Vestlandets eget kraftselskap - PowerPoint PPT Presentation

SIKKERHET
Download
1 / 22

 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SIKKERHET i BKK. Vestlandets eget kraftselskap. Steinar Torsvik Sikkerhetsleder. Stikkord:. BKK-konsernet Definisjon av ”sikkerhet” i BKK Sikkerhetsarbeidet i BKK-konsernet Sikkerhetspolitikk Organisering av sikkerhetsarbeidet Opplæring og eksempler på andre gjennomførte tiltak

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vestlandets eget kraftselskap

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vestlandets eget kraftselskap

SIKKERHETi BKK

Vestlandets eget kraftselskap

Steinar Torsvik

Sikkerhetsleder


Stikkord

Stikkord:

 • BKK-konsernet

 • Definisjon av ”sikkerhet” i BKK

 • Sikkerhetsarbeidet i BKK-konsernet

  • Sikkerhetspolitikk

  • Organisering av sikkerhetsarbeidet

  • Opplæring og eksempler på andre gjennomførte tiltak

  • Oppfølgning / internkontroll

  • Utfordringer


Bkk konsernet

BKK-konsernet

BKK AS

Konsernsjef

Staber

ForretningsutviklingKommunikasjon

ØkonomiOrganisasjon

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Nett

Forretningsområde Kunde

BKK Produksjon AS (100 %)

BKK Nett AS (100 %)

BKK Marked AS (100%)

BKK Rådgiving AS (100 %)

BKK Kundeservice AS (100 %)

BKK Varme AS (51 %)

Vestnorsk Enøk AS (90 %)


Tilknyttede selskaper

Tilknyttede selskaper

Tafjord Kraft AS (43,12 %)Tafjord Mimer AS (28,75 %)

Sogn og Fjordane Energi AS (38,51 %)

Sunnfjord Energi AS (37,45 %)

Sognekraft AS (44,44 %)

Fjordkraft AS (48,85 %)Småkraft AS (20 %)

Sund Energi AS (42,92 %)

Sunnhordland Kraftlag AS (33,44 %)

Himal Power Ltd. (23 %)Lalitpur, Nepal

Gasnor AS (20 %)


Virksomhetsomr der

Virksomhetsområder

 • Kjernevirksomhet: produksjon, omsetning og transport av kraft

 • Salg av boligalarm, bredbånd, bredbåndstelefoni, kabel-tv, enøk-rådgiving og fjernvarme

 • Salg av rådgivings- og entreprenørtjenester til næringslivet


Menneskene

Menneskene

 • 952 årsverk (1005 ansatte)

 • 21 prosent kvinner

 • 27 lærlinger

 • Gjennomsnittsalder: 47 år


V rt verdigrunnlag

Vårt verdigrunnlag

 • Verdiskapende

 • Samfunnsansvarlig

 • Offensiv

 • Pålitelig


Definisjon av sikkerhet

Definisjon av sikkerhet.

 • I BKK har vi organisatorisk skilt mellom ”Safety” og ”Security”.

 • Denne formen for sikkerhet omfatter ikke HMS

 • Denne form for sikkerhet defineres i BKK som:

  • Forhold som berører nasjonal sikkerhet

  • Vern av BKKs materielle verdier og forretningsmessige interesser

  • Forebyggende beredskapstiltak

  • Sikkerhet knyttet til elektronisk kommunikasjonsnett og –tjenester

  • Vern av personopplysninger


Sikkerhet er kultur

Sikkerhet er kultur

”80 prosent av all sikkerhet består av kultur og holdninger. I en slik virkelighet hjelper det ikke med all verdens tekniske tiltak, om man ikke har de grunnleggende forutsetningene til stede”


Bkks sikkerhetspolitikk struktur og gyldighet

BKKs sikkerhetspolitikkstruktur og gyldighet

 • Består av:

  • Sikkerhetspolitikk (overordnet)

  • Sikkerhetsretningslinjer

  • Krav, prosedyrer og rutiner

 • Gjelder for alle ansatte, innleide og leietakere


Sikkerhet helhetstenkning

Sikkerhet, helhetstenkning


Bkks sikkerhetspolitikk overordnet stikkord

BKKs sikkerhetspolitikk (overordnet), stikkord

 • Organisering og ansvar

 • Klassifisering, gradering og autorisering

 • Informasjonssikkerhet

 • Fysisk og teknisk, miljømessig sikkerhet

 • Personellsikkerhet ( pålitelighet, kvalifikasjoner )

 • Administrativ / forretningsmessig kontinuitet og beredskap

 • Etterlevelse av sikkerhetskrav


Vestlandets eget kraftselskap

SikkerhetsorganisasjonBKK


Ikt sikkerhet

IKT-sikkerhet

Sentral IT-seksjon

Systemer

Kompetanse

Rutiner

Brukersystemer og brukere


Sikringstiltak

Sikringstiltak:

 • Gjennomføring og oppfølgning av ROS

 • Etablering av behandleravtaler.

 • Etablering av avtaler som omfatter konsulenter

 • Besøksrutiner, adgangskontroll / begrensning, ID-kort

 • IKT-sikkerhetstiltak

 • Videoovervåkning

 • Opplæring

 • Administrative beredskapsplaner og øvelser

 • System for rapportering av sikkerhetshendelser /-brudd


Eksempel p sikringstiltak 1 oppl ring

Eksempel på sikringstiltak (1) Opplæring

 • Generell opplæring av ledere

 • Generell opplæring av alle medarbeidere

 • Spesialopplæring av medarbeidere, eks:

  • De som behandler opplysninger om egne ansatte

  • Verneombud

  • De som behandler kundedata (2)


Eksempel p sikringstiltak 2

Eksempel på sikringstiltak (2)

System + akseptert rutine


Oppf lgning internkontroll

Oppfølgning / internkontroll:

Egen sikkerhetshåndbok i internkontrollsystemet:

 • Oppslagsverk

 • Rutiner, prosedyrer og bestemmelser

 • Rapportering og oppfølgning av avvik

 • Jevnlige møter i sikkerhetsforumet


Det vi frykter

Det vi frykter:

Personopplysninger på avveier

Økonomisk tap

Tap av kunder

Omdømme


Utfordringer

Utfordringer:

 • Kultur, holdninger

 • Kunnskap, teknologi

 • Interressen for sikkerhetsarbeidet


Vestlandets eget kraftselskap

Takk for oppmerksomheten!


Gruppeoppgave

Gruppeoppgave:

 • Dere arbeider i en bedrift som håndterer mye informasjon om privatkunder i tillegg til opplysninger om egne ansatte. Bedriften ser farene med dette i forhold til Personopplysningsloven og ønsker å lage en temadag der de ansatte informeres om farer som lurer og hvordan en skal sikre seg best mulig mot brudd på lovens bestemmelser. Lag programmet for temadagen og diskuter hva som bør prioriteres.


 • Login