TAALBELEID: het begrip - PowerPoint PPT Presentation

Taalbeleid het begrip
Download
1 / 26

 • 161 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TAALBELEID: het begrip. vakliteratuur en nascholingen aandachtspunt van de inspectie aspect van kwaliteitszorg. TAALBELEID: doelstellingen. Alle leerlingen in staat stellen om de doelstellingen van het schoolcurriculum te halen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TAALBELEID: het begrip

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Taalbeleid het begrip

TAALBELEID: het begrip

vakliteratuur en nascholingen

aandachtspunt van de inspectie

aspect van kwaliteitszorg


Taalbeleid doelstellingen

TAALBELEID: doelstellingen

 • Alle leerlingen in staat stellen om de doelstellingen van het schoolcurriculum te halen

 • De resultaten van alle leerlingen voor Nederlands en MVT optimaliseren

 • Bijdragen tot de algemene, culturele en vakoverschrijdende vorming van alle leerlingen

 • Als school een voorbeeldfunctie vervullen in interne en externe communicatie


Positieve vaststellingen van de inspectie

Positieve vaststellingen van de inspectie

 • Culturele activiteiten, in en buiten de school

 • Specifieke projecten zoals Groot Ndl. Dictee, voordracht, Gouden Uil…

 • Complementaire uren voor talen

 • Samenwerking met bib

 • Schoolkrant door leerlingen

 • Eenheid in grammaticale terminologie

 • Samenwerking met specialisten: CLB, logopedisten…


Dagelijkse en schoolse taalvaardigheid

Abstracte begrippen

Instructiewoorden

Verbindingswoorden

Samenstellingen

DAGELIJKSE EN SCHOOLSETAALVAARDIGHEID


Dagelijkse en schoolse taalvaardigheid1

Homoniemen

Figuurlijk taalgebruik

Uitdrukkingen

Weinig of geen visuele ondersteuning

DAGELIJKSE EN SCHOOLSE TAALVAARDIGHEID


Taalbeleid het begrip

TIPS

 • Word bewust van de typische kenmerken van schooltaal

 • Neem tijd om die schooltaal te ontsluiten

 • Zorg voor een helder taalgebruik in je cursusmateriaal

 • Gebruik voldoende visuele ondersteuning bij het lesgeven


Actieve werkvormen winstpunten

ACTIEVE WERKVORMEN: winstpunten

 • Complexe taken worden beter uitgevoerd dankzij uitwisseling van ideeën

 • Jongeren leren door interactie met elkaar èn met volwassenen

 • Jongeren ontdekken samen sneller de knelpunten van de schooltaal

 • Jongeren begrijpen elkaars taal beter, voelen zich minder bedreigd of betutteld

 • Het verwoorden zorgt voor strategie-ontwikkeling en leerrendement


Actieve werkvormen knelpunten

ACTIEVE WERKVORMEN:knelpunten

 • Tijd

 • Materiaal

 • Schoolstructuur

 • Materiële ondersteuning


Taalbeleid het begrip

TIP

 • Rapporteer in de vakgroep een positieve ervaring met een actieve werkvorm en maak een overzicht van de talige winstpunten


Leesstrategieen

LEESSTRATEGIEEN

 • Oriënterend lezen

 • Zoekend lezen

 • Globaal lezen

 • Intensief lezen

 • Studerend lezen


Woordenschatstrate gieen

WOORDENSCHATSTRATE-GIEEN

 • Afleiden uit context: voorbeeld, omschrijving, tegenstelling…

 • Koppelen aan eigen voorkennis

 • Zoeken naar betekenis- en vormrelaties

 • Nagaan van morfologie

 • Raadplegen van naslagwerken

 • Vragen/ onderhandelen


Spellingstrategieen

SPELLINGSTRATEGIEEN

 • Fonologisch principe

 • Morfologisch principe

 • Semantisch principe

 • Syntactisch principe

 • Etymologisch principe

 • Conventioneel principe


Taalbeleid het begrip

TIPS

 • Overleg met de collega’s binnen de vakgroep of je voldoende variatie in leesstrategieën aanbrengt

 • Is er mogelijkheid om de deskundigheid van de vakgroep Nederlands over te dragen naar collega’s van de tekstvakken


Dyslexiebeleid

Dyslexiebeleid

 • Diagnose en begeleidingsplan

 • STICORDI-maatregelen


Taalbeleid het begrip

TIP

 • Welke sticordi-maatregelen kunnen wij als vakgroep realiseren?


Zorg voor gesproken en geschreven taal

Zorg voor gesproken en geschreven taal

 • Afspraken tussen de leraren Nederlands

 • Afspraken over de vakken heen: per graad, voor de hele school

 • Hoe leerlingen sensibiliseren voor een verzorgde mondelinge en schriftelijke taal

 • Hoe leerlingen oefenkansen geven


Taalbeleid het begrip

TIPS

 • Welke afspraken kunnen wij voor het vak Nederlands opstellen?

 • Welke suggesties kunnen wij aan de andere vakken geven?


Afspraken ivm spraakkunst nederlands frans latijn

Afspraken ivm spraakkunst: Nederlands, Frans, Latijn

 • Termen en begrippen

 • Timing: wie geeft wat en wanneer

 • Vademecum, minigrammatica…


Taalbeleid het begrip

TIPS

 • Kom samen met de collega’s andere talen eerste graad: wie brengt wat wanneer aan

 • Overleg of een vademecum een goede zaak zou zijn


Suggesties voor talige activiteiten

Suggesties voor talige activiteiten

 • Projecten met een luik ‘enquête’

 • E-mailproject met een klas uit een andere school

 • Presentaties voor een ‘echt’ publiek

 • ‘Oudere’ leerlingen gidsen ‘jongere’ leerlingen

 • Project rond een korte, geacteerde videofilm; vrij podium; toneel

 • Sollicitatietraining


Taalbeleid het begrip

TIPS

 • Selecteer per graad minstens een suggestie die de taalvaardigheid van jouw leerlingen kan verhogen

 • Zoek naar een activiteit die samenwerking met een ander vak noodzakelijk maakt


Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

 • Woordkeuze

 • Passieve zinnen

 • Zinslengte

 • Bin-normen voor de hele school


Taalbeleid het begrip

TIP

 • Kunnen we vanuit de vakgroep werk maken van systematisch gebruik van Bin-normen in cursus- en toetsmateriaal


Wat bereikten we nog niet

Wat bereikten we nog niet?

 • Bewustzijn van de noodzaak van een taalbeleid is er niet

 • Onvoldoende logistieke en structurele ondersteuning

 • Verwijzingen naar taalbeleid ontbreken in schoolwerkplan


Taalbeleidsplan

TAALBELEIDSPLAN

 • Motivering: vanuit de vaststelling dat…

 • (Uiterlijk klaar tegen) datum

 • Activiteit

 • Verantwoordelijke(n)

 • Opvolging/Evaluatie


Conclusies

CONCLUSIES

 • Voor de leraar Nederlands: servicevak

 • Voor de vakgroep Nederlands:

  - gedeelde verantwoordelijkheid over de vakken heen

  - noodzaak aankaarten


 • Login