrost wykluczenia społecznego

 • Wzrost zainteresowania edukacją i poznawaniem kultury kraju sąsiada

 • Łagodzenie vs pogłębianie wzajemnej niechęci mieszkańców po obu stronach granicy

 • Wzrost vs redukowanie patologii społecznej

 • WSPÓLNE MAŁE OJCZYZNY


Mimo wszystko: sytuacjiszansa


Dziękuję sytuacji


ad