Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kružnici - PowerPoint PPT Presentation

Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kru nici
Download
1 / 23

  • 218 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kružnici. GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA Pripreme za DM, 5 ., 6. i 7. predavanje 9 .3.2013. i 18.3.2013. 19.3.2013. Azra Razlog, prof.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kružnici

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kru nici

Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kružnici

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

Pripreme za DM, 5., 6. i 7. predavanje 9 .3.2013. i 18.3.2013. 19.3.2013.

Azra Razlog, prof


Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kru nici

Kut je uređen par (p, q) dviju zraka koje imaju isti početak V . Označavamoga s ∡pVq. Točku V nazivamo vrh, zraku p nazivamo prvi krak ilipočetni krak, a zraku q drugi krak ili završni krak kuta ∡pVq .Ovako definiran kut naziva se još i orijentirani kut.

Ako iz početne zrake p kuta∡ pVqdolazimo do završne zrake q vrtnjom u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, tad kažemo da se zraka vrti u pozitivnom smjeru. Mjera kuta dobivenog vrtnjom u pozitivnom smjeru je pozitivna.

Ako se pak vrtnja odvijala u negativnom smjeru (u smjeru kretanja kazaljke na satu), tad uzimamo da je mjera kuta negativna.


Brojevna kru nica

Brojevna kružnica


Va ni kutovi smje teni u koordinatni sustav s brojevnom kru nicom

Važni kutovi smješteni u koordinatni sustav s brojevnom kružnicom:

Veza između mjera kuta u stupnjevima i radijanima:


Definicija trigonometrijskih funkcija na brojevnoj kru nici

Definicija trigonometrijskih funkcija na brojevnoj kružnici:

2. kvadrant

3. kvadrant

4. kvadrant

Sinus kuta je y koordinata točke E(t)

Kosinus kuta je x koordinata točke E(t)


Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kru nici

P

2. kvadrant

3. kvadrant

p

4. kvadrant


Definicija trigonometrijskih funkcija kuta na brojevnoj kru nici

Q

q

2. kvadrant

3. kvadrant

4. kvadrant


Predznaci trigonometrijskih funkcije po kvadrantima

Predznaci trigonometrijskih funkcije po kvadrantima:


Veze izme u trigonometrijskih funkcija

Veze između trigonometrijskih funkcija:

Temeljni identitet: sin2t+cos2t=1


Redukcija na 1 kvadrant

Redukcija na 1. kvadrant:


Parnost trigonometrijskih funkcija

Parnost trigonometrijskih funkcija:


Trigonometrijske funkcije zbroja i razlike dvostrukog i polovi nog kuta

Trigonometrijske funkcije zbroja i razlike, dvostrukog i polovičnog kuta:


Formule pretvorbe umno ka u zbroj i zbroja u umno ak

Formule pretvorbe umnoška u zbroj i zbroja u umnožak:


Grafovi trigonometrijskih funkcija

Grafovi trigonometrijskih funkcija


Graf sinusoide f x c sin x

Graf sinusoide f(x)=C sin(ωx+φ)


Grafovi funkcija tangens i kotangens

Grafovi funkcija tangens i kotangens:


  • Login