Osmanl devleti nin kurulu u
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu PowerPoint PPT Presentation


 • 280 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu. Kayı Boyunun Anadolu’ya Yerleşmesi. Osmanlılar, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır. I.Alaeddin Keykubat Kayıları Ankara’nın batısındaki Karacadağ’a yerleştirdi. Ertuğrul Gazi Bizanslılardan Söğüt ve Domaniç’i aldı.

Download Presentation

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Osmanl devleti nin kurulu u

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu


Kay boyunun anadolu ya yerle mesi

Kayı Boyunun Anadolu’ya Yerleşmesi

 • Osmanlılar, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundandır.

 • I.Alaeddin Keykubat Kayıları Ankara’nın batısındaki Karacadağ’a yerleştirdi.


Osmanl devleti nin kurulu u

 • Ertuğrul Gazi Bizanslılardan Söğüt ve Domaniç’i aldı.

 • Kayılar, Söğüt’ü kışlak, Domaniç’i de yaylak olarak kullanmaya başladılar.


Soy a ac

Soy Ağacı


Ba ms zl a do ru

Bağımsızlığa Doğru

 • Ertuğrul Gazi’nin ölümünden sonra yerine oğlu, Osman Bey geçti.


Ba ms zl a do ru1

Bağımsızlığa Doğru

 • Osman Bey, 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti.


Osmanl devleti nin kurulu u

 • Bizanslılardan Karacahisar, Bilecik, Yarhisar, İnegöl ve Yenişehir’i aldı.


1326 osman bey d nemi sonu

1326 - Osman Bey Dönemi Sonu


1324 orhan bey

1324 - Orhan Bey


1326 orhan bey d nemi

1326 - Orhan Bey Dönemi


O ul orhan bey

Oğul Orhan Bey

 • 1302 yılında Bizans Koyunhisar’da bozguna uğratıldı.

 • Osman Bey, Bursa kuşatması sırasında öldü.

 • 1326 yılında Osman Bey’in yerine oğlu Orhan Bey geçti.


Orhan bey d nemi sonu

Orhan Bey Dönemi Sonu


Beyli in k sa zamanda b y mesinin nedenleri

Beyliğin Kısa Zamanda Büyümesinin Nedenleri

 • Kurulduğu bölgenin coğrafi yönden önemli oluşu,

 • Başlangıçtan itibaren hakimiyetin taksim edilmemesi ilkelerine bağlı kalmaları.

 • Fetih hareketleri için gerekli kuvveti kolayca sağlamaları,

 • Başarılı bir yerleşim siyaseti izlemeleri,


Osmanl devleti nin kurulu u

 • Kuruluş devrindeki hükümdarların, üstün özelliklere sahip örnek kişiler olmaları.

 • Tımarlara önem vermeleri.

 • Yönetimin, gelişme döneminde tamamen Türklerin elinde olması,

 • Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadelelere ilk anda katılmamaları,

 • Hrıstiyan Bizans’a karşı gaza ve cihat duygusuyla mücadele edilmesi.


 • Login