Laat U koninkryk kom Here regeer ook oor ons - PowerPoint PPT Presentation

Laat u koninkryk kom here regeer ook oor ons
Download
1 / 9

 • 191 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Laat U koninkryk kom Here regeer ook oor ons. Mt 6:10b. Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Laat U koninkryk kom Here regeer ook oor ons

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Laat u koninkryk kom here regeer ook oor ons

Laat U koninkrykkomHere regeerookoorons

Mt 6:10b


Laat u koninkryk kom here regeer ook oor ons

 • Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;

 • laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

 • gee ons vandag ons daaglikse brood;

 • en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe

 • en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.


Oor god se regering n paar feite

Oor God se regering ‘n paarfeite

 • Die kern van Jesus se boodskap?

 • Koninkryk was, is en kom

 • Mk 1:14: Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie.”

 • Was’

 • Is

 • kom


God se regering

Om in God se koninkryktewees is om sywiltegehoorsaam, of ditnou in die verlede was, nou is, of in die toekoms

God se regering

 • Koninkrykkom

 • U wilgeskied

 • Paralellisme:sê ‘n ding op eenmanier en dieselfde ding weer op ‘n andermaniertesê, om teversterk of teverduidelik.

Def: Koninkryk van God is ‘n gemeenskap op aardewaar God se wilgedoen word soosGod se wil in die hemelgedoen word.


Hy is koning van die heelal

Hy is koning van die heelal

 • Is HyKoning van joulewe?

 • Is my hart, my wil, my leweaan die Koningoorgegee?

Laat u koninkrykkomdeur by my te begin


God se koninkryk en jou koninkryk

God se koninkryk en joukoninkryk

 • God is koning, ‘n ramp virjoueiekoninkryk

 • Waar is jydan baas?

 • Waar het jydanseggenskap?

 • Waarkanjouwilgeskied?

nêrens


Sy koningskap strek oor jou hele lewe

Sykoningskapstrekoorjouhelelewe!

 • Jouhuis

 • Jouwerk

 • Joupolitiek

 • Jou sport

 • Jouhuwelik

 • Gaanoor God se regering van joulewe


Koninkryk vertel van god se droom

Koninkrykvertel van God se droom

 • Openb 21:3

 • Voltooiing van die koninkryk

 • Ons is noualbesig om die koninkryktebou


Laat u koninkryk kom here regeer ook oor ons

Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie.


 • Login