Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omd mme
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 20

Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme? PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme?. Inger-Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon Solstrand 18.mars 2011. Fiskeriministeren. Fiskeriministeren ønsker. at havbruksnæringa skal legitimere sin virksomhet på en bedre måte

Download Presentation

Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvordan kan nordnorsk havbruk styrke sitt eget omdømme?

Inger-Gunn Sande, Nordnorsk Kommunikasjon

Solstrand 18.mars 2011


Fiskeriministeren

Fiskeriministeren ønsker

at havbruksnæringa skal legitimere sin virksomhet på en bedre måte

at aktørene blir mer aktiv i forhold til befolkning, politiske beslutningstakere og samarbeidspartnere i lokalsamfunnet


Prosjekt lokalt omdømme

 • 5 medlemsbedrifter i Nord-Norge

 • Kartlegge behov og utfordringer lokalt

  • Dybdeintervju i hver enkelt bedrift

  • Web-undersøkelse blant politikere og lokalbefolkning

 • Analyse av funn i kartleggingen

 • Foreslått ulike tiltak

 • Gjennomføre tiltak er opp til bedriftene

 • Gjøre analysen tilgjengelig for andre (verktøykasse)


Hva gjør vi


Målsetning – ka ville vi?

 • Styrke havbruksnæringas omdømme lokalt

 • Øke kunnskapen om og stoltheten over havbruket

 • Kommunisere det bedre – ansvarliggjøring

 • Bevisstgjøring


Ved å styrke bedriftenes legitimitet, skal grunnlaget for framtidig drift og vekst sikres

 • Omdømme

  • Salg

  • Drift

  • Vekst


Er det plass til flere oppdrettsanlegg/virksomheter i ditt område?


Stolthet 

Snitt for alle bedriftene er 7,1


Del av lokalsamfunnet

Snitt for alle bedriftene er 4,3


Miljøpåvirkning


Syn på lokale bedrifters omdømme


Neste steg


Utfordringer framover

 • Kommunikasjon

  • Mer offensiv holdning overfor lokale beslutningstakere

  • Mer synlig i lokalsamfunnet, ikke bare ved bruk av media

 • Lokal forankring

  • Samarbeid med lokale aktører (skoler, kokkelaug, arr. etc)

  • Få fram fakta om lokal verdiskaping

  • Skape identitet og nærhet gjennom å delta mer i lokale arrangement/sponsing

 • Miljø/sykdom/rømming

  • Dokumentere fakta – tilbakevise evt feilaktige påstander


Eksempel tiltaksliste


Forslag til tiltak

 • Kommunikasjon

  • Kommunikasjonsplattform, spesielt i konflikter

  • Medieplan

  • Styrke identiteten internt

 • Lokal forankring

  • Deltakelse, åpenhet, invitere til anleggene

  • Bevisst bruk av verdiregnskap

  • Skape lokal aktivitet som involverer befolkningen. Synlige og spennende aktiviteter


Mål etter prosjektet

 • Bedre kommunikasjon mellom bedrift og lokalsamfunn

 • Mer synlig lokalt

 • Større bevissthet om omdømmebygging

 • 5 ulike konkrete tiltakslister

 • Godt grunnlag for andre aktører også

 • Inngår i FHLs verktøykasse


Ka har skjedd?

 • Kommunikasjonsplattform MainstreamH.fest

 • Kultur-næringsfondNordlaks

 • Init. til å møte nasjonale/regionale politikere

 • Konkret tiltaksliste for å bli mer synlig lokalt

 • Bygge stolthet internt – satser mer på internkommunikasjon m/ bedriftsavis

 • Større bevissthet om eget omdømme

 • Ungdomskonferanse om havbruk

 • Skrytetavle  & Dytt.no

 • Kultur- og idrettssponsing


Vestnorsk Havbrukslag

 • Hvordan hadde deres bedrifter scoret i en omdømmeundersøkelse?

 • Hvordan er den lokale forankringa her?

 • Hva mener vestlendingene om havbruket lokalt?

 • Har dere behov for å vokse?

 • Har dere en bevisst plan for å bygge et sterkt lokalt omdømme for næringa?

 • Hvordan er det med LYSTEN og VILJEN til å jobbe med slike spørsmål?


 • Login